Alar Krautmani Terviseakadeemia

UUS ÜHEAASTANE KURSUS ” Kuidas olla terve ja õnnelik”

Massaaži ja kehakäsitluse baaskursus

Iga aastaga muutuvad sellised teemad järjest olulisemaks nagu puhas
loodus, oskus terveks jääda, olla õnnelik.

Oleme jõudnud inimkonna arengus kohta, kus üha rohkem inimesi on
huvitatud mitte niivõrd haiguste ravist, kuivõrd teadmistest ja
oskustest olla terve. On suur privileeg elada tervelt ja õnnelikult nii,
et ei pea väljast terviseabi küsima, vaid saada enda eest hoolitseda
loomulike ja looduslike meetoditega ning osata seda ka teistega jagada.

Alar Krautmani Terviseakadeemias jagame neid teadmisi juba ligi kaks
aastakümmet terapeutidele. Nüüd oleme loonud täiesti uue kursuse, mis on
mõeldud igale ühele, kes hoolib enda ja oma lähedaste tervisest ja
soovib oma elukvaliteeti tõsta aastatuhandeid toimivate lihtsate,
loomulike ja looduslike meetoditega.

Kursuse käigus mõtestame lahti, mis on tervis, millistest komponentidest
ta koosneb ja kuidas teda hoida. Terve inimene on õnnelikum ja kindlasti
on õnnelik inimene tervem inimene.

Kursus sisaldab inimese holistilist (terviklikku) õpetust, st nii
füüsilist kui energeetilist poolt, oskust teisele inimesele kätega head
teha, teise inimese puudutuse õpetust ja teraapilist lähenemist. Kursuse
käigus õpime selgeks ühe väga tõhusa massaažiliigi – soonetasumise ehk
vana-eesti massaaži. See koosneb kergest õõtsuvast puudutusest kuni oma
keharaskuse peale kandmiseni ja kõike seda kergel rütmilisel viisil.
Massaaži võib teostada läbi õhukese riide, nii saavad kõik ennast
mugavalt ja vabalt tunda.

Igal korral võtame läbi ka ühe head tervist hoidva ja haiguseid ennetava
tegevuse nagu jooga, tai chi, loodusrahvaste harjutused jms, et vaim
oleks värske ja keha korras. Ühtlasi jagame ka pärimuslikke
loodustarkusi ja muid tervisenippe. Tule õpi, kuidas olla terve ja
õnnelik, nagu ütleb ka meie kooli moto.

ÕPPEKAVARÜHM: Traditsiooniline ja täiendav meditsiin ja teraapia

ÕPPE EESMÄRK: vana-eesti massaaži ja anatoomia baasteadmised

ÕPIVÄLJUNDID: Kursuse läbinu omab ja oskab rakendada teoreetilisi ja
praktilisi baasteadmisi vana-eesti massaaži tegemiseks, kasutab oma
teadmisi ja oskusi vastavalt vana-eestimassaaži võtetele, massaaži
kavale ja kliendi seisundile. Kursuse lõpetanud oskab koostada
anamneesi, analüüsida kliendi vajadusi ja oskab analüüsida tehtud
massaaži tulemusi.

SIHTGRUPP: Kõik holistilise maalilamkäsitluse ja massaaži
huvilised

ÕPPE SISU: Käime läbi massöörile vajalikuma anatoomia, räägime
inimkehast tervikuna (holistiliselt), õpime teraapilist lähenemist ja
inimkeha massaažilist käsitlust; võtame läbi vana-eesti massaaži
põhikursuse.

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: Kursus ei vaja eelnevaid baasteadmisi.

ÕPPEMAHT: 140 akadeemilist tundi, millest 112 on auditoorne ja
praktiline ning 28 iseseisev õpe.

KURSUSE AJAKAVA:
Tallinnas:
I 18-19.09.21
II 16-17.10.21
III 20-21.11.21
IV 18-19.12.21
V 22-23.01.22
VI 19-20.02.22
VII 19-20.03.22
Laupäeval 10.00 – 17.00 (lõuna kell 13.00-14.00)
Pühapäeval 10.00 – 17.00 (lõuna kell 13.00-14.00)
* Hind ei sisalda lõunasööke.

Tartus:
I 11-12.09.21
II 2-3.10.21
III 6-7.11.21
IV 4-5.12.21
V 8-9.01.22
VI 5-6.02.22
VII 5-6.03.22
Laupäeval 10.00 – 17.00 (lõuna kell 13.00-14.00)
Pühapäeval 10.00 – 17.00 (lõuna kell 13.00-14.00)
* Hind ei sisalda lõunasööke.

ÕPPEVAHENDID: Kursusel vajaminevad vahendid väljastatakse kohapeal
konspektina.

ÕPPEMEETOD: Loeng, kodutöö, vaatlus, seminar, praktiline õpe.

ÕPPEMATERJALID: Konspekt, video

ÕPPEKESKKOND:
Tallinnas: City Yoga Studio Tallinn, aadressil Niine tn 11.
Tartus: Puiestee 126
Õpperuumid vastavad tervisekaitse- ja ohutuse nõuetele.

ÕPPEKEEL: Eesti keel

KOOLITAJA: Alar Krautman.

ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED: Registreerumine kursusele alloleva vormi
kaudu või e-maili teel info@krautman.ee ning ettemaksu tasumine.

ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED: Kursus loetakse lõpetanuks, kui õppija on
osalenud tundides ja läbinud arvestuse.

HINDAMISMEETOD: Õppija demonstreerib massaaži tegemist arvestades
kliendi vajaduste ja soovidega.

HINDAMISKRITEERIUM: Õppija omab teadmisi ja kasutab kursusel läbitud
teemasid; valmistab ette töökoha ja viib ennast massaažiks vajalikku seisundisse ; massaaži tegemisel rakendab sobivaid tehnikaid, arvestab
näidustuste ja vastunäidustustega; võtab kliendi anamneesi vastavalt
klienditeeninduse heale tavale ning arvestab kliendi
konfidentsiaalsusega; teostab üldmassaaži kasutab massööri ergonoomikat ja keha-asendeid;
valmistab ette ja korrastab töökoha, suhtleb klieniga lähtudes etteantud headest tavadest

VÄLJASTATAV DOKUMENT: Kursusel osalejatele väljastatakse tunnistus.

HIND: 120 eurot/nädalavahetus. Korraga kogu kursuse eest tasudes
rakendub soodushind 800 eurot.

ÕPPERÜHMA MINIMAALNE OSALEJATE ARV: 8 inimest

LISAINFO JA REGISTREERIMINE: E-mail: info@krautman.ee või tel: 5517157

Üles
Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs