Mana teraapia

Mana teraapia on  energiakeskuste korrastamise tehnika, mis on  töö meie keha erinevate tasanditega, mida saab vaadata arhetüüpidena. Iga arhetüüp on meie keha, meele ja vaimse poole kogum, mis on vajalik meie terviklikuks tasakaaluks ja täiuslikuks toimimiseks.

 

Need saame lihtsustatult jaotada:

 • ürgmees/naine
 • laps-mängija
 • tegija-valitseja
 • armastaja
 • poeet
 • teadjamees/naine
 • pühamees/naine
  Iga arhetüüp sisaldab veel palju omadusi, mida on lihtsustatult püütud panna ühte/kahte sõnasse.
Mana teraapia on meetod, mis annab võimaluse leida üles meie enda nõrgad kohad. Kui me valdame juba mõnda toimivat keha ja vaimu korrastavat teraapiat, siis saame tõenäoliselt integreerida  selle Mana teraapiasse.  Me saame oluliselt paremini avastada oma erinevad mustrid ja blokeeringud, mida oleme loonud enda kaitseks. Mana teraapia erinevus paljudest nõustamispraktikatest seisneb (lisaks mustrite avastamisele ja tunnete vabastamisele) just praktilises harjutamises. Mana teraapia tegeleb eelkõige nende mustrite positiivseks muutmisega, andes täpse kava selliselt, mis võimaldab meil elada täisväärtuslikumat ja õnnelikumat elu. Lisaks aitab see mõista teisi inimesi, märgata nende blokeeringuid ja saada paremat kontakti ümbritsevaga.
 
Me õpime seda kõike hoitud turvalises keskkonnas, mis on täis rõõmu, mängu ja taipamisi, kuid kindlasti ka enda ületamist, vaimsete raskuste läbimist ja lubamist olla nii endal kui teistel selline nagu me päriselt tahame olla.
 
Mana teraapia baaskursus kestab 12 kuud, koolitused toimuvad nädalavahetustel , enamasti 2 korda kuus.
Igal korral õpime selgeks ühe diagnostika (pulsi, keele jms) ja teraapialiigi, mis toetab antud tasandit.  Kursus sisaldab ka väljasõite selleks vajalikku keskkonda.  Kuna toit, seksuaalsus, muusika, hingamine, harjutused jms mõjutab igat arhetüüpi, siis süveneme põhjalikumalt ka nendesse valdkondadesse. Samuti anname koduseid ülesandeid vaimsetes praktikates.
Kes tunneb, et massaažilaadsed energeetilised teraapiad ei ole tema jaoks, siis on võimalik õppida vaid teoreetilist poolt ja diagnostikaid (1 kord kuus).
 

Miks valida Mana: 

1. Mana teraapia õppel võib olla ennast arendav eesmärk, kus saame muuta ennast tervemaks ja õnnelikumaks, saame palju uusi kogemusi ja taipamisi ja mõistame paremini teisi inimesi ning ümbritsevat maailma.
2. Võimalus õppida palju diagnostikaid ja pehmeid teraapiaid, mis toetavad meie erinevaid tasandeid ja võimaldavad teha teistele teraapiat. Arendada enda tunnetuslikku poolt, arenedes ja tervenedes seeläbi.
3. Õppida mana- või tervisenõustajaks ja luues seeläbi tervemat ja paremat maailma.

 

 Kursuse läbinu:

