Vana-eesti massaaži ja inimese holistilise õpetuse kursus Tallinnas

Vana-eesti massaaži ja inimese holistilise õpetuse kursus Tallinnas

Map Unavailable

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäev(ad) - 17/09/2022 - 15/01/2023
00:00


Septembris algab vana-eesti massaaži ja tervikliku inimese õpetuse kursus

Kursus sisaldab inimese holistilist (terviklikku) õpetust, st nii füüsilist kui energeetilist poolt, oskust teisele inimesele kätega head teha, teise inimese puudutuse õpetust ja teraapilist lähenemist. Kursuse käigus õpime selgeks ühe väga tõhusa massaažiliigi – soonetasumise ehk vana-eesti massaaži.


Vana-eesti massaaž on teistest selgelt eristuv massaaž – tal on omapärane regilaulu meenutav rütm ja väga tõhus kehakäsitlus, sest lisaks lihastele võetakse massaaži käigus läbi ka kõik olulisemad liigesed. Massaaž koosneb kergest õõtsuvast puudutusest kuni oma keharaskuse peale kandmiseni ja kõike seda kergel rütmilisel viisil.
Vana-Eesti massaaž aitab tänapäeval hoida organismi korras ja tasakaalus, ravida nii füüsilisi, psüühilisi kui ka hingelisi probleeme. See on äärmiselt lõõgastav ja üldist toonus parandav massaaž. Vana-Eesti massaaži tehakse läbi kergete õhukeste riiete ja maas, matil. Selline masseerimine annab võimaluse teha loksutusi, venitusi, surumisi, võtta sisse erinevaid kehaasendeid, käsitleda keha terviklikult ja personaalselt.

Vana-eesti massaaži alged ulatuvad tõenäoliselt juba aastatuhandete, võimalik, et enam kui 10 000 aasta taha. Seda massaaži tehti erinevates peredes erinevalt, veidi erineva tasemega ja erineva tehnikaga. Kuna teadmisi anti edasi perekondlikus liinis, siis ei olnud kindlat ühtset massaaži, vaid seda tegevust nimetati erinevates Eesti paikades erinevalt.
Sõna massaaž on tegelikult alles hiline laensõna. Maakeelsed sõnad olid mudimine, mutsimine, triikimine, katsumine, tasumine jms.
Kõige enam on vast tuntud Lõuna- Eesti soonetasumine (sooned= lihased) ja Saaremaa mudimine.

ÕPPEKAVARÜHM: Teraapia ja taastusravi


ÕPPE EESMÄRK: Kursusel osaleja saab põhiteadmised ja oskused massööriks olemiseks, kliendi keha puudutuseks ja selle tervislikuks mõjutuseks. Õpib vähemalt kahe tunni jagu massaaživõtteid ja tervikliku massaaži teostamist 1,5 tundi.


ÕPIVÄLJUNDID: Kursuse läbinu:

 • oskab teostada 1,5 tunnist massaaži läbi õhukese riide;
 • teab massöörile vajalikke lihaseid nii luukerel, pildil kui elusal inimesel;
 • tunneb massaaži eetikat, näidustusi ja vastunäidustusi.

SIHTGRUPP: Kõik tervisliku eluviisi ja kehatöö huvilised, massöörid, massööriks õppijad.

ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED: Kursus ei vaja eelnevaid baasteadmisi.


ÕPPE SISU: Kursusel käsitletakse:

 • massaaž riietega – massaaži võtete ja tehnikate kirjeldus;
 • anamneesi lehe koostamine;
 • kliendi seisundi hindamine,
 • massaaži eetika ning massööri tööasendid ja ergonoomika;
 • massaaži näidustused ja vastunäidustused;
 • elulised näited iga piirkonna massaažis;
 • tutvumine massöörile vajalike lihastega nii luukerel, pildil kui elusal inimesel;
 • kokkuvõtva analüüsi tegemine peale massaaži;
 • muud massööri oskusi abistavad teemad nagu ergonoomika ja seisund ning nendeks vajalikud abistavad praktikad nagu  jooga, töö energiatega, Qigong jms.

ÕPPEMAHT: 120 akadeemilist tundi, millest 80 on auditoorne ja praktiline ning 40 iseseisev õpe. Kursus koosneb viiest moodulist, ühe mooduli maht 24 h (millest 16h on auditoorne ja praktiline ning 8 h iseseisev õpe).


KURSUSE AJAKAVA:

17-18.09 IHÕ ja KK I
8.-9.10 IHÕ ja KK II
12-13.11 IHÕ ja KK III
10-11.12 IHÕ ja KK IV
14-15.01 IHÕ ja KK V + EKSAM

Laupäeviti 10.00 – 17.00 (lõuna kell 13.00-14.00)
Pühapäeviti 10.00 – 17.00 (lõuna kell 13.00-14.00)


ÕPPEKEEL: Eesti keel

ÕPPEMEETOD: Teoreetiline ja praktiline õpe:

Loeng, kodutöö, vaatlus, seminar, praktiline õpe. Praktiline õppetöö toimub kohapeal paarides, mille käigus õpitakse nii massaaži tegema, kui ka saama.

ÕPPEMATERJALID: Vana-eesti massaaži konspekt

ÕPPEVAHENDID: Massaažimatt, desinfitseerimisvahendid, kätepaberid.


ÕPPEKESKKOND: Vana-Kalamaja 9a, Tallinn. Õpperuumid vastavad tervisekaitse- ja ohutuse nõuetele.


KOOLITAJA: Alar Krautman. Loe õpetaja kohta rohkem siit: https://krautman.ee/koolist/opetajad/


ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 75% tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele. Hindamine toimub kursuse järgselt.

HINDAMISMEETOD: Õppija demonstreerib massaaži tegemist (praktiline eksam) ja sooritab iseseisva töö.

HINDAMISKRITEERIUM: Kursuse läbinu:

 • omab teadmisi ja räägib kursusel läbitud teemadest;
 • võtab anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ja tagab konfidentsiaalsuse;
 • massaaži tegemisel rakendab sobivaid tehnikaid;
 • arvestab näidustuste ja vastunäidustustega;
 • valmistab ette ja korrastab töökoha ning kasutab sobivaid töövahendeid;
 • järgib nõudeid massöörile, sh kasutab massööri ergonoomikat ja kehaasendeid
 • on viinud läbi massaaži seansid ja koostanud eneseanalüüsid nende kohta.

VÄLJASTATAV DOKUMENT:

 • Tunnistus, kui õppija on läbinud hindamise vastavalt hindamiskriteeriumitele ja saavutanud õpiväljundid.
 • Tõend, kui õppija ei saavutanud õpiväljundeid, kuid osales õppetöös.

ÕPPEKAVA saad vaadata siin.


HIND: 130 eurot/nädalavahetus. Korraga kogu kursuse eest tasudes rakendub soodushind 555 eurot.
Hind ei sisalda lõunasööke.


LISAINFO JA REGISTREERIMINE: E-mail: info@krautman.ee või tel: 5517157

Üles
Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs