'

Õppemaks

Õppemaksu tasumine

Õppimine Alar Krautmani Terviseakadeemias on tasuline. Õppemaks ühekordse maksena tasudes / kuumaksena tasudes on järgmine:

 • Klassikaline massaaž   – 3750 EUR (sh KM) kogusummas ettemaksuna tasudes (eraldi kuumaksetena tasudes 165 EUR/kuus – kokku 24 osamakset)
 • Eesti pärimusmeditsiin  – 3750 EUR (sh KM) kogusummas ettemaksuna tasudes (eraldi kuumaksetena tasudes 165 EUR/kuus – kokku 24 osamakset)
 • Idamaade loodusteraapia  – 3750 EUR (sh KM) kogusummas ettemaksuna tasudes (eraldi kuumaksetena tasudes 165 EUR/kuus – kokku 24 osamakset)
 • Kuumaksed on jagatud kahe aasta peale nii, et õppemaksu tasutakse 24 kuud ja koguummas 3960 eurot.
 • Õppemaks tuleb tasuda Terviseakadeemia väljastatud arve alusel hiljemalt iga kuu 10. kuupäevaks.
 • Akadeemiasse õppima asumisel tuleb tasuda ettemaks ühe kuue õppemaksu ulatuses (165 eurot) ning esimese kuu õppemaks (kokku 330 eurot).
 • Ettemaksu ei tagastata, kui õppija õpingutest loobub või ütleb õppelepingu üles enne õppetöö algust. Ettemaks tasaarveldatakse viimase ehk 24. kuu õppemaksuga, kui õppija läbib õppekava täies mahus.
 • Õppija poolsel lepingu katkestamisel, juhul kui õppija on tasunud õpingute eest kogusummana ja katkestanud õpingud rohkem kui kolm kuud enne õppetöö lõppu, tagastab Terviseakadeemia õppijale tasutud õppemaksust proportsioonis õppija poolt läbitud õppekavaga oleva ettemaksu, millest arvatakse maha kolme kuu suurune õppemaks.
 • Erialaõppe õppemaks on tulumaksuvaba ja seetõttu saab õppemaksu tasuja Maksu- ja Tolliameti kaudu tagasi 21% (alates 01.01.2007) aasta jooksul tasutud õppemaksust (vt info allpool).
 • Vajadusel koostame individuaalse maksegraafiku, mis õpilase võimalustega sobitub.
 • Õppetööst puudumine ei vähenda õppemaksu kogusummat.

 

Õppemaks sisaldab:

 • erialane õpe õppekavas ja õppemahtude tabelis esitatud mahus;
 • õppematerjalid (slaidid/ töövihikud/ konspektid);
 • töövahendid praktilisteks harjutusteks;
 • erialane praktiline koolitus: harjutustunnid ja praktika;
 • praktikalaagrid;
 • temaatilised väljasõidud ja laagrid vastavalt õppekavale (v.a majutus ja toitlustus);
 • Loodusravipäevade osalustasud;
 • tõend või lõputunnistus koos hinnetelehega;
 • võimalus soodushinnaga osaleda õppekavavälistel avatud kursustel;
 • võimalus osta soodushinnaga koostööpartnerite tooteid.

 

Õppemaks ei sisalda:

Muud koolitusega seotud ja koolituse käigus tehtud kulutused:

 • toitlustus õppetöö päevade ajal;
 • laagrite ja väljasõitudega seotud transport ja toitlustus ning majutuskulud;
 • üksikkursuste läbimist tõendavad tunnistused või tõendid.’

 

Tulumaksu soodustus:

Alar Krautmani Terviseakadeemia viib läbi täiskasvanute täienduskoolitust. Meie majandustegevusteate nr 180717 leiate Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) registrist.

Erialaõppes õppijatel on tulumaksuseaduse alusel õigus tulumaksutagastusele koolituseks kulunud summa ulatuses. Tulumaksutagastuse saamiseks on oluline, et koolituse eest tasutavad summad kannab üle koolitusel osaleja ise. Kui ülekandeid teeb keegi teine, kas vanemad, vanavanemad, vend, õde, või keegi kolmas isik, saab see isik tulumaksu tagasi vaid juhul, kui akadeemias õppija on alla 26 aasta vana. Tulumaksu tagastamine koolituskuludelt toimub ainult tegelikult makstud summadelt, mitte maksegraafiku ega esitatud arvete järgi.

Viide: https://www.emta.ee/eraklient/maksud-ja-tasumine/maksusoodustused/koolituskulu

Alar Krautmani Terviseakadeemia OÜ on Eesti Töötukassa koolituspartner. Infot Töötukassa koolituskaardi kohta leiate SIIT.