'

Lõpetamise info

Lõpetamise info


Täiendatud 11.03.22

Alar Krautmani Terviseakadeemia lõpetamise eelduseks on õppekava täitmine õppekavas toodud mahus (osalemine vähemalt 75% tundides) ja õppemaksu tasumine täies mahus.

Alar Krautmani Terviseakadeemia väljastab lõputunnistuse õppijatele, kes sooritavad:
– hindamisülesanded vastavalt hindamiskriteeriumitele (sh iseseisvad tööd);
praktika õppekavas toodud mahus ja esitavad praktika aruande;
– teoreetilised ja praktilised eksamid positiivsele tulemusele;
– praktilise lõpueksami positiivsele tulemusele;
– koostavad je kaitsevad referaadi ja lõputöö positiivsele tulemusele.

Õppijad, kes soovivad õpingud läbida enesearnegu eesmärgil ning lõputunnistust taotleda ei soovi, ei pea sooritama lõpueksameid ning kirjutama lõputööd.

Õppijad, kes lõputunnistuse jaoks vajalikke kriteeriume ei täida, saavad tõendi. Tõendile märgitakse läbitud õppeainete nimetused ja mahud.

Juhul, kui õppija soovib mõne läbitud õppeaine kohta eraldi tunnistust, peab ta olema täitnud vastava kursuse lõpetamise tingimused (sh hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele). Tunnistuse väljastamine on tasuline.

Terviseakadeemia läbimine annab teadmised ja oskused vastava eriala kutsetunnistuse taotlemiseks (vt allpoole täpsemat infot).


Eksam

Eksamid tuleb sooritada nii esimese kui ka teise õppeaasta lõpus (intensiivõppes sooritatakse eksamid ühe aasta jooksul).
Teoreetiline eksam sisaldab küsimusi erinevate õppeaasta jooksul läbitud õppeainetest, sh üldained  ja erialaained.
Lisaks teoreetilisele eksamile tuleb sooritada ka praktiline eksam oma põhierialal.
Eksamid toimuvad juunikuus.


Referaat ja lõputöö

Esimese õppeaasta lõpus tuleb esitada ja kaitsta uurimusliku iseloomuga referaat (pikkusega 10 lk) ning teise aasta lõpus lõputöö (pikkusega 30 lk) Intensiivõppe puhul esitatakse vaid lõputöö.
Lõputöö võib koostada vabalt valitud teemal, mis on soovitatavalt seotud õpilase erialaga.  Lõputöö võib olla referaadi edasiarendus.
Teema esitamise tähtaeg on 01.12 ning töö teema esitamise link siin.
Töö tuleb esitada nii elektroonselt kui ka paberkandjal. Töö esitamise tähtaeg 01.06.
Referaat ja lõputöö tuleb koostada vastavalt Alar Kautmani Terviseakadeemia kirjalike tööde juhendile.
Nii referaat kui lõputöö tuleb ette kanda, st läbida kaitsmine. Referaadi kaitsekõne pikkus on 10 min ja lõputööl 15 minutit.
Kaitsmised toimuvad juunikuus.

Tööde võimalikud teemad:

Klassikalise massaaži eriala:

 • Massaaž jalgadega
 • Holistiline sidekoe venitus
 • Ravimassaaž ehk teraapiline massaaž
 • Spordimassaaž
 • Lümfimassaaž
  Aroomiteraapia
 • Lastemassaaž
 • Yumi teraapia
 • Segmentmassaaž

Eesti pärimusmeditsiini eriala:

 • Taimeravi
 • Saunateraapia
 • Kaaniravi
 • Meemassaaž
 • Kupu- ja kaabitsaravi
 • Regilaul, loits, sõna vägi
 • Maarahva pühapaigad ja pühad
 • Maarahva tavad ja kombed
 • Paast
 • Eesti pärimusmeditsiin
 • Mana teraapia (Eesti pärimus)

Idamaade meditsiini eriala:

 • Idamaade massaažifilosoofia
 • Tai massaaž
 • Kehakäsitlus ehk massaaži baasõpe
 • Refleksoloogia
 • Jooga
 • Tantrism
 • Mana teraapia (idamaine)

Lõpetamine

Õppekava läbinule väljastab Alar Krautmani Terviseakadeemia tunnistuse või tõendi.
Tunnistus väljastatakse õpiväljundite omandamisel miinimumtasemel ning lõpueksami sooritamisel vähemalt 75%.
Muudel juhtudel väljastatakse tõend, millel märgitakse ära kogu kursuse õppemaht ning õppija poolt osaletud õppemaht.


Kutsetunnistused

Massööri kutsetunnistuse väljastab Eesti Kutsekoda.
Eesti Loodusterapeudi ja Idamaade meditsiini terapeudi kutsetunnistuse väljastab TAM Kutsekoda.

Lõpetamise tingimused on leitavad õppekorralduse alustes ja kvaliteedi tagamise alustes, mis on leitavad SIIT.


2022 eksamite ja lõputööde kaitsmiste ajakava:

– referaatide ja lõputööde esitamise aeg 01.06.22 (elektroonselt edastada: info@krautman.ee)
– referaatide ja lõputööde kaitsmised Tallinnas 20.06.22 ja 21.06.22 ning Tartus 30.06.22
– teoreetilised eksamid 20.06.22 ja 21.06.22 ning Tartus 30.06.22 (vt aineid eksamite info tabelist, edastatud e-mailiga)
– praktilised lõpueksamid õpetajate peal perioodil aprill-mai-juuni (vastavalt õpetajate vabade aegade olemasolule) ning ka Tallinnas 20.06.22 ja 21.06.22 ning Tartus 30.06.22 (klassika – Anne-Ly Võlli, idamaad – Marko Põder, pärimus – Alar Krautman)

Teoreetiline eksam kestab ca 2 tundi ja sisaldab küsimusi kõikidest läbitud ainetest.
Praktiline lõpueksam kujutab endast massaažiseansi läbiviimist õpetaja peal.

Massaažiõppe ainetes, kus ei toimu praktilist eksamit aine lõppedes, peab õppija valmis olema vastavat massaaži teostama praktikalaagris.
Praktikalaager toimub 4.-7. augustil 2022 Tallinnas.