Ennetusmeditsiin

Ennetusmeditsiin selle õppekava mõttes on juhis ja nõustamisprogramm inimestele, kes soovivad enda tervist korras hoida ja panustada isiklikku arengusse. Ennetusmeditsiini esimese aasta läbinut nimetatakse tervise toetajaks, täieliku õppekava edukalt läbinu ja kutseeksami sooritanu saab tervisenõustaja kutse.

Tervisenõustaja võib töötada kas eraldi spetsialistina või terviseasutuses arsti toetava spetsialistina.

Ennetusmeditsiini õppekava ei ole traditsiooniline õpe, see sisaldab palju praktikaid enda avamiseks ja kinnistunud ebatervislike harjumuste (mõttemustrite) muutmiseks. See sisaldab looduses viibimist, loovuse arendamist, hääle kasutamist, tantsimist, meelte rahustamist, joogat, sportimist, aga ka suhtlemisõpetust, seltskondlikkust ja vaimset arengut. Oluline osa programmist on endas peituvatele ebaadekvaatselt väljenduvate hirmude, sõltuvuste, ebamugavuste märkamist ja nende juurpõhjusteni jõudmist ning tööd nendega.

Õpe sobib eelkõige nendele, kes on valmis ka ise õppe käigus panustama enda tervisesse ja positiivsesse muutusesse. Oma kogemus on see mis lubab uskuda ka kliendi arengusse.

Õppekava sisaldab järgnevaid aineid ja teemasid, mis on omavahel läbipõimunud ja integreeritud üheks tervikuks:

 • Terviseõpetus
 • Toitumisõpetuse alused ja tervistav paast
 • Liikumisõpetuse alused
 • Loodus ja suhestumine loodusega
 • Vaimne ja füüsiline jõudlus
 • Seksuaalsus ja suhted
 • Pärilikkus ja perekond
 • Loovuseõpetus
 • Vaimsuseõpetus
 • Inimeseõpetus
 • Anatoomia ja füsioloogia
Õppeasutuse nimetus:Alar Krautmani Terviseakadeemia OÜ
Haridustase:täiendusõpe
Õppekava nimetus:Ennetusmeditsiin
Õppekava koostamise alus:Ennetusmeditsiini kutsestandard, tase 5
Õppekava rühm:Teraapia ja taastusravi
Õpperühma minimaalne osalejate arv:  Minimaalne osalejate arv on 8 õpilast.
Õppekava eesmärk  Tervisenõustaja töö eesmärk on aidata inimestel jääda terveks, saavutada optimaalset elukvaliteeti ja vältida haigusi.
Elukvaliteet paraneb koos muutustega tervislikus seisundis, mõtteviisis, elustiilis ja -tegevuses. Tervisenõustaja käsitleb klienti kui unikaalset indiviidi, kelle keha, tunded ja mõtted moodustavad lahutamatu terviku. Koostöös kliendiga aitab ta leida heaolu languse põhjused, annab vajadusel soovitusi muudatuste tegemiseks elustiili, toitumise vms osas, mis aitavad uuesti leida sisemist tasakaalu, tagades sel moel tervise ja elukvaliteedi tõusu. Ta on ühtlasi vahendajaks teiste erialaspetsialistide vahel, kui probleemi lahendamine ei kuulu tema kompetentsi. Koolituse tulemusena on õppijal ennetusmeditsiini tase 5 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised ja oskused.
Õppekava õpiväljundid:Kursuse lõpuks omab õppija teadmisi inimese tervisest laiemalt, anatoomiast, füsioloogiast, massaažist, toitumisest, loovusest, loodusega suhestumisest, liikumisest ja puhkusest, rasedusest ja sünnitusest, geriaatriast, karastamisest ja muudest tervist toetavatest teguritest. Tervise nõustaja teab, kuidas ennetada terviseprobleeme, kasutades nõustamist ja ennetusmeditsiini põhimõtteid. Ta oskab hinnata kliendi seisundit, kuulab ära kliendi loo ning dokumenteerib teabe; planeerib ja viib ellu teraapia (teraapiate tsükli) ning teeb kokkuvõtteid, rakendades vastavaid teadmisi ja oskusi.
SihtgruppInimesed, kes soovivad aidata ja nõustada tervise hoidmise eesmärgil.
Õppe alustamise tingimusedÕppe alustamiseks peab olema soovijal  vähemalt kesk- või kutseharidus.
Õppekeskkond:Õpe toimub peamiselt Alar Krautmani Terviseakadeemias või õppeasutuse poolt määratud kohas. Õpperuumid vastavad tervisekaitse ja -ohutusnõuetele.
Õppevahendid:Õppijatele on olemas kõik õppetööks vajalik, sh projektor, skelett, matid, paberid, massaaziks vajaminev varustus, desinfitsaatorid, tahvel. Õppevahendite kasutus (sh konspekt), kuulub õppemaksu sisse.
Õppesisu:

Kutsestandardis kirjeldatud ennetusmeditsiini *teoreetilised ained – näit. anatoomia,     terviseõpetus, rasedus ja sünnitus, taimeravi jms

 • praktilised tegevused – loovusõpetus, karastamine, saun, massaaž, lõdvestavad ja vabastavad tehnikad jms
 • anamneesi võtmine ja kliendi hindamine *nõustamise läbiviimise metoodika
 • seansi dokumenteerimine
Õppemeetodid:Loengud, grupitööd, õppelaagrid, seminarid ja praktiline õpe.
Õppematerjalid:Konspekt, töövihikud, videomaterjalid. Iga õpetaja loob oma tundide jaoks eraldi õppematerjalid ning nende loendi.
Õppe lõpetamise tingimused:Õpingute lõpetamise eelduseks on aktiivne osalemine tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele.
Õppekeel:eesti keel
Õppetöö toimumise koht:Tallinnas ja Tartus
Õppemaks:24×190.-
Õppetöö toimub:kaugõppe vormis, nädalavahetustel vastavalt tunniplaanile ja õppelaagritena
Õppe lõpetamisel väljastatav dokument:Tunnistus väljastatakse õpiväljundite omandamisel miinimumtasemel ning eksami sooritamisel vähemalt 75%. Tõend väljastatakse auditoorsetel ja praktilistel kursustel osalemisel.

Registreeru erialaõppesse

  Add Your Heading Text Here

  Shiatsu

  Üles
  Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
  Saturday 09:00 - 18:00 hrs
  Sunday 09:00 - 18:00 hrs