Lõpetamise info

Alar Krautmani Terviseakadeemia lõpetamise eelduseks on õppekava täitmine õppekavas toodud mahus (osalemine vähemalt 75% tundides) ja õppemaksu tasumine täies mahus.

 

Alar Krautmani Terviseakadeemia väljastab lõputunnistuse õppijatele, kes sooritavad:

 • hindamisülesanded vastavalt hindamiskriteeriumitele (sh iseseisvad tööd);
 • praktika õppekavas toodud mahus ja esitavad praktika aruande;
 • teoreetilised ja praktilised eksamid positiivsele tulemusele;
 • praktilise lõpueksami positiivsele tulemusele;
 • koostavad ja kaitsevad referaadi ja lõputöö positiivsele tulemusele.
Õppijad, kes soovivad õpingud läbida enesearengu eesmärgil ning lõputunnistust taotleda ei soovi, ei pea sooritama lõpueksameid ning kirjutama lõputööd.
 
Õppijad, kes lõputunnistuse jaoks vajalikke kriteeriume ei täida, saavad tõendi. Tõendile märgitakse läbitud õppeainete nimetused ja mahud.
 
Juhul, kui õppija soovib mõne läbitud õppeaine kohta eraldi tunnistust, peab ta olema täitnud vastava kursuse lõpetamise tingimused (sh hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele). Tunnistuse väljastamine on tasuline.
 

Terviseakadeemia läbimine annab teadmised ja oskused vastava eriala kutsetunnistuse taotlemiseks (vt allpool täpsemat infot).

Eksam

Eksamid tuleb sooritada nii esimese kui ka teise õppeaasta lõpus (intensiivõppes sooritatakse eksamid ühe aasta jooksul). Teoreetiline eksam sisaldab küsimusi õppeaastate jooksul läbitud õppeainete kohta, sisaldades küsimusi nii üldainetest kui erialaainetest. Lisaks teoreetilisele eksamile tuleb sooritada ka praktiline eksam oma põhierialal. Eksamid toimuvad juunikuus.

Referaat ja lõputöö

Esimese õppeaasta lõpus tuleb esitada ja kaitsta uurimusliku iseloomuga referaat (pikkusega 10 lk) ning teise aasta lõpus lõputöö (pikkusega 30 lk). Intensiivõppe puhul esitatakse vaid lõputöö.
 

Lõputöö võib koostada vabalt valitud teemal, mis on soovitatavalt seotud õpilase erialaga.  Lõputöö võib olla referaadi edasiarendus.

 • Teema esitamise tähtaeg on 01.12 meiliaadressile: info@krautman.ee
 • Töö tuleb esitada nii elektrooniliselt kui ka paberkandjal. Töö esitamise tähtaeg 01.06., talvisele vastuvõtule 01.03.
 • Referaat ja lõputöö tuleb koostada vastavalt Alar Krautmani Terviseakadeemia kirjalike tööde juhendile.
 • Nii referaat kui lõputöö tuleb ette kanda, st läbida kaitsmine. Referaadi kaitsekõne pikkus on 10 min ja lõputöös 15 minutit.
 • Kaitsmised toimuvad juunikuus.

Tööde võimalikud teemad:

Klassikalise massaaži eriala:

 • Massaaž jalgadega
 • Holistiline sidekoe venitus
 • Ravimassaaž ehk teraapiline massaaž
 • Spordimassaaž
 • Lümfimassaaž
 • Aroomiteraapia
 • Lastemassaaž
 • Yumi teraapia
 • Segmentmassaaž

Eesti pärimusmeditsiini eriala:

 • Taimeravi
 • Saunateraapia
 • Kaaniravi
 • Meemassaaž
 • Kupu- ja kaabitsaravi
 • Regilaul, loits, sõna vägi
 • Maarahva pühapaigad ja pühad
 • Maarahva tavad ja kombed
 • Paast
 • Eesti pärimusmeditsiin
 • Mana teraapia (Eesti pärimus)

Mana teraapia eriala:

 • Kehakäsitlus ehk massaaži baasõpe
 • Arhetüüpide avaldumine ja mõju
 • Refleksoloogia
 • Jooga
 • Tantrism
 • Mana teraapia (idamaine)

Lõpetamine

Õppekava läbinule väljastab Alar Krautmani Terviseakadeemia tunnistuse või tõendi. Tunnistus väljastatakse õpiväljundite omandamisel miinimumtasemel ning lõpueksami sooritamisel vähemalt 75%. Muudel juhtudel väljastatakse tõend, millel märgitakse ära kogu kursuse õppemaht ning õppija poolt osaletud õppemaht.

Kutsetunnistused

Massööri kutsetunnistuse väljastab Eesti Kutsekoda.

Eesti Loodusterapeudi ja Idamaade meditsiini terapeudi kutsetunnistuse väljastab TAM Kutsekoda.

Lõpetamise tingimused on leitavad õppekorralduse alustes ja kvaliteedi tagamise alustes, mis on leitavad SIIT.

Küsi lisainfot

E.-mail: info@krautman.ee

Telefon: +372 5517157 (E-R 9-17, v.a riiklikud pühad)

Üles
Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs