Siseelundite vistseraalne teraapia

Siseelundite vistseraalne teraapia

Map Unavailable

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäev(ad) - 06/01/2024 - 07/01/2024
10:00 - 17:00


Vistseraal- ehk siseelundite spetsiifiline ravimassaaž on suunatud otseselt kõhuõõne elundite ainevahetuse parandamisele, kuna inimkeha tavapärase vertikaalse asendi tõttu elundeid paigal hoidvad sidemed venivad ja verevarustus halveneb. See teraapia seisneb rindkere ja kõhuõõne organitele surve, vibratsiooni, venituse vm käelise mõjutuse tekitamisel, siseelundite korrastamise eesmärgil. Võib kasutada ka abivahendeid nagu kupud ja  salvid.

Kõhuteraapia iseenesest on juba vana meetod ja kasutatud moel või teisel juba enamus vanades ravimeetodites. Vistseraalse massaaži väljatöötajaks on Dr. Ogulov, kes oma erahaiglas on aastakümneid ravinud selle meetodiga ja õpetanud seda paljudes erinevates riikides. Kuigi see teraapia sisaldab palju erinevaid tehnikaid ja suure hulga teoreetilisi teadmisi, siis selle meetodi kese on lihtne. See seineb kerge surve avaldamises juba
häirunud veenidele, arteritele, sidekoele, sidemetele või siseorganile selleks, et neid lõdvestada, taastada nende normaalne asend ja parandada nende verevarustust. Loomulikult tuleb täpselt teada kuhu ja kui tugevasti võib vajutada ja millised on selle näidustused ja vastunäidustused.

Näidustusi on palju, välja  võiks tuua mõned olulisemad:
• siseorganite nihkumine
• neerude spetsiifilised häired ja valud
• soolestiku vaevused, seedehäired, koliit

• maksa kergemad vaevused
• sapiteede düsfunktsioon
• unehäired
• urineerimishäired
• menstruaaltsükli häired
• närvilisus, ärevus
• seljavalu
• kroonilised peavalud
• viljatus
• veenilaiendid
• hemorroidid
• imuunsüsteemi langus
Koolitaja Alar Krautman on õppinud seda meetodit Dr.Ogulovi juures ja täiendanud erinevate kõhuteraapiate õpetajate juures  Venemaal, Tais, Hollandis ja pannud kokku pisut massaažilikuma (pehmema) meetodi.

Täienduskoolitusasutuse nimetus Alar Krautmani Terviseakadeemia
Õppekava nimetus   Siseelundite vistseraalne teraapia
Õppekavarühm  Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht 20 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd (sh sh teoreetiline ja praktiline õpe) ja 4 tundi iseseisvat tööd
Koolitaja Alar Krautman

https://krautman.ee/koolist/opetajad/

Kontaktandmed info@krautman.ee
Sihtgrupp* Isikud, kes soovivad omandada baasoskused ja -teadmised  kõhumassaaži läbiviimiseks.
Õpingute alustamise tingimused  Kasuks tuleb anatoomia tundmine.
Õppe eesmärk* Kursuse läbimise tulemusena omab õppija oskust teha  kõhumassaaži.
Õpiväljundid  Kursuse läbinu:

 • oskab teostada kõhumassaaži, kasutades selleks õpitud teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ning oskusi;
 • oskab valmistada ette töökeskkonna ja luua lõdvestust soodustava õhkkonna;
 • oskab arvestada näidustustega ja  vastunäidustustega, püstitades nendest lähtuvalt massaažiseansi eesmärgi ja kava, mis vastaks  kliendi vajadustele ja ootustele;
 • kõike eelnevat tehes toetab inimese enda võimet ennetada haigestumisi ja stressi ning suudab nõustada elustiili küsimustes.
Õppe sisu Kursusel käsitletakse:

 • siseorganite füsioloogiline ring
 • siseorganite paiknemine
 • siseorganite mõjutamise tehnikad
 • siseorganite häirumise võimalikud tagajärjed ja nende ennetamine
 • näidustused ja vastunäidustused
 • soovitused pärast massaaži.
Õppemeetodid* Teoreetiline ja praktiline õpe
Iseseisev töö* Õppija viib läbi 4  kõhumassaaži seanssi vastavalt enda poolt koostatud kavale ja kliendi seisundile ning koostab eneseanalüüsi tehtud massaaži kohta tuginedes teoreetilistele teadmistele ja praktilistele oskustele.
Õppematerjalide loend Konspekt
Kursuse lõpetamise tingimused  Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 100% tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele. Hindamine toimub kursuse järgselt.

Hindamismeetod: Õppija demonstreerib vistseraalse kõhumassaaži tegemist (praktiline eksam).

Hindamiskriteerium: Kursuse läbinu:

 • planeerib kõhumassaaži kava vastavalt näidustustele, vastunäidustustele ja kliendi soovidele;
 • valmistab ette ja korrastab töökoha ning kasutab sobivaid töövahendeid;
 • järgib nõudeid massöörile, sh kasutab massööri ergonoomikat ja kehaasendeid;
 • viib läbi  kõhumassaaži vastavalt koostatud kavale ja rakendades sobivaid tehnikaid;
 • nõustab ja juhendab klienti siseorganite korrastamiseks ja edasisteks tegevusteks.
 • on viinud läbi ja koostanud eneseanalüüsi 4  kõhumassaaži seansi kohta.
Väljastatavad dokumendid Tunnistus, kui õppija on läbinud hindamise vastavalt hindamiskriteeriumitele ja saavutanud õpiväljundid.

Tõend, kui õppija ei saavutanud õpiväljundeid, kuid osales õppetöös.

Õppekeskkonna kirjeldus Õpe toimub AKTA õppeklassis, milles on loodud tingimused antud õppe läbiviimiseks koos kõigi vajalike vahenditega.
Kursuse toimumisaeg 06.-07.01.2024

HInd:  130.-

Registreeru kursusele

   

  Üles
  Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
  Saturday 09:00 - 18:00 hrs
  Sunday 09:00 - 18:00 hrs