Mana teraapia

Mana teraapia on töö meie keha erinevate tasanditega, mida saab vaadata arhetüüpidena. Iga arhetüüp on meie keha, meele ja vaimse poole kogum, mis on vajalik meie terviklikuks tasakaaluks ja täiuslikuks toimimiseks.

Need saame lihtsustatult jaotada:

 • ürgmees/naine
 • laps-mängija
 • tegija-valitseja
 • armastaja
 • poeet
 • teadjamees/naine
 • pühamees/naine
  Iga arhetüüp sisaldab veel palju omadusi, mida on lihtsustatult püütud panna ühte/kahte sõnasse.

Mana teraapia annab võimaluse leida üles meie enda nõrgad kohad. Me saame avastada oma erinevad mustrid ja blokeeringud, mida oleme loonud enda kaitseks. Mana teraapia tegeleb eelkõige nende mustrite positiivseks muutmisega, mis võimaldab meil elada täisväärtuslikku ja õnnelikku elu. Lisaks aitab ta mõista teisi inimesi, märgata nende blokeeringuid ja saada paremat kontakti.

Me õpime seda kõike hoitud turvalises keskkonnas, mis on täis rõõmu, mängu ja taipamisi, kuid kindlasti ka enda ületamist, vaimsete raskuste läbimist ja lubamist olla nii endal kui teistel selline nagu me päriselt tahame olla.

Mana teraapia põhikursus kestab kaheksa 4-päevast tsüklit, mis toimuvad kord kuus.

Igal korral õpime selgeks ühe teraapialiigi, mis toetab antud tasandit. See sisaldab ka väljasõite selleks vajalikku keskkonda, mis on igal korral erinev. Kuna toit, seksuaalsus, muusika, hingamine, harjutused jms mõjutab igat arhetüüpi, siis süveneme põhjalikumalt ka nendesse valdkondadesse. Samuti anname koduseid ülesandeid vaimsetes praktikates.

Miks valida Mana:

 1. Mana teraapia õppel võib olla ennast arendav eesmärk, kus saame muuta ennast tervemaks ja õnnelikumaks, saame palju uusi kogemusi ja mõistame paremini maailma.
 2. Võimalus õppida palju pehmeid massaaži liike, mis toetavad meie erinevaid tasandeid ja teha nendega teraapiat.
 3. Õppida Mana nõustajaks ja luues seeläbi tervemat ja paremat maailma.

Mana teraapia on energiakeskuste korrastamise tehnika. Teraapia keskendub erinevatele kehapiirkondadele ja energiakeskuste korrastamisele. Iga piirkond on vastuvõtlik erinevatele energia sagedustele ja sellega seonduvad nii füüsilised organid, kui väljundid vaimsel ja emotsionaalsel tasandil. Teraapia ja diagnostika toimub läbi harjutuste, muusikalise liikumise ja hingamise ning vastavalt selle piirkonna energia sagedusele ka siis käelisele raviviisile – massaazile.

Kogu tsükli lõpetanu saab teadmised ja oskused nii enda kui kliendi (partneri) keha energiasüsteemi korrastamiseks.


Mana teraapia on töö meie keha erinevate tasanditega, mida saab vaadata arhetüüpidena. Iga arhetüüp on meie keha, meele ja vaimse poole kogum, mis on vajalik meie terviklikuks tasakaaluks ja täiuslikuks toimimiseks.

Need saame lihtsustatult jaotada:

 • ürgmees/naine
 • laps-mängija
 • tegija-valitseja
 • armastaja
 • poeet
 • teadjamees/naine
 • pühamees/naine
  Iga arhetüüp sisaldab veel palju omadusi, mida on lihtsustatult püütud panna ühte/kahte sõnasse.

Mana teraapia annab võimaluse leida üles meie enda nõrgad kohad. Me saame avastada oma erinevad mustrid ja blokeeringud, mida oleme loonud enda kaitseks. Mana teraapia tegeleb eelkõige nende mustrite positiivseks muutmisega, mis võimaldab meil elada täisväärtuslikku ja õnnelikku elu. Lisaks aitab ta mõista teisi inimesi, märgata nende blokeeringuid ja saada paremat kontakti.

