Alar Krautmani Terviseakadeemia

Läbisime kõrg- ja kutsehariduse kvaliteedi hindamise

Meil on rõõm teatada, et Alar Krautmani Terviseakadeemia on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) poolt läbi viidud lävendipõhise kvaliteedihindamise seisuga 01.03.2022.

Lävendipõhise hindamine eesmärk oli anda hinnang täienduskoolitusasutuse võimekusele täita täiskasvanute koolituse seaduses (TäKS) ja täienduskoolituse standardis määratletud täienduskoolituse kvaliteedi põhimõtteid.

Hindamine koosnes kahest etapist:

–          veebilehe hindamine: hinnatakse, kas asutuse veebileht sisaldab TäKS-is nõutud teavet;

–          õppe kvaliteedi hindamine: hinnatakse, kas õppekava ja õppe läbiviimine vastavad TäKS-i ja täienduskoolituse standardi nõuetele.

Hindamise tulemusena jõudis hindamiskomisjon järeldusele, et Alar Krautmani Terviseakadeemia õppekava(d) ning õppe läbiviimine vastavad täiskasvanute koolituse seadusest ja täienduskoolituse standardist tulenevatele nõuetele.

Info lävendipõhisest hindamisest

 

Üles
Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs