'

Õppemaks

Õpingutes osalemise ja õppemaksu tasumise kord


Kehtib alates 01.01.2022

Erialaõpe – isemaksjad


Õppimine Alar Krautmani Terviseakadeemias on tasuline. Õppemaks ühekordse maksena tasudes / kuumaksena tasudes on järgmine:

 • Erialaõpe (Klassikaline massaaž, Eesti pärimusmeditsiin,  Idamaade loodusteraapia) –  2022/2023 õppemaks täpsustamisel
 • Kuumaksed on jagatud kahe aasta peale nii, et õppemaksu tasutakse 24 kuud.
 • Õppemaks tuleb tasuda Terviseakadeemia väljastatud arve alusel hiljemalt iga kuu 10. kuupäevaks.
 • Akadeemiasse õppima asumisel tuleb tasuda ettemaks ühe kuue õppemaksu ulatuses ning esimese kuu õppemaks.
 • Ettemaksu ei tagastata, kui õppija õpingutest loobub või ütleb õppelepingu üles enne õppetöö algust. Ettemaks tasaarveldatakse viimase ehk 24. kuu õppemaksuga, kui õppija läbib õppekava täies mahus.
 • Kui õppija soovib katkestada õpingud õpinguperioodi vältel, tuleb sellest teavitada Terviseakadeemiat ette kirjalikult vähemalt 30 kalendripäeva.
 • Õppija poolsel lepingu katkestamisel, juhul kui õppija on tasunud õpingute eest kogusummana ja katkestanud õpingud rohkem kui kolm kuud enne õppetöö lõppu, tagastab Terviseakadeemia õppijale tasutud õppemaksust proportsioonis õppija poolt läbitud õppekavaga oleva ettemaksu, millest arvatakse maha kolme kuu suurune õppemaks.
 • Erialaõppe õppemaks on tulumaksuvaba ja seetõttu saab õppemaksu tasuja Maksu- ja Tolliameti kaudu tagasi tulumaksu aasta jooksul tasutud õppemaksust (vt info allpool).
 • Vajadusel koostame individuaalse maksegraafiku, mis õpilase võimalustega sobitub.
 • Õppetööst puudumine ei vähenda õppemaksu kogusummat.
 • Puudutud kursustel osalemist järgmisesse õppeaastasse edasi lükata ei saa. Erandjuhtudel on seda võimalik seda taotleda vabade kohtade olemasolul ja registreerimise järjekorras ning sellele rakendub tasu 50% vastava kursuse maksumusest.
 • Kui õppija soovib mingit kursust korrata nominaalse õppeaja väliselt, on seda võimalik taotleda vabade kohtade olemasolul ja registreerimise järjekorras ning sellele rakendub tasu 50% vastava kursuse maksumusest.
 • Kui õppija soovib osaleda teise eriala kursustel, on seda võimalik taotleda vabade kohtade olemasolul ja registreerimise järjekorras ning sellele rakendub tasu 50% vastava kursuse maksumusest.

NB! Õppijal on isiklik vastutus oma tervise eest ning Terviseakadeemia ei vastuta õppija tervise eest. Haiguse tõttu kursuselt puudumisel on võimalik õppijal saada vastava kursuse õppematerjalid ja olemasolu korral salvestus.

Koolitusele registreerumisega kinnitad, et oled nõus allpool toodud kursusel osalemise ja tasumise tingimustega. Palun täida registreerimise vorm vaid juhul, kui kindlasti soovid osaleda, sest kursusele registreerimisega kaasneb maksekohustus.

Kooli sisseasutumise dokumentide esitamisega kinnitate, et nõustute käesoleva õpingutes osalemise ja õppemaksu tasumise korraga ning nõusutute andma oma isikuandmed läbitud kursuste tunnistuste / tõendite väljastamiseks. Töötukassa klient kinnitab, et nõustub oma nime ja isikukoodi edastamisega Töötukassale.


Õppemaks sisaldab:

 • erialane õpe õppekavas ja õppemahtude tabelis esitatud mahus;
 • õppematerjalid (slaidid/ töövihikud/ konspektid);
 • töövahendid praktilisteks harjutusteks;
 • erialane praktiline koolitus: harjutustunnid ja praktika;
 • praktikalaagrid;
 • temaatilised väljasõidud ja laagrid vastavalt õppekavale (v.a majutus ja toitlustus);
 • Loodusravipäevade osalustasud;
 • tõend või lõputunnistus koos hinnetelehega;
 • võimalus soodushinnaga osaleda õppekavavälistel avatud kursustel;
 • võimalus osta soodushinnaga koostööpartnerite tooteid.

Õppemaks ei sisalda:

Muud koolitusega seotud ja koolituse käigus tehtud kulutused:

 • toitlustus õppetöö päevade ajal;
 • laagrite ja väljasõitudega seotud transport ja toitlustus ning majutuskulud;
 • üksikkursuste läbimist tõendavad tunnistused või tõendid.

Tulumaksu soodustus:

Alar Krautmani Terviseakadeemia viib läbi täiskasvanute täienduskoolitust. Meie majandustegevusteate leiate Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) registrist.

Õppijatel on õigus maksustatavast tulust maha arvata tema poolt kalendriaasta jooksul tasutud enda koolituskulud. Tulumaksutagastuse saamiseks on oluline, et koolituse eest tasutavad summad kannab üle koolitusel osaleja ise.

Viide: https://www.emta.ee/eraklient/maksud-ja-tasumine/maksusoodustused/koolituskulu


Erialaõpe – Töötukassa rahastus


Alar Krautmani Terviseakadeemia OÜ on Eesti Töötukassa koolituspartner.

Infot Töötukassa koolituskaardi kohta leiate SIIT.

Infot “Tööta ja Õpi” programmi raames toetuse saamiseks leiate SIIT.

 • Kursusele õppima asumisega võtab õppija vastutuse kursusel lõpuni osaleda ning tasuda kogu kursuse maksumus.
 • Kursuselt puudumine mistahes põhjusel ei vähenda kursuse tasu kogusummat. 
 • Juhul, kui Töötukassa katkestab õppemaksu maksmise, kohustub õppija tasuma Terviseakadeemiale selle osa kogu õppemaksust, mis jäi Töötukassa poolt tasumata.
 • Puudutud kursustel osalemist järgmisesse õppeaastasse edasi lükata ei saa. 
 • Erandjuhtudel on seda võimalik seda taotleda vabade kohtade olemasolul ja registreerimise järjekorras ning sellele rakendub tasu 50% vastava kursuse maksumusest.