Me õpime seda kõike hoitud turvalises keskkonnas, mis on täis rõõmu, mängu ja taipamisi, kuid kindlasti ka enda ületamist, vaimsete raskuste läbimist ja lubamist olla nii endal kui teistel selline nagu me päriselt tahame olla.

Mana teraapia põhikursus kestab kaheksa 4-päevast tsüklit, mis toimuvad kord kuus.

Igal korral õpime selgeks ühe teraapialiigi, mis toetab antud tasandit. See sisaldab ka väljasõite selleks vajalikku keskkonda, mis on igal korral erinev. Kuna toit, seksuaalsus, muusika, hingamine, harjutused jms mõjutab igat arhetüüpi, siis süveneme põhjalikumalt ka nendesse valdkondadesse. Samuti anname koduseid ülesandeid vaimsetes praktikates.

Miks valida Mana:

 1. Mana teraapia õppel võib olla ennast arendav eesmärk, kus saame muuta ennast tervemaks ja õnnelikumaks, saame palju uusi kogemusi ja mõistame paremini maailma.
 2. Võimalus õppida palju pehmeid massaaži liike, mis toetavad meie erinevaid tasandeid ja teha nendega teraapiat.
 3. Õppida Mana nõustajaks ja luues seeläbi tervemat ja paremat maailma.

Mana teraapia on energiakeskuste korrastamise tehnika. Teraapia keskendub erinevatele kehapiirkondadele ja energiakeskuste korrastamisele. Iga piirkond on vastuvõtlik erinevatele energia sagedustele ja sellega seonduvad nii füüsilised organid, kui väljundid vaimsel ja emotsionaalsel tasandil. Teraapia ja diagnostika toimub läbi harjutuste, muusikalise liikumise ja hingamise ning vastavalt selle piirkonna energia sagedusele ka siis käelisele raviviisile – massaazile.

Kogu tsükli lõpetanu saab teadmised ja oskused nii enda kui kliendi (partneri) keha energiasüsteemi korrastamiseks.

Õppekava nimetus Mana teraapia
Õppekavarühm Teraapia ja taastusravi
Õppekava koostamise alus Alternatiiv- ja täiendmeditsiini terapeut spetsialiseerumisega Mana terapeut tase 5
Õppe maht Maht 460 akadeemilist tundi, sh 232 t auditoorne töö ja 228 t iseseisev töö ning praktika.
Õpperühma minimaalne osalejate arv Minimaalne osalejate arv on 8 õpilast.
Õppekava eesmärk Mana terapeudi töö eesmärk on aidata inimestel parandada elukvaliteeti ning paremini mõista ennast ning teisi inimesi ja erinevuste põhjuseid. Elukvaliteet paraneb koos muutustega tervislikus seisundis, mõtteviisis, elustiilis ja -tegevuses. Mana terapeut käsitleb klienti kui unikaalset indiviidi, kelle keha, tunded ja mõtted moodustavad lahutamatu terviku. Tema töö fookus on eelkõige terviseprobleemide ennetamisel. Koostöös kliendiga aitab ta leida heaolu languse põhjused ja läbi viia muutused, mis aitavad uuesti leida sisemist tasakaalu, tagades sel moel tervise ja elukvaliteedi tõusu. Ta täiendab oma oskusi pidevalt ja vajadusel soovitab kliendil pöörduda mõne teise spetsialisti poole.Koolituse tulemusena on õppijal Mana terapeut, tase 5 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised ja oskused.
Õppekava õpiväljundid Kursuse lõpuks omab õppija teadmisi inimesest kui tervikust. Teab, kuidas viia organismi tasakaalu, vältida blokeeringuid ja emotsionaalset tasakaalutust. Oskab hinnata kliendi seisundit ja kuulab ära kliendi loo ning vajadusel dokumenteerib teabe; planeerib ja viib ellu teraapia (teraapiate tsükli) ning teeb kokkuvõtteid, rakendades vastavaid teadmisi ja oskusi. Oskab jälgida reaktsioone ning teab vastava massaaži ja teraapia näidustusi ja vastunäidustusi.
Sihtgrupp Kõik Inimese olemusest huvitatud isikud, kes soovivad omandada erialaseid oskusi ja -teadmisi.
Õppe alustamise tingimused Õppe alustamiseks peab olema soovijal keskharidus. Mõjuval põhjusel on võimalik teha erandeid.
Õppekeskkond Õpe toimub peamiselt Alar Krautmani Terviseakadeemias või õppeasutuse poolt määratud kohas. Õpperuumid vastavad tervisekaitse ja -ohutusnõuetele.
Õppevahendid Õppijatele on olemas kõik õppetööks vajalik, sh massaažilauad, paberid, linad, rätikud, õlid, desinfitsaatorid, tahvel, projektor, luukere, massaažimatid. Õppevahendite kasutus (sh konspekt, kuulub õppemaksu sisse).
Õppesisu Mana teraapia seitse arhetüüpi, nende lahtimõtestamine ja omadused. Erinevad teraapiad iga arhetüüpide toetamiseks. Arhetüübile sobivad harjutused, tegevused ja töö erinevate emotsioonide mõistmiseks. Teraapiate läbiviimise metoodika; hügieen ja ergonoomika; teraapiate praktiline teostus.
Õppemeetodid Loengud, grupitööd, õppelaagrid, seminarid ja praktiline õpe.
Õppematerjalid   Konspekt, töövihikud, videomaterjalid.
Õppe lõpetamise tingimused Õpingute lõpetamise eelduseks on aktiivne osalemine tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele.
Õppe lõpetamisel väljastatav dokument Õppija on omandanud õppekavas ettenähtud õppeained, tunneb Mana teraapia seitset arhetüüpi, oskab nimetada neid iseloomustavaid omadusi. Oskab teha arhetüüpi toetavat teraapiat,teab nende näidustusi ja vastunäidustusi.
Hindamismeetod Eksamite sooritamine vähemalt 75% ning osalemine praktikalaagris.
Hindamiskriteerium Eksamite sooritamine vähemalt 75% ning osalemine praktikalaagris.
Koolitaja kvalifikatsioon Koolitajatel on Mana teraapia nõustaja ja õpetaja kogemus.

Õppe sisu:

 • Tai refleksoloogiline jalamassaaž
 • Abhyanga õlimassaaž
 • Chi Nei Tsang Detox kõhumassaaž
 • Tai refleksoloogiline käe ja -rinnamassaaž
 • Kael ja heliteraapia
 • Champi, India peamassaaž
 • Ruumi loomine, rännak ja energeetiline massaaž

Kursuse ajakava:

 • 4.-27.11 Tai refleksoloogiline jalamassaaž
 • 15.-18.12 Abhyanga õlimassaaž
 • 19.-22.01 Chi Nei Tsang Detox kõhumassaaž
 • 23.-26.02 Tai refleksoloogiline käe ja -rinnamassaaž
 • 23.-26.03 Heliteraapia ja närviteede massaaž
 • 20.-23.04 Champi, India peamassaaž
  kuupäev täpsustamisel: Ruumi loomine, rännak ja energeetiline massaaž

Kellaajad:

Reede 10:00-18:30
Laupäev: 10:00-18:30
Pühapäev: 10:00-17:00

Täpsema info õpiväljundite, õppe sisu ja lõpetamise tingimuste kohta leiate õppekavast ja õppemahtude tabelist.

Kooli lõpetamisel väljastatakse lõputunnistus ning hinneteleht.

Vastuvõtu info. Õpingute alustamiseks tutvu vastuvõtu infoga SIIN.

Registreeru erialaõppesse

  Up
  Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
  Saturday 09:00 - 18:00 hrs
  Sunday 09:00 - 18:00 hrs