Klasssikaline massaaž

Klassikaline massaaž on eelkõige inimese anatoomiat ja füsioloogiat arvestav massaaž, mille olulisim toime on tugiliikumiselundkonna, vere- ja lümfiringe korrastamine. See on tuntud kui rootsi massaaž, kuid enamasti tehakse seda nii Rootsi, Soome, Vene kui muude koolkondade seguna. Meie koolil on oma väljatöötatud spetsiifiline tehnika, mis on saanud klientidelt väga kõrge tunnustuse.

Õppeasutuse nimetus:Alar Krautmani Terviseakadeemia OÜ
Haridustase:täiendusõpe
Õppekava koostamise alus:massöör, tase 5 kutsestandard
Õppekavarühm:teraapia ja taastusravi
Õppekava nimetus:klassikaline massaaž
Õppeaeg:2 aastat 
Õppekava kogumaht:1548 akadeemilist tundi, sh 840 t auditoorne töö ja 508 t iseseisev töö ning 200 t praktika.
Õppekeel:eesti keel
Õppetöö toimumise koht:Tallinn ja Tartu
Õppemaks:24 x 195 eurot
Õppetöö toimub:kaugõppe vormis, 2 x kuus nädalavahetustel vastavalt tunniplaanile ja õppelaagritena
Õppelepingute sõlmimine:enne õppetöö algust
Lõpetamisel väljastatav dokument:tunnistus või tõend (lisainfo õppekavas)

Klassikalise massaaži erialaõpe hõlmab:

 • Kaks aastat erialast väljaõpet, mis sisaldab nii teooreetilist ja kui praktilist väljaõpet
 • Praktiseerimine kohe pärast esimest massaažialast eriala tundi (esialgu õppijate vahel, hiljem kolmandatele isikutele) – iseseisva praktika maht 200 tundi
 • Osalemine praktikalaagris (augustis)
 • Anatoomia ja füsioloogia ja teised inimkeha ehituse- ja talitlusega seotud õppeained
 • Võimalus osaleda soodushinnaga teiste õpetatavate erialade tundides (Idamaade meditsiin, Eesti pärimusmeditsiin)
 • Valmidus sooritada õpingute järgselt kutseeksam ja saada massööri kutse
 • Osalemine kooli poolt korraldatud väljasõitudel / õppelaagrites
 • Osalemine Loodusravipäevadel (juulis)
 • Vajadusel individuaalne õppekava ja/või maksegraafik
 • Võimalus võtta õppepuhkust

Esimesel õppeaastal õpetame järgnevaid aineid: Inimese holistiline õpetus ja kehakäsitlus (Vana-Eesti massaaž), massaaž jalgadega, aroomimassaaž, kupp ja kaabits, refleksoloogia alused, idamaade massaažifilosoofia alused, massaaži baaskursus (klassikaline massaaž), haigus- ja terviseõpetus, ravimiõpetus jt

Teisel aastal ootavad ees: Idamaine massaaž – Yumi teraapia, spordimassaaž, segmentmassaaž, lastemassaaž, lümfimassaaž, holistiline sidekoe venitus, ravimassaaž ehk teraapiline massaaž, esmaabi, anatoomia täiendkursus jt

Kooli lõpetamisel väljastatakse lõputunnistus ning hinneteleht. Valmisolek sooritada massöör 5 kutseeksam.

Klassikalise massaaži baaskursuse eriala õpetajad on Alar Krautman,  Anne-Ly Võlli, Andrei Kipper, Jane Kallion, Raili Raik, Tiina Läänsoo, Žanna Miku, Marika Must, Elery Tammemägi jt

Koolijuht, moderaator ja põhiõpetaja Alar Krautman on töötanud 30 a massöörina, sh 2 a Eesti murdmasuusakoondise massöörina, õpetanud massaaži üle 20 aasta, kokku pannud ja välja töötanud unikaalse Vana-Eesti Soonetasumise massaaži ja teraapia. Kogunud maarahva pärimust, taaselustanud ja välja töötanud mitmeid raviviise ja tehnikaid, on tunnustatud massaažiõpetaja paljudes Euroopa riikides. Alar on Eesti loodusravi kutsestandardi algataja ja väljatöötaja, kuulub Maavalla Kotta ning on on Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Kutsekojas kutsenõukogu esimees.

Vaata meie õpetajate kvalifikatsiooni SIIT.

Täpsema info õpiväljundite, õppe sisu ja lõpetamise tingimuste kohta leiate õppekavast ja õppemahtude tabelist.

KLASSIKALINE MASSAAŽ    
    
ErialaainedAuditoorneIseseisevKokku
Inimese holistiline õpetus ja kehakäsitlus
(sh Vana-Eesti massaaž)
8040120
Massaaž jalgadega16824
Aroomimassaaž321648
Kupp ja kaabits16824
Refleksoloogia alused16824
Idamaade massaažifilosoofia alused16824
Massaaži baaskursus (Klassikaline massaaž)8040120
Idamaine massaaž – Yumi teraapia321648
Spordimassaaž16824
Segmentmassaaž16824
Lastemassaaž16824
Lümfimassaaž643296
Holistiline sidekoe venitus321648
Ravimassaaž ehk teraapiline massaaž643296
    
Akadeemiline meditsiin   
Haigus- ja terviseõpetus16824
Ravimiõpetus16824
Esmaabi16824
Anatoomia II482472
    
Üldained   
Ettevõtluse alused, juriidilised alused426
Psühholoogia, suhtlemine ja klienditeenindus, kutse-eetika16824
Erialane inglise keel426
    
Praktika, eksamid ja lõputöö   
Eksamid, kaitsmised32200232
Loodusravipäevad96096
Praktikalaager96096
    
KOKKU8405081348
Iseseisev praktika (200 t)00200
KÕIK KOKKU8405081548

Vastuvõtu info. Õpingute alustamiseks tutvu vastuvõtu infoga SIIN.

Kool jätab endale õiguse teha muudatusi õppekava ja tunniplaani osas.

Registreeru erialaõppesse

  Üles
  Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
  Saturday 09:00 - 18:00 hrs
  Sunday 09:00 - 18:00 hrs