'

Lõpetamise info

Lõpetamise info

Täiendatud 01.11.21

Kooli lõpetamise eelduseks on aktiivne osalemine tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele. Eksamite sooritamine positiivsele tulemusele, praktika läbimine, referaadi ja lõputöö kirjutamine ning õppemaksu tasumine.

Eksam

Eksamid tuleb sooritada nii esimese kui ka teise õppeaasta lõpus (intensiivõppel sooritatakse mõlemad eksamid ühe aasta jooksul). Teoreetiline eksam koosneb üldainete küsimustest ja erialaküsimustest.
Erialaainete eksam sisaldab küsimusi erinevate õppeaasta jooksul läbitud õppetundidest. Erialaainete nimetused leiate oma õppekavast.
Lisaks teoreetilisele eksamile tuleb sooritada ka praktiline eksam oma põhierialal.

Referaat ja lõputöö

Referaat ja lõputöö tuleb koostada vastavalt Alar Kautmani Terviseakadeemia kirjalike tööde juhendile.

REFERAAT

Esimese aasta lõpus tuleb kirjutada uurimusliku iseloomuga referaat. Referaadi maht on ca 10 lk. Referaat tuleb ette kanda, st läbida kaitsmine. Kaitsekõne pikkus on 5-10 min. Referaat tuleb esitada nii elektroonselt kui ka paberkandjal. Referaadi teema palume edastada lingi kaudu.

*Intensiivõppe õpilastele referaadi koostamine ei kohaldu ning tuleb koostada vaid lõputöö.

LÕPUTÖÖ

Teise aasta lõpus tuleb kirjutada lõputöö vabalt valitud teemal, mis on soovitatavalt seotud õpilase erialaga (intensiivõppekaval õppijad esitavad lõputöö üheaastase õppe lõpus). Lõputöö maht on ca 30 lk ja see võib olla referaadi edasiarendus. Lõputöö tuleb ette kanda, st läbida kaitsmine. Kaitsekõne pikkus on 10-15 min. Lõputöö tuleb esitada nii elektroonselt kui ka paberkandjal. Lõputöö teema palume edastada lingi kaudu.

Lõputöö võimalikud teemad:

Klassikalise massaaži eriala:

 • Massaaž jalgadega
 • Holistiline sidekoe venitus
 • Ravimassaaž ehk teraapiline massaaž
 • Spordimassaaž
 • Lümfimassaaž
  Aroomiteraapia
 • Lastemassaaž
 • Yumi teraapia
 • Segmentmassaaž

Eesti pärimusmeditsiini eriala:

 • Taimeravi
 • Saunateraapia
 • Kaaniravi
 • Meemassaaž
 • Kupu- ja kaabitsaravi
 • Regilaul, loits, sõna vägi
 • Maarahva pühapaigad ja pühad
 • Maarahva tavad ja kombed
 • Paast
 • Eesti pärimusmeditsiin
 • Mana teraapia (Eesti pärimus)

Idamaade meditsiini eriala:

 • Idamaade massaažifilosoofia
 • Tai massaaž
 • Kehakäsitlus ehk massaaži baasõpe
 • Refleksoloogia
 • Jooga
 • Tantrism
 • Mana teraapia (idamaine)

Lõpetamine

Õppekava edukalt läbinule väljastatakse tunnistus või tõend. Tunnistus väljastatakse õpiväljundite omandamisel miinimumtasemel ning lõpueksami sooritamisel vähemalt 75%, mis kinnitab ettevalmistust kutseeksamiks. Muudel juhtudel väljastatakse tõend, mis kinnitab kursustel osalemist.

Massööri kutsetunnistuse väljastab Eesti Kutsekoda.

Eesti Loodusterapeudi ja Idamaade meditsiini terapeudi kutsetunnistuse väljastab TAM Kutsekoda.

Lõpetamise tingimused on leitavad õppekorralduse alustes ja kvaliteedi tagamise alustes, mis on leitavad SIIT.