Aroomimassaaž ( kursus on täitunud !)

Aroomimassaaž ( kursus on täitunud !)

Map Unavailable

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäev(ad) - 09/03/2024 - 10/03/2024
10:00 - 17:00


Kursuse käigus antakse põhjalik ülevaade aroomiteraapia olemusest ja eeterlikest õlidest. Samuti omandavad osalejad oskused aroomimassaaži läbiviimiseks erinevate eeterlike õlide tunnetamise ja toime teadvustamise kaasabil.

Koolitusel saab tutvuda enam kui 50 kvaliteetse eeterliku õliga erinevatelt tootjatelt, mille seast saab osaleja endale aroomimassaaži läbiviimiseks meelepärane õlisegu kokku segada. Samuti jagatakse kasulikke nõuandeid ja retsepte eeterlike õlide koduseks kasutamiseks.

Aroomteraapia mõjub pingeid leevendavalt  ja elukvaliteeti tõstvalt, tugevdades immuunsüsteemi, aidates ära hoida haigusi ning tervendada haigussümptomeid.

KURSUSE EESMÄRK: Kursuse läbimise tulemusena omab õppija teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi aroomiteraapia ja -massaaži läbiviimiseks kasutades eeterlikke õlisid.

KURSUSE SIHTGRUPP: Kursus on mõeldud nii massööridele ja terapeutidele täiendõppeks kui ka kõigile inimestele, keda huvitab eeterike õlide kasutamine oma igapäevaelus.

ÕPPEKAVA RÜHM: Teraapia ja taastusravi
ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Massöör, tase 5 kutsestandard

ÕPIVÄLJUNDID: Kursuse läbinu:

 • on saanud teadmised aroomiteraapiast ja eeterlike õlide ajaloost, põhiolemusest, eesmärgist ning toimest;
 • teab aroomiteraapia ja eeterlike õlide kasutamise tervendavaid omadusi, näidustusi ja vastunäidustusi ning piiranguid
 • oskab doseerida eeterlikke õlisid, neid õigesti käsitseda, määrata ning kasutada;
 • on omandanud oskuse viia läbi individuaalset aroomiteraapilist massaaži arvestades kliendi seisundit ja soove, sh valmistades ette töökeskkonna, täites kliendi terviselehe, valides sobiva toetava õlisegu ning  nõustades ja juhendades klienti edasisteks tegevusteks.

KURSUSE SISU JA ÕPPEMEETODID: Õpe koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast:

 • Teoreetilises osas tehakse põhjalik sissejuhatus aroomiteraapiasse ning tutvustatakse eeterlike õlide toimeaineid ja kasutamist.
 • Praktilises osas omandatakse oskused eeterlike õlide kasutamiseks ja aroomiteraapia läbiviimiseks.

ISESEISEV TÖÖ: Õppija viib läbi 4 aroomimassaaži seanssi kasutades enda poolt valitud õlisegusid ja arvestades kliendi seisundit ning koostab eneseanalüüsi tehtud massaaži kohta tuginedes teoreetilistele teadmistele ja praktilistele oskustele.

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: Kursusel osalemiseks ei pea omama massaaži tegemise oskust.

ÕPPEMATERJALID: Aroomiteraapia ja aroomimassaaži konspekt

ÕPPEVAHENDID:  Praktilisteks harjutusteks vajaminev inventar ja vahendid koolitaja poolt (massaažilauad, aluspaberid ja -kiled, desinfitseerimisvahendid, kätepaberid, eeterlikud õlid, baasõlid, õlikausid).

ÕPPEKESKKOND: Vana-Kalamaja 9a, Tallinn. Õpperuumid vastavad tervisekaitse ja -ohutusnõuetele.

KURSUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 100% tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele. Hindamine toimub kursuse järgselt.

Hindamismeetod: Õppija demonstreerib aroomimassaaži tegemist ja analüüsib enda iseseisva töö tulemusi.

Hindamiskriteerium: Kursuse läbinu:

 • võtab kliendi anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ja tagab konfidentsiaalsuse;
 • koostab eeterlike õlide segu vastavalt näidustustele, vastunäidustustele ja kliendi soovidele;
 • valmistab ette ja korrastab töökoha ning kasutab sobivaid töövahendeid;
 • järgib nõudeid terapeudile, sh kasutab ergonoomikat ja kehaasendeid;  
 • viib läbi aroomimassaaži rakendades sobivaid tehnikaid;
 • nõustab ja juhendab klienti edasisteks tegevusteks.
 • on viinud läbi ja koostanud eneseanalüüsi nelja aroomimassaaži seansi kohta.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID:

 • Tunnistus, kui õppija on läbinud hindamise vastavalt hindamiskriteeriumitele ja saavutanud õpiväljundid.
 • Tõend, kui õppija ei saavutanud õpiväljundeid, kuid osales õppetöös.

ÕPPEMAHT JA ÜLESEHITUS: 20 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset ja praktilist tööd ja 4 tundi iseseisvat tööd

KOOLITUSE AJAKAVA:

Kursus on kahes osas:
09.-10.03.2024, 13.-14.04.2024

L-P, kell 10.00-17.00

KOOLITAJA: Žanna Miku

Žanna Miku on rahva seas armastatud pikaajalise staažiga ja professionaalse taustaga aroomterapeut-massöör ning ka mänguterapeut. Žanna on Eesti Lõhnaspetsialistide Liidu liige ning Eesti Mänguterapeutide Assotsiatsiooni liige. Ta on lõpetanud Epp Halliku Aroomiteraapia Kooli 2005. aastal ning talle on omistatud aroomiterapeut tase 3 kutsetunnistus. Eeterlikud õlid ja aroomiteraapia on tema kireks olnud pea pool tema elust –  ta on aroomiterapeudina töötanud üle 16 aasta. Tema igapäevasteks töövahenditeks on umbes 50 erinevat eeterlikku õli. Žanna on ka salongi Rosimarinus omanik ning terapeut.

HIND: 2 x 160.-

LISAINFO: E-mail: info@krautman.ee või tel: 5517157

 

 

Registreeru kursusele

   

   

  Üles
  Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
  Saturday 09:00 - 18:00 hrs
  Sunday 09:00 - 18:00 hrs