Vastuvõtt

Vastuvõtt 2024/2025 õppeaastaks algab juunis.

Õppetöö algab septembris 2024. 

Avaldusi ja dokumente saab esitada kõigile erialadele.

Sisseastumise eeldused:

  • vanus vähemalt 18 aastat
  • keskhariduse olemasolu (riigieksamite tulemused ei ole vajalikud)

Alati on võimalik teha erandeid, kui on mõjuvad põhjused.

 

Õpingute alustamiseks:

  1. Registreeruge soovitud erialale kodulehel ja täitke avaldus. 
  2. Saatke avaldus elektrooniliselt aadressile info@krautman.ee
  3. Võtame Teiega ühendust ja teavitame vastuvõtu tulemustest
  4. Vajadusel viime läbi vestluse kutse sobivuse väljaselgitamiseks
  5. Vajadusel rakendame varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise ehk VÕTA põhimõtteid
  6. Enne õpingute alustamist palume tasuda ettemaksu (ühe kuutasu ulatuses) ,mis kinnitab koha erialaõppes.

Sisseastumise dokumendid:

Vormikohane avaldus

*Akadeemia võib arvestada teistes õppe- ja koolitusasutustes läbitud taseme- ja täiendusõpet ning varasemat töökogemust õppekava täitmise osana. Varem läbitud õppekavasse kuuluvad õppeained / töökogemus on teemade ja mahu sobivuse korral võimalik üle kanda. Ülekandmise kohta tehakse otsus sisseastumisel ning hilisemaid taotlusi arvesse ei võeta.

Küsi lisainfot

E.-mail: info@krautman.ee
Telefon: +372 5517157 (E-R 9-17, v.a riiklikud pühad )
Üles
Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs