Vastuvõtt

Vastuvõtt 2023 õppeaastaks

Uued erialaõppe kursused algavad septembris 2023. Dokumentide vastuvõtt algab 20.mai, 2023.

Avaldusi ja dokumente saab esitada järgmistele erialadele:

Samuti saab õppima asuda 1-aastastel intensiivkursustel klassikalist massaaži.

Sisseastumise eeldused:

 • vanus vähemalt 18 aastat
 • keskhariduse olemasolu (riigieksamite tulemused ei ole vajalikud)

Alati on võimalik teha erandeid, kui on mõjuvad põhjused.

 

Õpingute alustamiseks:

 1. Täitke avaldus ja lisage muud vajalikud dokumendid (vt. allpool)
 2. Saatke dokumendid elektrooniliselt aadressile info@krautman.ee
 3. Võtame Teiega ühendust ja teavitame vastuvõtu tulemustest
 4. Vajadusel viime läbi vestluse kutse sobivuse väljaselgitamiseks
 5. Vajadusel rakendame varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise ehk VÕTA põhimõtteid
 6. Sõlmime koolituslepingu ja palume tasuda ettemaksu (ühe kuutasu ulatuses)

Sisseastumise dokumendid:

 1. Vormikohane avaldus
 2. CV (lühiformaadis)
 3. foto
 4. isikut tõendava dokumendi koopia
 5. haridustaset tõendava dokumendi koopia
 6. tõendusmaterjal (nt. tunnistuse koopiad) varem läbitud õppekavasse kuuluvate ainete kohta (VÕTA)*

*Akadeemia võib arvestada teistes õppe- ja koolitusasutustes läbitud taseme- ja täiendusõpet ning varasemat töökogemust õppekava täitmise osana. Varem läbitud õppekavasse kuuluvad õppeained / töökogemus on teemade ja mahu sobivuse korral võimalik üle kanda. Ülekandmise kohta tehakse otsus sisseastumisel ning hilisemaid taotlusi arvesse ei võeta.

Küsi lisainfot

E.-mail: info@krautman.ee
Telefon: +372 5517157 (E-R 9-17, v.a riiklikud pühad )
Üles
Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs