Klassikalise massaaži 1- aastane intensiivkursus

Klassikaline massaaž on eelkõige inimese anatoomiat ja füsioloogiat arvestav massaaž, mille olulisim toime on tugiliikumiselundkonna, vere- ja lümfiringe korrastamine. See on tuntud kui rootsi massaaž, kuid enamasti tehakse seda nii Rootsi, Soome, Vene kui muude koolkondade seguna. Meie koolil on oma väljatöötatud spetsiifiline tehnika, mis on saanud  klientidelt väga kõrge tunnustuse.

Õppeasutuse nimetus:Alar Krautmani Terviseakadeemia OÜ
Haridustase:täiendusõpe
Õppekava koostamise alus:massöör, tase 5 kutsestandard
Õppekavarühm:teraapia ja taastusravi
Õppekava nimetus:Massööri baaskursus spetsialiseerumisega klassikalises massaažis
Õppeaeg:1 aasta, 15.03.2024- 14.03.2025 ja 21.09.2024- 13.09.2025
Õppekava kogumaht:1100 akadeemilist tundi, sh 600 t auditoorne töö ja 400 t iseseisev töö ning 100 t praktika.
Õppekeel:eesti keel
Õppetöö toimumise koht:Tallinn või Tartu
Õppemaks:2500 eurot, kuu kaupa tasudes 220 eurot
Õppetöö toimub: 3-4 x kuus nädalavahetustel vastavalt tunniplaanile ja õppelaagritena
Õppelepingute sõlmimine:enne õppetöö algust
Lõpetamisel väljastatav dokument:tunnistus või tõend (lisainfo õppekavas)

Klassikalise massaaži 1-aastane õpe hõlmab:

 • Aastane erialane väljaõpe, mis sisaldab nii teooreetilist ja kui praktilist väljaõpet
 • Praktiseerimine kohe pärast esimest massaažialast eriala tundi (esialgu õppijate vahel, hiljem kolmandatele isikutele) – iseseisva praktika maht 100 tundi
 • Osalemine praktikalaagris
 • Võimalus osaleda soodushinnaga teiste õpetatavate erialade tundides (Idamaade meditsiin, Eesti pärimusmeditsiin)
 • Osalemine kooli poolt korraldatud väljasõitudel / õppelaagrites
 • Osalemine massaažipäevadel 
 • Vajadusel individuaalne õppekava ja/või maksegraafik
 • Võimalus võtta õppepuhkust

Õppe sisu: Haigus- ja ravimiõpetus, Esmaabi, Inimese õpetus ja massaaž, Anatoomia, Massaaž jalgadega, Aroomimassaaž, Kupumassaaž, Refleksoloogia alused, Massaažifilosoofia alused, Klassikalise massaaži baaskursus jt

Klassikalise massaaži baaskursuse eriala õpetajad on Alar Krautman,  Anne-Ly Võlli, Andrei Kipper, Jane Kallion, Raili Raik, Tiina Läänsoo, Žanna Miku, Marika Must, Elery Tammemägi jt

Koolijuht, moderaator ja põhiõpetaja Alar Krautman on töötanud 30 a massöörina, sh 2 a Eesti murdmasuusakoondise massöörina, õpetanud massaaži üle 20 aasta, kokku pannud ja välja töötanud unikaalse vana-eesti soonetasumise massaaži ja teraapia. Kogunud maarahva pärimust, taaselustanud ja välja töötanud mitmeid raviviise ja tehnikaid, on tunnustatud massaažiõpetaja paljudes Euroopa riikides. Alar on Eesti loodusravi kutsestandardi algataja ja väljatöötaja, kuulub Maavalla Kotta ning on on Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Kutsekojas kutsenõukogu esimees.

Vaata meie õpetajate kvalifikatsiooni SIIT.

 

Täpsema info õpiväljundite, õppe sisu ja lõpetamise tingimuste kohta leiate õppekavast ja õppemahtude tabelist.

Kooli lõpetamisel väljastatakse lõputunnistus ning hinneteleht.

Vastuvõtu info. Õpingute alustamiseks tutvu vastuvõtu infoga SIIN.

Erialaained Auditoorne Iseseisev Kokku
Inimese õpetus ja massaaž 64 32 96
Massaaž jalgadega 16 8 24
Aroomimassaaž 32 16 48
Kupumassaaž 16 8 24
Refleksoloogia alused 16 8 24
Idamaade massaažifilosoofia alused 16 8 24
Massaaži baaskursus (Klassikaline massaaž) 64 32 96
Idamaine massaaž 32 16 48
Spordimassaaž 16 8 24
Segmentmassaaž 16 8 24
Lastemassaaž 16 8 24
Lümfimassaaž 64 32 96
Akadeemiline meditsiin
Anatoomia 48 24 72
Haigus- ja ravimiõpetus 32 16 48
Esmaabi 16 8 24
Üldained
Ettevõtluse alused, juriidilised alused 4 2 6
Psühholoogia, suhtlemine ja klienditeenindus, kutse-eetika 16 8 24
Erialane inglise keel 4 2 6
Praktika, eksamid ja lõputöö
Eksamid, kaitsmised 16 156 172
Massaažipäevad 48 0 48
Praktikalaager 48 0 48
KOKKU 600 400 1000
Iseseisev praktika (100 t) 0 0 100
KÕIK KOKKU 600 400 1100

Kool jätab endale õiguse teha muudatusi õppekava ja tunniplaani osas.

Registreeru erialaõppesse

  Üles
  Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
  Saturday 09:00 - 18:00 hrs
  Sunday 09:00 - 18:00 hrs