 • omab teadmisi keha terviklikust olemusest;
 • omab baasteadmisi  erinevatest diagnostilistest meetoditest
 • on omandanud erinevaid toiminguid keha piirkondade korrashoiuks, mis võivad sisaldada  nõustamist eluviiside kohapealt, vaimsuse, puhkuse, eneseleidmise jms kohapealt kuid ka harjutusi, hingamist, hääle tekitamist ja liikumist muusikas vms;
 • on omandanud metoodika iseenda kui ka kliendi tervise korrashoiuks;
 • on saanud oskused ja teadmised 7 erineva piirkonna massaažiks, mis toimivad kui erinevad teraapia viisid, kuid moodustavad koos ühtse energia korrashoiu süsteemi.
Õppekava nimetusMana teraapia
ÕppekavarühmTeraapia ja taastusravi
Õppekava koostamise alusAlternatiiv- ja täiendmeditsiini terapeut spetsialiseerumisega Mana terapeut tase 5
Õppe mahtMaht 460 akadeemilist tundi, sh 232 t auditoorne töö ja 228 t iseseisev töö ning praktika.
Õpperühma minimaalne osalejate arvMinimaalne osalejate arv on 8 õpilast.
Õppekava eesmärkMana terapeudi töö eesmärk on aidata inimestel parandada elukvaliteeti ning paremini mõista ennast ning teisi inimesi ja erinevuste põhjuseid.
Elukvaliteet paraneb koos muutustega tervislikus seisundis, mõtteviisis, elustiilis ja -tegevuses. Mana terapeut käsitleb klienti kui unikaalset indiviidi, kelle keha, tunded ja mõtted moodustavad lahutamatu terviku. Tema töö fookus on eelkõige terviseprobleemide ennetamisel. Koostöös kliendiga aitab ta leida heaolu languse põhjused ja läbi viia muutused, mis aitavad uuesti leida sisemist tasakaalu, tagades sel moel tervise ja elukvaliteedi tõusu. Ta täiendab oma oskusi pidevalt ja vajadusel soovitab kliendil pöörduda mõne teise spetsialisti poole.Koolituse tulemusena on õppijal Mana terapeut, tase 5 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised ja oskused.
Õppekava õpiväljundidKursuse lõpuks omab õppija teadmisi inimesest kui tervikust. Teab, kuidas viia organismi tasakaalu, vältida blokeeringuid ja emotsionaalset tasakaalutust. Oskab hinnata kliendi seisundit ja kuulab ära kliendi loo ning vajadusel dokumenteerib teabe; planeerib ja viib ellu teraapia (teraapiate tsükli) ning teeb kokkuvõtteid, rakendades vastavaid teadmisi ja oskusi. Oskab jälgida reaktsioone ning teab vastava massaaži ja teraapia näidustusi ja vastunäidustusi.
SihtgruppKõik Inimese olemusest huvitatud isikud, kes soovivad omandada erialaseid oskusi ja -teadmisi.
Õppe alustamise tingimusedÕppe alustamiseks peab olema soovijal keskharidus.
Mõjuval põhjusel on võimalik teha erandeid.
Õppekeskkond ja asukohtÕpe toimub peamiselt Alar Krautmani Terviseakadeemias või õppeasutuse poolt määratud kohas. Õpperuumid vastavad tervisekaitse ja -ohutusnõuetele. Õpe toimub Tallinas ja Tartus.
ÕppevahendidÕppijatele on olemas kõik õppetööks vajalik, sh massaažilauad, paberid, linad, rätikud, õlid, desinfitsaatorid, tahvel, projektor, luukere, massaažimatid. Õppevahendite kasutus (sh konspekt, kuulub õppemaksu sisse).
ÕppesisuMana teraapia seitse arhetüüpi, nende lahtimõtestamine ja omadused. Erinevad teraapiad iga arhetüüpide toetamiseks. Arhetüübile sobivad harjutused, tegevused ja töö erinevate emotsioonide mõistmiseks. Teraapiate läbiviimise metoodika; hügieen ja ergonoomika; teraapiate praktiline teostus.
ÕppemeetodidLoengud, grupitööd, õppelaagrid, seminarid ja praktiline õpe.

Õppematerjalid

 

Konspekt, töövihikud, videomaterjalid.
Õppe lõpetamise tingimusedÕpingute lõpetamise eelduseks on aktiivne osalemine tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele.
Õppe lõpetamisel väljastatav dokumentÕppija on omandanud õppekavas ettenähtud õppeained, tunneb Mana teraapia seitset arhetüüpi, oskab nimetada neid iseloomustavaid omadusi. Oskab teha arhetüüpi toetavat teraapiat,teab nende näidustusi ja vastunäidustusi.
HindamismeetodEksamite sooritamine vähemalt 75% ning osalemine praktikalaagris.
HindamiskriteeriumEksamite sooritamine vähemalt 75% ning osalemine praktikalaagris.
Koolitaja kvalifikatsioonKoolitajatel on Mana teraapia nõustaja ja õpetaja kogemus.

Õpitavad massaažiliigid:

 • Tai refleksoloogiline jalamassaaž
 • Abhyanga õlimassaaž
 • Chi Nei Tsang Detox kõhumassaaž
 • Tai refleksoloogiline käe ja -rinnamassaaž
 • Kael ja heliteraapia, närviteede massaaž
 • Champi, India peamassaaž
 • Lomi-Lomi massaaž
 • Ruumi loomine, rännak ja energeetiline massaaž

Käimasoleva õppeaasta tulevased kursused:

Närviteede massaaž – 27.-28.04

Mana VI – 11.-12. 05

India peamassaaž + Saunalaager – 25.-26.05

Mana VII ( Paastulaager + energeetiline massaaž )- 12.-16. 06

Lomi- Lomi massaaž – 11.-14.07

L- P 10.00-17.00

 

Hind: 12 x 195 eurot, korraga tasudes 2290 eurot.

Laagrid kestavad pikemalt.

Kooli lõpetamisel väljastatakse lõputunnistus ning hinneteleht.

Vastuvõtu info. Õpingute alustamiseks tutvu vastuvõtu infoga SIIN.

Registreeru erialaõppesse

  Üles
  Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
  Saturday 09:00 - 18:00 hrs
  Sunday 09:00 - 18:00 hrs