Teraapilise massaaži ehk ravimassaaži kursus TALLINNAS

Teraapilise massaaži ehk ravimassaaži kursus TALLINNAS

Map Unavailable

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäev(ad) - 03/09/2022 - 04/12/2022
00:00


Teraapilise massaaži ehk ravimassaaži kursus


Septembris algab teraapilise massaaži kursus Tallinnas.

Kursus on mõeldud nii klassikalise massaaži või vana-Eesti massaaži kursuse läbinutele teraapiakursusena. Käsitletakse erinevaid tehnikaid ja haiguslikke sümptomeid piirkondade kaupa. Vaadeldakse trigger ehk päästikpunkti tehnikaid ja seoseid erinevate piirkondade vahel.

A. K. Terviseakadeemias on kasutusel eesti teraapiline massaaž. Märksõnadeks on tõhus kehakäsitlus, immuunsüsteemi turgutamine, organismi vastupanuvõime tugevdamine ja sügav lõõgastus. Massaaž vähendab valusid, ergutab ainevahetust ning aktiveerib vere- ja lümfiringet.


ÕPPEKAVARÜHM: Teraapia ja taastusravi


ÕPPE EESMÄRK: Kursuse läbimise tulemusena omab õppija teoreetilisi ja praktilisi oskusi teraapilise massaaži läbiviimiseks, suudab teha massööri jaoks peamiste lihaste testimist, rühivaatlust, oskab käsitleda peamisi trigger ehk päästikpunkte.


ÕPIVÄLJUNDID: Kursuse läbinu:

 • valmistab ette ja korrastab töökoha massaaži tegemiseks; 
 • koostab anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale, analüüsib kliendi vajadusi ning tehtud massaaži tulemusi;
 • oskab rakendada teoreetilisi ja praktilisi oskusi teraapilise massaaži tegemiseks;
 • kasutab oma teadmisi ja oskusi vastavalt teraapilise massaaži võtetele, massaaži kavale, kliendi seisundile, näidustustele ja vastunäidustustele;
 • kasutab massööri ergonoomikat ja keha-asendeid.

SIHTGRUPP: Massöörid, kes soovivad omandada teraapilise massaaži tegemise oskused ja teadmised.

ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED: Anatoomia ja füsioloogia kursuse läbimine ning klassikalise massaaži või vana-eesti massaaži kursuse läbimine.


ÕPPE SISU: Kursusel käsitletakse:

 • teraapiline lähenemine massaažile;
 • tugiliikumisaparaadi testimise alused; 
 • teraapilise massaaži võtted;
 • ergonoomika ja enda säästmine   massaažis;
 • trigger ehk päästikpunktid massaažis.

ÕPPEMAHT: 96 akadeemilist tundi, millest 64 on auditoorne ja praktiline ning 32 iseseisev õpe. Kursus koosneb neljast moodulist, ühe mooduli maht 24 h (millest 16 h on auditoorne ja praktiline ning 8 h iseseisev õpe).


KURSUSE AJAKAVA:

3-4.09 Teraapiline massaaž I
1-2.10 Teraapiline massaaž II
5-6.11 Teraapiline massaaž III
3-4.12 Teraapiline massaaž IV + EKSAM

Laupäeviti 10.00 – 17.00 (lõuna kell 13.00-14.00)
Pühapäeviti 10.00 – 17.00 (lõuna kell 13.00-14.00)


ÕPPEKEEL: Eesti keel

ÕPPEMEETOD: Teoreetiline ja praktiline õpe:

Loeng, kodutöö, vaatlus, seminar, praktiline õpe. Praktiline õppetöö toimub kohapeal paarides, mille käigus õpitakse nii massaaži tegema, kui ka saama.

ÕPPEMATERJALID: Teraapilise massaaži konspekt

ÕPPEVAHENDID: Massaažilaud, massaažimatt, aluspaberid, desinfitseerimisvahendid, kätepaberid, kreemid ja õlid.


ÕPPEKESKKOND: Vana-Kalamaja 9a, Tallinn. Õpperuumid vastavad tervisekaitse- ja ohutuse nõuetele.


KOOLITAJA: Alar Krautman. Loe õpetaja kohta rohkem siit: https://krautman.ee/koolist/opetajad/


ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 75% tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele. Hindamine toimub kursuse järgselt.

HINDAMISMEETOD: Õppija võtab anamneesi, teeb TULE testi, demonstreerib massaaži tegemist (praktiline eksam), annab kliendile soovitusi ja nõuandeid ning sooritab iseseisva töö.

HINDAMISKRITEERIUM: Kursuse läbinu:

 • omab teadmisi ja räägib kursusel läbitud teemadest;
 • võtab anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ja tagab kliendi konfidentsiaalsuse;
 • massaaži tegemisel rakendab sobivaid tehnikaid;
 • arvestab näidustuste ja vastunäidustustega;
 • valmistab ette ja korrastab töökoha ning kasutab sobivaid töövahendeid;
 • järgib nõudeid massöörile, sh kasutab massööri ergonoomikat ja kehaasendeid;
 • on viinud läbi massaaži seansid ja koostanud eneseanalüüsid nende kohta.

VÄLJASTATAV DOKUMENT:

 • Tunnistus, kui õppija on läbinud hindamise vastavalt hindamiskriteeriumitele ja saavutanud õpiväljundid.
 • Tõend, kui õppija ei saavutanud õpiväljundeid, kuid osales õppetöös.

ÕPPEKAVA saad vaadata siin.


HIND: 130 eurot/nädalavahetus. Korraga kogu kursuse eest tasudes rakendub soodushind 444 eurot.
Hind ei sisalda lõunasööke.


LISAINFO JA REGISTREERIMINE: E-mail: info@krautman.ee või tel: 5517157

Üles
Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs