'

Massööri baaskursus spetsialiseerumisega klassikalises massaažis

1-aastane õpe

Massööri baaskursus spetsialiseerumisega klassikalises massaažis (1-aastane õpe)

Klassikaline massaaž on eelkõige inimese anatoomiat ja füsioloogiat arvestav massaaž, mille olulisim toime on tugiliikumiselundkonna, vere- ja lümfiringe korrastamine. See on tuntud kui rootsi massaaž, kuid enamasti tehakse seda nii Rootsi, Soome, Vene kui muude koolkondade seguna. Meie koolil on oma väljatöötatud spetsiifiline tehnika, mis on saanud  klientidelt väga kõrge tunnustuse.

Õppeasutuse nimetus:Alar Krautmani Terviseakadeemia OÜ
Haridustase:täiendusõpe
Õppekava koostamise alus:massöör, tase 5 kutsestandard
Õppekavarühm:teraapia ja taastusravi
Õppekava nimetus:Massööri baaskursus spetsialiseerumisega klassikalises massaažis
Õppeaeg:1 aasta – 01.09.2022-31.08.2023
Õppekava kogumaht:1100 akadeemilist tundi, sh 600 t auditoorne töö ja 400 t iseseisev töö ning 100 t praktika.
Õppekeel:eesti keel
Õppetöö toimumise koht:Tallinn või Tartu
Õppemaks:12 x  250 eurot
Õppetöö toimub:kaugõppe vormis, 3-4 x kuus nädalavahetustel vastavalt tunniplaanile ja õppelaagritena
Õppelepingute sõlmimine:enne õppetöö algust
Lõpetamisel väljastatav dokument:tunnistus või tõend (lisainfo õppekavas)

Klassikalise massaaži 1-aastane õpe hõlmab:

  • Aastane erialane väljaõpe, mis sisaldab nii teooreetilist ja kui praktilist väljaõpet
  • Praktiseerimine kohe pärast esimest massaažialast eriala tundi (esialgu õppijate vahel, hiljem kolmandatele isikutele) – iseseisva praktika maht 100 tundi
  • Osalemine praktikalaagris (augustis)
  • Võimalus osaleda soodushinnaga teiste õpetatavate erialade tundides (Idamaade meditsiin, Eesti pärimusmeditsiin)
  • Osalemine kooli poolt korraldatud väljasõitudel / õppelaagrites
  • Osalemine Loodusravipäevadel (juulis)
  • Vajadusel individuaalne õppekava ja/või maksegraafik
  • Võimalus võtta õppepuhkust

Õppe sisu: Haigus- ja terviseõpetus, Ravimiõpetus, Esmaabi, Inimese holistiline õpetus ja kehakäsitlus (sh anatoomia ja Vana-Eesti massaaž), Massaaž jalgadega, Aroomimassaaž, Kupp ja kaabits, Refleksoloogia alused, Massaažifilosoofia alused, Massaaži baaskursus, Spetsialiseerumise eriala ained jt

Klassikalise massaaži baaskursuse eriala õpetajad on Alar Krautman,  Anne-Ly Võlli, Andrei Kipper, Jane Kallion, Raili Raik, Tiina Läänsoo, Žanna Miku, Marika Must, Elery Tammemägi jt

Koolijuht, moderaator ja põhiõpetaja Alar Krautman on töötanud 30 a massöörina, sh 2 a Eesti murdmasuusakoondise massöörina, õpetanud massaaži üle 20 aasta, kokku pannud ja välja töötanud unikaalse vana-eesti soonetasumise massaaži ja teraapia. Kogunud maarahva pärimust, taaselustanud ja välja töötanud mitmeid raviviise ja tehnikaid, on tunnustatud massaažiõpetaja paljudes Euroopa riikides. Alar on Eesti loodusravi kutsestandardi algataja ja väljatöötaja, kuulub Maavalla Kotta ning on on Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Kutsekojas kutsenõukogu esimees.

Vaata meie õpetajate kvalifikatsiooni SIIT.


Täpsema info õpiväljundite, õppe sisu ja lõpetamise tingimuste kohta leiate õppekavast ja õppemahtude tabelist.

Kooli lõpetamisel väljastatakse lõputunnistus ning hinneteleht.

Vastuvõtt massööri erialale kestab septembri lõpuni. Õpingute alustamiseks tutvu vastuvõtu infoga SIIN.

ErialaainedAuditoorneIseseisevKokku
Inimese holistiline õpetus ja kehakäsitlus
(sh Vana-Eesti massaaž)
8040120
Massaaž jalgadega16824
Aroomimassaaž321648
Kupp ja kaabits16824
Refleksoloogia alused16824
Idamaade massaažifilosoofia alused16824
Massaaži baaskursus (Klassikaline massaaž)8040120
Idamaine massaaž – Yumi teraapia321648
Spordimassaaž16824
Segmentmassaaž16824
Lastemassaaž16824
Lümfimassaaž643296
Akadeemiline meditsiin
Haigus- ja terviseõpetus16824
Ravimiõpetus16824
Esmaabi16824
Üldained
Ettevõtluse alused, juriidilised alused426
Psühholoogia, suhtlemine ja klienditeenindus, kutse-eetika16824
Erialane inglise keel426
Valikaine idamaade õppekavast16824
Praktika, eksamid ja lõputöö
Eksamid, kaitsmised16156172
Loodusravipäevad48048
Praktikalaager48048
KOKKU6004001000
Iseseisev praktika (100 t)00100
KÕIK KOKKU6004001100

Kool jätab endale õiguse teha muudatusi õppekava ja tunniplaani osas.