Ahto Kaasik

Ahto Kaasik

Ahto Kaasik on Eesti ühiskonnategelane, looduslike pühapaikade ja
rahvapärimuse uurija ning tutvustaja, kes töötab Hiite Maja
sihtasutuses.

Eesti taasiseseisvumise ajal oli ta tegev muinsuskaitseliikumises ja
Eesti Kodanike Komitees. Suurema osa elust on tegelenud rahvakultuuri ja
eriti looduslike pühapaikade uurimise, tutvustamise ja hoidmisega.
Sellega seoses olnud ametis Rakvere muuseumis, Maavalla kojas ja Tartu
Ülikoolis. Ta on töötanud ka omavalitsuses ja nõustanud erinevates
töörühmades Kultuuriministeeriumit, Muinsuskaitseametit ja säästva
metsandusega tegelevat Eesti FSCd. Lektorina üles astunud Eesti
Maaülikoolis, Tartu Ülikoolis, Gaia Akadeemias, Alar Krautmani
Terviseakadeemias jm.

Üles
Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs