Anatoomia ja füsioloogia kursus Tallinnas (soovitavalt koos teraapilise massaažiga)

Anatoomia ja füsioloogia kursus Tallinnas (soovitavalt koos teraapilise massaažiga)

Map Unavailable

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäev(ad) - 30/10/2021 - 26/03/2022
10:00 - 17:00


Anatoomia ja füsioloogia kursus Tallinnas (soovitavalt koos teraapilise massaažiga)

Täienduskoolitusasutuse nimetus Alar Krautmani Terviseakadeemia
Õppekava nimetus   Anatoomia ja füsioloogia täiendkursus
Õppekavarühm  Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht 60 akadeemilist tundi, millest 48 tundi auditoorset tööd ja 12 tundi iseseisvat tööd
Koolitaja Jane Kallion
https://krautman.ee/koolist/opetajad/ 
Kontaktandmed info@krautman.ee 
Sihtgrupp* Anatoomia ja füsioloogia  täiendkursus on mõeldud nii Eesti klassikalise massaaži kui teiste koolkondade klassikalise massaaži läbinutele (sh isikutele, kes soovivad täiendada oma teadmisi inimese anatoomiast ja füsioloogiast ning omavad anatoomias eelnevaid baasteadmisi). 
Õpingute alustamise tingimused 
 • Keskharidus;
 • Anatoomia ja füsioloogia kursuse läbimine;
 • Arvuti- ja interneti kasutusoskus (e-õppe jaoks).
Õppe eesmärk* Kursusel käsitletakse inimese anatoomiat ja füsioloogiat organite ja elundkondade kaupa, mille tulemusena omab õppija süvateadmised inimese anatoomiast ja füsioloogiast eesmärgiga, olla valmis erinevates keha piirkondades teraapilist massaaži tegema. 

Õppija omandab teadmised inimkeha kui terviku funktsioneerimisest (inimese  füüsilise ja vaimse suutlikkuse taastamiseks, tervise häirete ennetamiseks, organismi üldise vastupanuvõime tugevdamiseks, hea enesetunde saavutamisele kaasa aitamiseks).

Õpiväljundid  Õppija omandatud teadmised:

 • Tunneb elundite ja elundkondade ehitust, funktsiooni ja paiknemist; 
 • Tunneb lihaste süsteemi ja funktsiooni tervikuna;
 • Mõistab inimkeha kui terviku toimimist – funktsionaalne anatoomia;
 • Mõistab füüsilise ja vaimse tervise taastamise olemust;
 • Tunneb peamisi füsioloogilisi protsesse ja nende normaalse toimimise vajalikkust terves organismis; 
 • Mõistab tervise häirete ennetamise võimalusi;
 • Mõistab organismi üldise vastupanuvõime tugevdamiseks ja hea enesetunde saavutamiseks vajalikke mehhanisme.
Õppe sisu
 • Sissejuhatus ainesse. Eralane terminoloogia. Ülevaade inimkehast. Koed; 
 • Katteelundkond;
 • Seedeelundkond;
 • Südame-veresoonkond;
 • Lümfisüsteem;
 • Kuse- ja suguelundkond;
 • Hingamis elundkond;
 • Sisesekretsioonielundkond;
 • Närvisüsteem;
 • Meeleelundid;
 • Skeletisüsteem;
 • Luud ja luude ühendid;
 • Lihaste süsteem. Selja ja kõhu lihased. Rinna ja kaela lihased. Õlavöötme ja õlavarre lihased. Küünarvarre lihased. Käelihased. Reie lihased. Sääre ja jala lihased;
 • Funktsionaalne anatoomia.
Õppemeetodid*
 • Teoreetiline õpe;
 • Praktiline õpe;
 • Virtuaalne õpe (õppemängud);
 • Arutelu ja analüüs (elulised näited);
 • Õppefilmid.
Iseseisev töö*
 • Loengus õpitu kinnistamine (õppefilmid, töölehed, õppemängud);
 • Täiendavate materjalide lugemine (lektori poolt ette antud);
 • Praktiline töö.
Õppematerjalide loend
 • Konspekt;
 • Õppekaardid ja tabelid;
 • Õppefilmid ja mängud;
 • Enesekontrolli testid;
 • Töölehed.
Kursuse lõpetamise tingimused  Õpiväljundite saavutamist hinnatakase kirjaliku testi sooritamisega ja praktilise demonstratsiooniga, vastavalt hindamiskriteeriumitele.

Hindamismeetod: 

 • Kirjalik test (anatoomia ja füsioloogia, lihastik, organid, inimkeha kui tervik);
 • Praktiline demonstratsioon (skelett ja luude nimetused, lihased (algus ja kinnituskoht skeletil) ja lihase funktsioon.

Hindamiskriteerium: 

 • Testi sooritamine vähemalt 85%;
 • Praktiline demonstratsioon 100%.
Väljastatavad dokumendid Tunnistus, kui õppija on läbinud hindamise vastavalt hindamiskriteeriumitele ja saavutanud õpiväljundid.

Tõend, kui õppija ei saavutanud õpiväljundeid, kuid osales õppetöös.

Õppekeskkonna kirjeldus Õpe toimub AKTA õppeklassis, milles on loodud tingimused antud õppe läbiviimiseks koos kõigi vajalike vahenditega.
Õppevahendid* Skelett, inimkeha joonised.

Täienduskoolitus toimub, kui registreerub vähemalt 8 inimest. Gruppi ei võeta enam kui 20 inimest.

Kursuse toimumise aeg:

I moodul 30.10.21
II moodul 27.11.21
III moodul 11.12.21
IV moodul 29.01.22
V moodul 26.02.22
VI moodul 26.03.22

Laupäeval 10.00 – 17.00 (lõuna kell 13.00-14.00)
* Hind ei sisalda lõunasööke.

Kursuse toimumise koht: Vana-Kalamaja 9a Tallinnas
NB! Perioodil 25.10.21.-10.01.22 on õppetöö korraldus muudatud (hübriidõpe). Vt täpsemalt siit.

Hind:65 eurot/kord. Korraga kogu kursuse eest tasudes rakendub soodushind 350 eurot.

Lisainfo: E-mail: info@krautman.ee või tel: 5517157

Lae alla anatoomia ja füsioloogia täiendkursus õppekava.

Teraapilise massaaži kursuse kohta loe SIIT.

Üles
Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs