'

Meie koolipere

Erik Perlin
Erik Perlin

Meie turundus- ja müügijuht

+372 5552 8484

Palume võtta ühendust Erikuga turundus- ja reklaamialaste küsimuste ning ettepanekutega. Lisaks ürituste korraldamise ning tellimise küsimustes

Alar Krautman
Alar Krautman

Meie koolijuht ja -õpetaja

+372 524 2132

alar@krautman.ee

Palume võtta ühendust Alar-iga koostöödeks (uued kursused ja õpingud), ruumirendi soovid, ürituskorraldus ja kõik ettevõtet puudutavad suuremad haldusküsimused. Erialaõppe sisulistes küsimustes oskab anda tema kõige põhjalikuma info. Alati võite kirjutada meie sekretärile info@krautman.ee

Britta Aarma
Britta Aarma

Meie sekretär / juhiabi

+372 551 7157
info@krautman.ee
Palume võtta ühendust Britta-ga kõigis kooli puudutavates küsimustes, eriti haldus ja administratiivsetes küsimustes – õpingud, sisseastumised, kooli majandamine, ruumide rent, kooliga seotud probleemid, arvete tasumine, ürituskorraldus, tagasiside jpm osas.
Berth Sargla
Berth Sargla

Meie Tartu kooli koordinaator

+372 504 8299
berth.sargla@gmail.com

Palume võtta ühendust Berth-iga kõigis küsimustes seotud Tartu osakonna õppega.

Kairi Raudberg
Kairi Raudberg

Meie raamatupidaja

+372 5395 5887
info@rolux.ee

 

Palume võtta ühendust Kairi-ga ainult arvete osas – maksmine, maksevõlad või Brittaga / info@krautman.ee.