'

Klasssikaline massaaž

KLASSIKALINE MASSAAŽ

Klassikaline massaaž on eelkõige inimese anatoomiat ja füsioloogiat arvestav massaaž, mille olulisim toime on tugiliikumiselundkonna, vere- ja lümfiringe korrastamine. See on tuntud kui rootsi massaaž, kuid enamasti tehakse seda nii Rootsi, Soome, Vene kui muude koolkondade seguna. Meie koolil on oma väljatöötatud spetsiifiline tehnika, mis on saanud  klientidelt väga kõrge tunnustuse.

 

Õppeasutuse nimetus:Alar Krautmani Terviseakadeemia OÜ
Haridustase:täiendusõpe
Õppekava koostamise alus:massöör, tase 5 kutsestandard
Õppekavarühm:teraapia ja taastusravi
Õppekava nimetus:klassikalise massaaži baaskursus
Õppeaeg:2 aastat – 01.09.2021-31.08.2023
Õppekava kogumaht:täpsustamisel
Õppekeel:eesti keel
Õppetöö toimumise koht:Tallinn või Tartu
Õppemaks:täpsustamisel
Õppetöö toimub:kaugõppe vormis, nädalavahetustel vastavalt tunniplaanile
Õppelepingute sõlmimine:enne õppetöö algust
Lõpetamisel väljastatav dokument:tunnistus või tõend (lisainfo õppekavas)

Massööri erialaõpe hõlmab:

  • Kaks aastat erialast väljaõpet, mis sisaldab nii teooreetilist ja kui praktilist väljaõpet
  • Praktiseerimine kohe pärast esimest massaažialast eriala tundi (esialgu õppijate vahel, hiljem kolmandatele isikutele) – iseseisva praktika maht 200 tundi
  • Osalemine praktikalaagris (mõlemal õppeaastal augustis)
  • Anatoomia ja füsioloogia ja teised inimkeha ehituse- ja talitlusega seotud õppeained
  • Võimalus osaleda soodushinnaga teiste õpetatavate erialade tundides (Idamaade meditsiin, Eesti pärimusmeditsiin) ja laagrites (näiteks pärimuse paastulaager, idamaade joogalaager)
  • Valmidus sooritada õpingute järgselt kutseeksam ja saada massööri kutse
  • Osalemine kooli poolt korraldatud väljasõitudel / laagrites
  • Osalemine Loodusravipäevadel (mõlemal õppeaastal juulis)
  • Vajadusel individuaalne õppekava ja/või maksegraafik
  • Võimalus võtta õppepuhkust

Esimesel massööri eriala õppeaastal õpetame järgnevaid aineid: klassikaline massaaž, vana-eesti massaaž, anatoomia ja füsioloogia, aroomiteraapia,  spordimassaaž, massaaž jalgadega, holistiline sidekoe venitus ja veel palju muid huvitavaid aineid.
Teisel aastal ootavad ees teraapiline ehk ravimassaaž, sh sh siseelundite teraapia ja sh tugi-ja liikumisaparaadi hindamine, lastemassaaž, lümfimassaaž, idamaine massaaž – Yumi teraapia jpm.

Kooli lõpetamisel väljastatakse lõputunnistus ning hinneteleht. Valmisolek sooritada massöör 5 kutseeksam.

Klassikalise massaaži baaskursuse eriala õpetajad on Alar Krautman,  Anne-Ly Võlli, Andrei Kipper, Jane Kallion, Raili Raik, Žanna Miku, Marika Must, Margus Sarmet, Elery Tammemägi jt

Koolijuht, moderaator ja põhiõpetaja Alar Krautman on töötanud 30 a massöörina, sh 2 a Eesti murdmasuusakoondise massöörina, õpetanud massaaži üle 20 aasta, kokku pannud ja välja töötanud unikaalse vana-eesti soonetasumise massaaži ja teraapia. Kogunud maarahva pärimust, taaselustanud ja välja töötanud mitmeid raviviise ja tehnikaid, on tunnustatud massaažiõpetaja paljudes Euroopa riikides. Alar on Eesti loodusravi kutsestandardi algataja ja väljatöötaja, kuulub Maavalla Kotta ning on on Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Kutsekojas kutsenõukogu esimees.

Vaata meie õpetajate kvalifikatsiooni SIIT.

Täpsema info õpiväljundite, õppe sisu ja lõpetamise tingimuste kohta leiate õppekavast ja õppemahtude tabelist.

Vastuvõtt massööri erialale kestab septembri lõpuni. Õpingute alustamiseks tutvu vastuvõtu infoga SIIN.

Õppemahtude tabel (2021/2022):

IErialaainedakadeemilised tunnid
1Klassikaline massaaž100
2Massaaž jalgadega20
3Kehakäsitlus (vana-eesti massaaž)70
4Holistiline sidekoe venitus40
5Ravimassaaž ehk teraapiline massaaž70
sh siseelundite teraapia
sh tugi-ja liikumisaparaadi hindamine
6Spordimassaaž20
7Lümfimassaaž80
8Aroomimassaaž40
9Lastemassaaž20
10Refleksoloogia alused20
11Idamaade massaažifilosoofia alused20
12Idamaine massaaž – Yumi teraapia40
13Segmentmassaaž20
14Kupp ja kaabits20
15Seksuaalne tervis (laager)30
IILisaained
1Valikained60
IIIAkadeemiline meditsiin
1Inimese holistiline õpetus70
2Haigus- ja terviseõpetus20
3Ravimiõpetus20
4Anatoomia ja füsioloogia70
IVÜldained
1Ettevõtluse alused, juriidilised alused10
2Psühholoogia, suhtlemine ja klienditeenindus, kutse-eetika10
3Erialane inglise keel6
VKirjalikud tööd ja praktika
1Referaadi kaitsmine ja teiste tööde kuulamine16
2Lõputöö kaitsmine ja teiste tööde kuulamine16
3Massaažialane praktika100
4Praktikalaager80
5Väliüritused (Loodusravipäevad)120
6Kirjalikud ja praktilised eksamid96
Auditoorseid tunde kokku948
Praktika (200 tundi dokumenteeritud seanssi)200
Iseseisev töö456
Õppekava maht kokku1404

Kool jätab endale õiguse teha muudatusi õppekava ja tunniplaani osas.