'

Spordimassaaži kursus Tartus

Map Unavailable

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäev(ad) - 30/04/2022 - 01/05/2022
10:00 - 17:00


Eesmärk ja õpiväljundid: Õppija planeerib ja viib läbi spordimassaaž seansi, rakendades selleks vajalikke teadmisi ja oskusi, lähtudes kliendi vajadustest, ja soovidest. Samuti järgib õppija kutse-eetikat, rakendab ergonoomilis töövõtteid ning lähtub klienditeeninduse heast tavast.

Õpiväljundid:  koolituse lõppedes oskab osaleja teha spordimassaaži arvestades spordiala ja kliendi seisundit; teab, kuidas ja millal kasutada erinevaid massaaži vorme (taastav-,säilitav-, võistluspuhune massaaž); on võimeline tegema massaaži massaažilaual kui ka välitingimustes (võistlustel) läbi riiete.

Sihtgrupp: Kõik spordimassaaži kursusest huvitatud isikud.

Õppe alustamise tingimused:  Õppe alustamiseks peab olema soovijal keskharidus, eelnev massööri kogemus või läbitud massööri baasõpe.

Õppe maht ja ülesehitus: Kursuse kogumaht on 20 tundi, millest 4t on teooria, 12 t on praktika ja 4t iseseisev töö.

Koolituse ajakava: 30.04-01.05.2022

Õppevahendid: massaažilaud, matid, desinfitseerimisvahendid, kätepaberid.

Õppeprotsessi kirjeldus:

  • Spordimassaaži kolm printsiipi: millal, mida ja miks ehk ajastus, tehnikad, eesmärk.
  • Massaaži toimed, näidustused ja vastunäidustused
  • Venitusteraapia, triggerpunktid
  • Vigastused, traumad. Millega sel juhul arvestada
  • Spordimassaaži erinevad vormid
  • Spordimassaaž erinevate spordialade korral
  • Massaaži praktilised võtted massaažilaual
  • Massaaži praktilised võtted matil

Õppemeetodid: Loeng ja praktiline õpe.

Materjalid: konspekt.

Õppekeskkond: Rüütli tn 4, Tartu. Õpperuumid vastavad tervisekaitse ja -ohutusnõuetele.

Õppevahendid: Õppijatele on õppetöö läbiviimiseks vajalikud vahendid.

Hindamine: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele.

Hindamismeetod: Õppija  demonstreerib massaaži tegemist arvestades kliendi vajaduste ja soovidega.

Hindamiskriteerium: Õppija omab teadmisi ja  räägib  kursusel läbitud teemadest;  valmistab ette töökoha massaaži tegemiseks vastavalt juhendile; massaaži tegemisel rakendab sobivaid tehnikaid, arvestab näidustuste ja vastunäidustustega; võtab kliendi anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ning arvestab kliendi konfidentsiaalsusega;  Kasutab massööri ergonoomikat ja keha-asendeid;  Valmistab ette ja korrastab töökoha.

Õppekeel: eesti keel

Koolitaja: Andrei Kipper. Tutvu meie koolitajate põhjaliku kvalifikatsiooniga SIIN.

Õpingute alustamise tingimused: registreerumine kursusele e-maili teel info@krautman.ee ning ettemaksu tasumine.

Väljastatav dokument: kursusel osalejatele väljastatakse tõend.

HIND: 120 EUR

Õpperühma minimaalne osalejate arv: 8 inimest

Lisainfo: E-mail: info@krautman.ee või tel: 5517157