Mana teraapia ehk energiakeskuste energeetilise korrastamise kursus Tallinnas

Mana teraapia ehk energiakeskuste energeetilise korrastamise kursus Tallinnas

Map Unavailable

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäev(ad) - 09/10/2021 - 05/06/2022
10:00 - 17:00


Mana teraapia

Mana teraapia on energiakeskuste korrastamise tehnika. Teraapia keskendub erinevatele kehapiirkondadele ja energiakeskuste korrastamisele.  Iga piirkond on vastuvõtlik erinevatele energia sagedustele ja sellega seonduvad nii füüsilised organid, kui väljundid vaimsel ja emotsionaalsel tasandil. Teraapia ja diagnostika toimub läbi harjutuste,  muusikalise liikumise ja hingamise ning vastavalt selle piirkonna energia sagedusele ka siis käelisele raviviisile- massaazile. Kogu tsükli lõpetanu saab teadmised ja oskused nii enda kui kliendi (partneri) keha energiasüsteemi korrastamiseks.

Mana Teraapia on Idamaade meditsiinist ning filosoofiatest inspireeritud ning Alar Krautmani kohaldatud efektiivne ning võimas tehnika.

Igal korral käsitleme erinevat keha piirkonda ja sellega kaasnevaid emotsioone, vaimseid ja füüsilisi omadusi ja häireid. Seda kõike saab rakendada nii enda tervise korrashoiuks kui ka kliendiga teraapilises töös. Kursuse läbinu saab oskused ja teadmised 7 erineva piirkonna massaažiks, mis toimivad kui erinevad teraapia viisid, kuid moodustavad koos ühtse energia korrashoiu süsteemi.


Õppekava nimetus   Mana teraapia
Õppekavarühm  Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht 160 akadeemilist tundi, millest 128 tundi auditoorset tööd (sh sh teoreetiline ja praktiline õpe) ja 32 tundi iseseisvat tööd
Koolitaja Alar Krautman
https://krautman.ee/koolist/opetajad/ 
Kontaktandmed info@krautman.ee 
Sihtgrupp* Vaimsete huvidega või teraapiaga tegelevad inimesed.
Õpingute alustamise tingimused  Kursusel osalemiseks ei pea omama massaaži tegemise oskust.
Õppe eesmärk* Anda õppijatele meetod, koos teadmiste ja oskustega, keha energiasüsteemi korrastamiseks.
Õpiväljundid  Kursuse läbinu:

 • omab teadmisi keha energiate süsteemist;
 • on omandanud erinevaid toiminguid keha piirkondade energiate korrashoiuks, mis sisaldavad harjutusi, hingamist, hääle tekitamist ja liikumist muusikas. 
 • omab baasteadmisi diagnostikast, mis piirkonna massaaži kliendile kõige rohkem vaja on.;
 • on omandanud metoodika iseenda kui ka kliendi tervise korrashoiuks;
 • on saanud oskused ja teadmised 7 erineva piirkonna massaažiks, mis toimivad kui erinevad teraapia viisid, kuid moodustavad koos ühtse energia korrashoiu süsteemi.
Õppe sisu I Tai refleksoloogiline jalamassaaž
II Abhyanga õlimassaaž
III Chi Nei Tsang Detox kõhumassaaž
IV Tai refleksoloogiline käe ja -rinnamassaaž
V Kael ja heliteraapia
VI Champi, India peamassaaž
VII Ruumi loomine, rännak ja energeetiline massaaž
VIII Kordamine ja eksam
Õppemeetodid* Teoreetiline ja praktiline õpe
Iseseisev töö* Õppija viib läbi 14 massaaži seanssi (igat massaažiliiki 2 seanssi) ning koostab eneseanalüüsid tehtud massaažide kohta tuginedes teoreetilistele teadmistele ja praktilistele oskustele.

Iseseisev töö viiakse läbi 3 kuu jooksul kursuse lõppemise kuupäevast alates. 

Eneseanalüüsi koostamise ja esitamise kohta edastatakse informatsioon kursuse käigus.

Õppematerjalide loend Mana teraapia konspekt
Kursuse lõpetamise tingimused  Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 75% tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele. 

Hindamismeetod: Õppija demonstreerib massaaži tegemist ja analüüsib enda iseseisva töö tulemusi.

Hindamiskriteerium: 

Kursuse läbinu:

 • omab teadmisi ja räägib kursusel läbitud teemadest;
 • võtab anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ja tagab konfidentsiaalsuse;
 • massaaži tegemisel rakendab sobivaid tehnikaid, arvestab näidustuste ja vastunäidustustega;
 • valmistab ette ja korrastab töökoha ning kasutab sobivaid töövahendeid;
 • järgib nõudeid massöörile, sh kasutab massööri ergonoomikat ja kehaasendeid;  
 • viib läbi massaaži rakendades sobivaid tehnikaid.
Väljastatavad dokumendid Tunnistus, kui õppija on läbinud hindamise vastavalt hindamiskriteeriumitele ja saavutanud õpiväljundid.

Tõend, kui õppija ei saavutanud õpiväljundeid, kuid osales õppetöös.

Õppekeskkonna kirjeldus Õpe toimub AKTA õppeklassis, milles on loodud tingimused antud õppe läbiviimiseks koos kõigi vajalike vahenditega.
Õppevahendid* Massaažilaud, matid, toolid, aluspaberid ja -kiled, desinfitseerimisvahendid, kätepaberid, baasõlid, eeterlkud õlid, õlikausid. 

KOOLITUSE AJAKAVA JA ÜLESEHITUS: Kokku 8 nädalavahetust. Iga nädalavahetus keskendub konkreetsele energiakeskusele.

I 09.-10.10.21 Tai refleksoloogiline jalamassaaž
II 13.-14.11.21 Abhyanga õlimassaaž
III 04.-05.12.21 Chi Nei Chang kõhumassaaž
IV 12.-13.02.22 Tai refleksoloogiline käe ja -rinnamassaaž
V 12.-13.03.22 Kael ja heliteraapia
VI 9.-10.04.22 Champi, India peamassaaž
VII 7.-8.05.22 Ruumi loomine, rännak ja energeetiline massaaž
VIII 4.-5.06.22 Kordamine ja eksam

Laupäeval 10.00 – 18.00 (lõuna kell 13.00-14.00)
Pühapäeval 10.00 – 17.00 (lõuna kell 13.00-14.00)
* Hind ei sisalda lõunasööke.

HIND: Nädalavahetuste kaupa tasudes 9 x 150 eurot.

LISAINFO: E-mail: info@krautman.ee või tel: 5517157

Lae alla õppekava.

Üles
Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs