Hea tava

Alar Krautmani Terviseakadeemia hea tava

 

 

Oleme ise oma reaalsuse loojad

Olen KOHAL 

 • Olen täpne kohale tulekul. Saabun väikese ajavaruga, et jõuaksin häälestuda ja vajadusel riided vahetada. Arvestan söögikohtade valikul, et jõuaks lõunalt õigel ajal tagasi.
 • Jätan argimured ja kodused teemad “akadeemia ukse taha”. Oleme üheskoos rõõmus ja sõbralik pere. Kui mul on tõsiseid elusündmusi, mida ei suuda “hetkeks unustada”, siis teavitan sellest õpetajat või leian endale õppijate seast usaldusisiku, ma ei külva tusatuju ja “raskeid mõtteid” põhjendamatult teistele.
 • Tundides keskendun teemale, massaaži ja teraapiat teen vaikides – olen kaaslase jaoks kohal.

Hoian PUHTUST

 • Hoian enda ümber ilu, korda ja puhtust – mida kasutan, selle panen puhtana tagasi.
 • Õpperuumi võtan vaid otseselt õppetööks vajalikud asjad nagu rätikud, konspekt jms.
 • Isiklikud asjad, mis pole õppetööks hädavajalikud jätan õpperuumist väljaspoole.
 • Mobiiltelefonid ja teised elektroonilised seadmed lülitan õppetöö ajaks välja, sõnumitele ja kõnedele vastan peale koolipäeva või vaheaegadel.

Austan SÕNA VÄGE 

 • Kommenteerides midagi või kedagi, mõtlen millist väärtust ja energiat mu sõnad kannavad.
 • Tean, et sõnal endal on piisavalt väge, ma ei pea seda võimendama ülivõrretega ega moonutama tegelikkust, sest nii devalveerub sõna algne olemus ja tähendus. Tean, et ka suusõnaline lubadus on kehtiv.

Austan TEEKAASLASI

 • Luban teistel olla eriarvamusel, andmata hinnanguid ja võtmata isiklikult, kui õppejõu või kaasõppija vaated ei ühti minu omadega.
 • Mõistan, et ei ole olemas ühte absoluutset tõde ja kõik me oleme erinevate taustsüsteemide ja väärtusmaailmadega.
 • Hoian konfidentsiaalsust, Akadeemias kuuldud inimeste lood ei kuulu väljaspoole jagamisele.
 • Ma ei jaga teistele nõu ja õpetust ega paku ravi, kui inimene pole selleks soovi avaldanud või nõu küsinud. Kui mulle tundub, et ma saan teist inimest aidata, siis küsin, kas ta soovib seda, seletades lahti, millist abi saan pakkuda.
 • Arvestan teistega, kandes isikliku hügieeni eest hoolt (võtan kaasa vahetusriided teraapiate tegemise ajaks, näiteks, kui tean, et higistan palju).

Austan ISEENNAST

 • Pean tähtaegadest kinni, täidan oma (õppe)lubadused
 • Võtan õppetööst maksimumi
 • Võtan vastu õpetusest selle, mis minuga resoneerub
 • Küsin, kui ei saa aru
 • Annan märku õppejõule, Akadeemiale, kui mul on mingil põhjusel raske täie tähelepanuga õppetööle keskenduda

Loome ÜHESKOOS

 • Märkan positiivset enda ümber, võimendan seda läbi teiste ja enda tunnustamise.
 • Lasen loovusel lennata ja pakun Akadeemiale omalt poolt välja ideid, kuidas veelgi paremini saab korraldada õpet, annan tagasisidet õppejõududele.
 • Olen abivalmis, toetav ja hooliv kaasõppijate, õppejõudude, Akadeemia pere suhtes.
 • Olen voolamises.

 

Üles
Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs