Teraapiline massaaž Tallinnas ja Tartus (soovitavalt koos anatoomia ja füsioloogiaga)

Teraapiline massaaž Tallinnas ja Tartus (soovitavalt koos anatoomia ja füsioloogiaga)

Map Unavailable

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäev(ad) - 10/10/2021 - 27/03/2022
10:00 - 17:00


Teraapiline massaaž Tallinnas ja Tartus (soovitavalt koos anatoomia ja füsioloogiaga)

Õppekava nimetus   Teraapilise massaaži kursus
Õppekavarühm  Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht 60 akadeemilist tundi, millest 48 tundi auditoorset tööd ja 12 tundi iseseisvat tööd
Koolitaja Alar Krautman (Tallinn)
Anne-Ly Võlli (Tartu)

https://krautman.ee/koolist/opetajad/ 

Kontaktandmed info@krautman.ee 
Sihtgrupp* Massöörid, kes soovivad omandada teraapilise massaaži tegemise oskuseid ja teadmiseid
Õpingute alustamise tingimused 
  • Keskharidus;
  • Anatoomia ja füsioloogia kursuse läbimine;
  • Klassikalise massaaži kursuse või vana-eesti massaaži kursuse läbimine
Õppe eesmärk* Kursuse läbimise tulemusena omab õppija teoreetilisi ja praktilisi oskusi teraapilise massaaži läbiviimiseks, suuda teha massööri jaoks peamiste lihaste testimist, rühivaatlust, oskab käsitleda peamisi trigger ehk päästikpunkte.
Õpiväljundid  Kursuse läbinu:

  • omab teadmisi ja räägib kursusel läbitud teemadest; 
  • valmistab ette töökoha massaaži tegemiseks vastavalt juhendile; 
  • massaaži tegemisel rakendab sobivaid tehnikaid, arvestab näidustuste ja vastunäidustustega; 
  • võtab kliendi anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ning arvestab kliendi konfidentsiaalsusega; 
  • kasutab massööri ergonoomikat ja keha-asendeid; valmistab ette ja korrastab töökoha.
Õppe sisu Teraapiline massaaž sisaldab järgnevaid teemasid:

– teraapiline lähenemine massaazile

– tugiliikumisaparaadi testimise alused 

– teraapilise massaaži võtted

– ergonoomika ja enda säästmine   massaažis

– trigger ehk päästikpunktid massaažis

Õppemeetodid* Teoreetiline ja praktiline õpe
Iseseisev töö* Iga korra järel töötada antud piirkonnaga, tehes lihastestimise, leides peamised päästikpunktid ja sooritades vähemalt kaks massaažiseanssi.
Õppematerjalide loend Teraapilise massaaži konspekt
Kursuse lõpetamise tingimused  Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 75% tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele. Hindamine toimub kursuse järgselt.

Hindamismeetod: 

  • Õppija võtab anamneesi, teeb TULE testi, demonstreerib teraapilise massaaži tegemist ja analüüsib enda iseseisva töö tulemusi. Annab soovitusi ja nõuandeid

Hindamiskriteerium: 

Kursuse läbinu sooritab eksami positiivse tulemusele-

Väljastatavad dokumendid Tunnistus, kui õppija on läbinud hindamise vastavalt hindamiskriteeriumitele ja saavutanud õpiväljundid.

Tõend, kui õppija ei saavutanud õpiväljundeid, kuid osales õppetöös.

Õppekeskkonna kirjeldus Vana-Kalamaja 9a Tallinnas ja Rüütli tn 4 Tartus. Õpperuumid vastavad tervisekaitse ja -ohutusnõuetele.
Õppevahendid* Massaažilaud, massaažimatt, desinfitseerimisvahendid, kätepaberid, kreemid ja õlid.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus Massööri haridus, töökogemus teraapilise massaaži tegemisel ning täiskasvanute koolitamise kogemus.

KURSUSE AJAKAVA:

Tallinnas:

I moodul 31.10.21
II moodul 28.11.21
III moodul 12.12.21
IV moodul 30.01.22
V moodul 27.02.22
VI moodul 27.03.22

Tartus:

I moodul 10.10.21
II moodul 14.11.21
III moodul 12.12.21 > aeg muutus 16.01.22
IV moodul 16.01.22 > aeg muutus 13.02.22
V moodul 13.02.22 > aeg muutus 13.03.22
VI moodul 13.03.22 > aeg muutus 03.04.22

Laupäeval ja pühapäeval 10.00 – 17.00 (lõuna kell 13.00-14.00)


Hind: 65 eurot/kord. Korraga kogu kursuse eest tasudes rakendub soodushind 350 eurot.

Lisainfo: E-mail: info@krautman.ee või tel: 5517157

Le alla õppekava.

Üles
Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs