MANA TERAAPIA: KURGUTŠAKRA – Kael ja hääleteraapia

MANA TERAAPIA: KURGUTŠAKRA – Kael ja hääleteraapia

Map Unavailable

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäev(ad) - 12/03/2022 - 13/03/2022
00:00


MANA TERAAPIA: KURGUTŠAKRA

Õppekava nimetus   Kael ja hääleteraapia
Õppekavarühm  Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht 20 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd (sh sh teoreetiline ja praktiline õpe) ja 4 tundi iseseisvat tööd
Koolitaja Alar Krautman, Triinu Taul

https://krautman.ee/koolist/opetajad/ 

Kontaktandmed info@krautman.ee 
Sihtgrupp* Isikud, kes soovivad omandada baasoskused ja -teadmised kaelateraapia läbiviimiseks.
Õpingute alustamise tingimused  Kursusel osalemiseks ei ole eeltingimusi.
Õppe eesmärk* Kursuse läbimise tulemusena omab õppija oskust käsitleda teraapiliselt kaela ja kõri piirkonda, hääleaparaati ja mõista hääle muutuse ja blokeeringute vahelist seost.
Õpiväljundid  Kursuse läbinu oskab teha kaela ja kõri piirkonna massaaži ja teraapiat, kasutada harjutusi selle piirkonna vabastamiseks ning teha hääleharjutusi.
Õppe sisu Kursusel käsitleme teoreetiliselt kaela piirkonda, selle pinges oleku põhjuseid, kurgukeskuse olemust ning selle blokeerumise tagamaid.

Teeme praktiliselt erinevaid hääleharjutusi ning kaela, kõri ja osaliselt näo piirkonna teraapilist massaaži.

Õppemeetodid* Teoreetiline ja praktiline õpe
Iseseisev töö* Õppija viib läbi 2 kaelateraapia seanssi vastavalt enda poolt koostatud kavale ja kliendi seisundile ning koostab eneseanalüüsi tehtud teraapia kohta tuginedes teoreetilistele teadmistele ja praktilistele oskustele.
Õppematerjalide loend konspekt
Kursuse lõpetamise tingimused  Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 100% tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele. Hindamine toimub ühe kuu jooksul kursuse järgselt.

Hindamismeetod: Õppija demonstreerib kaelateraapia tegemist ja analüüsib enda iseseisva töö tulemusi.

Hindamiskriteerium: 

Kursuse läbinu:

  • planeerib kaelateraapia kava vastavalt näidustustele, vastunäidustustele ja kliendi soovidele;
  • valmistab ette ja korrastab töökoha ning kasutab sobivaid töövahendeid;
  • järgib nõudeid massöörile, sh kasutab massööri ergonoomikat ja kehaasendeid;  
  • viib läbi kaela teraapia vastavalt koostatud kavale ja rakendades sobivaid tehnikaid;
  • nõustab ja juhendab klienti kurgukeskuse korrastamiseks ja edasisteks tegevusteks.
  • on viinud läbi ja koostanud eneseanalüüsi kahe kaela teraapia seansi kohta.
Väljastatavad dokumendid Tunnistus, kui õppija on läbinud hindamise vastavalt hindamiskriteeriumitele ja saavutanud õpiväljundid.

Tõend, kui õppija ei saavutanud õpiväljundeid, kuid osales õppetöös.

Õppekeskkonna kirjeldus Õpe toimub AKTA õppeklassis, milles on loodud tingimused antud õppe läbiviimiseks koos kõigi vajalike vahenditega.
Õppevahendid* Massaažimatt, pleed

Kursuse raames tomub 3-tunnine kurgukeskuse avamise seminar koos Triinu Tauliga (hinna sees).

Kurgukeskuse avamine koos Triinu Tauliga

Kaela ja hääleteraapia kursus on osa Mana teraapia kursusest, millel osaleja saab teadmised keha energiate süsteemist ning omandab erinevaid toiminguid keha erinevate piirkondade energiate korrashoiuks. Kursus sisaldab harjutusi, hingamist, hääle tekitamist ja liikumist muusikas.  Lisaks baasteadmised diagnostikast, millise/milliste piirkonna massaaž kliendile rohkem vaja on. Kaela ja hääleteraapia lühikursust saab võtta eraldi pikast Mana teraapia kursusest. Kursuse käigus antakse põhjalik ülevaade kurgukeskusest ja selle korrastamisest.

Lae alla õppekava.

KURSUSE AJAKAVA: 12.-13.03.22

Laupäeval 10.00 – 17.00 (lõuna kell 13.00-14.00)
Pühapäeval 10.00 – 17.00 (lõuna kell 13.00-14.00)
* Hind ei sisalda lõunasööke.

ASUKOHT: Niine 11, City Yoga Studio.

HIND: 150 EUR (sh KM). TM kuulub tagastamisele järgmise aasta tuludeklaratsiooniga.

LISAINFO: E-mail: info@krautman.ee või tel: 5517157

Üles
Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs