Vastuvõtt

Vastuvõtt 2019/2020. õppeaastaks

Õppeaasta on alanud! Uus vastuvõtt erialaõppesse algab veebruaris 2020.


Avaldusi ja dokumente saab esitada järgmistele erialadele:


Sisseastumise eelduseks:

  • kandideerida saab keskhariduse baasil
  • vajadusel kutsutakse erialase kutsesobivuse vestlusele
  • riigieksamite tulemused ei ole vajalikud

Vajalik on esitada järgnevad dokumendid:

  • keskharidust tõendava dokumendi originaal ja koopia
  • isikuttõendava dokumendi originaal ja koopia
  • sisseastumise avaldus …lae alla PDF
  • CV
  • foto

Dokumendid tuleb saata elektrooniliselt aadressile info@krautman.ee või tuua Alar Krautmani Terviseakadeemiasse aadressile Vana-Kalamaja 9a, Tallinn, eelnevalt kokkulepitud ajal.

Foto ja dokumentide originaalid on vajalik esitada esimesel õppepäeval sekretärile.

Samuti esitage tunnistused varem läbitud õppekavasse kuuluvate ainete kohta (kui neid on). Teemade ja mahu sobivuse korral on võimalik õppeaine üle kanda. Ülekandmised otsustatakse ära sisseastumisel.

Dokumendid vaadatakse läbi jooksvalt nädala aja jooksul dokumentide kättesaamise hetkest ja teavitatakse kandidaati vastuvõtutulemustest. Kui Te pole koolilt vastust saanud, siis palun võtke uuesti ühendust, et olla kindel, et dokumendid jõudsid kooli.

Kui kandidaat on saanud koolilt positiivse vastuse, saadame ka sissemaksu arve. Sissemaksu tasumisega kinnitab kandidaat oma õppimatulekut ja ta lisatakse õpilaste nimekirja. Sissemaksu suurus on 130 eurot. Sissemaks moodustab ühe osa kogu õppemaksust ja seda ei tagastata õppimisest loobumisel.

Õppeinfo ja küsimused info@krautman.ee või telefonil +372 5517157.