Sidekoe massaaži kursus

Sidekoe massaaži kursus

Map Unavailable

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäev(ad) - 25/05/2023 - 28/05/2023
10:00 - 17:00


Sidekoe massaaži kursus


Holistiline Sidekoe Vabastamine on põhjalik ravisüsteem, mis annab võimaluse aidata paljusid inimesi, kellel on valud seoses sidekoe või lihaste pingetega.
Kursus aitab ka  ennast  ja oma kliente paremini tundma õppida ja muidugi oma keha lihaseid ja sidekude tõhusate võtete abil vabastada.
Lisaks vabastamistehnikatele õpime ka, mida oma seisundiga, hingamisega, emotsioonidega teha selleks, et meie keha olukorda mõjutada.
Kursusel käsitleme põhjalikult müofastsiaalseid lihaslingusid. See kursus sobib just eelkõige neile, kellel eelnev massaažialane kokkupuude olemas.
Õppe eesmärk: 
 • Kursuse läbimise tulemusena tunneb õppija müofastiaalseid lihaslinge ning on omandanud oskuse neid teraapiliselt mõjutada.

Sihtgrupp:

 • Massöörid, meditsiinitöötajad, füsioterapeudid

Õpingute alustamise tingimused:

 • Baasteadmised massaažist (läbitud klassikalise massaaži kursus)

Õpiväljundid: Kursuse läbinu:

 • Teab müofastiaalseid lihaslinge, nende asukohti ja seotust nii seotud lihastega.
 • Oskab neid mõjutada teraapiliselt (eelkõige venitada).
 • Lisaks venitusele käsitletakse ka kergelt muid tehnikaid.

Õppe sisu:

 • Kursus on nii teoreetiline kui praktiline.
 • Teoorias käsitleme müofastsiaalseid lihaslinge, nende asukohti ja seotust lihastega. Samuti lihaslingude omavahelist seost.
 • Praktiliselt teostatakse venitusmassaž kõikidele müofastsiaalsetele lihaslingudele.

Iseseisev töö:

 • Õppija viib läbi 4 massaaži seanssi ning koostab eneseanalüüsid tehtud massaažide kohta tuginedes teoreetilistele teadmistele ja praktilistele oskustele.
 • Iseseisev töö viiakse läbi 1 kuu jooksul kursuse lõppemise kuupäevast alates.
 • Eneseanalüüsi koostamise ja esitamise kohta edastatakse informatsioon kursuse käigus.

Õppematerjalide loend:

 • Konspekt

Kursuse lõpetamise tingimused:

 • Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 100% tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele.

Hindamismeetod: Õppija demonstreerib massaaži tegemist ja analüüsib enda iseseisva töö tulemusi.

Hindamiskriteerium: 

Kursuse läbinu:

 • omab teadmisi ja räägib kursusel läbitud teemadest;
 • võtab anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ja tagab konfidentsiaalsuse;
 • massaaži tegemisel rakendab sobivaid tehnikaid, arvestab näidustuste ja vastunäidustustega;
 • valmistab ette ja korrastab töökoha ning kasutab sobivaid töövahendeid;
 • järgib nõudeid massöörile, sh kasutab massööri ergonoomikat ja kehaasendeid;
 • viib läbi massaaži rakendades sobivaid tehnikaid.

Väljastatavad dokumendid

 • Tunnistus, kui õppija on läbinud hindamise vastavalt hindamiskriteeriumitele ja saavutanud õpiväljundid.
 • Tõend, kui õppija ei saavutanud õpiväljundeid, kuid osales õppetöös.

Aeg: 25.05-28.05.2023

Neljapäevast pühapäevani, 10.00 – 17.00 (lõuna kell 13.00-14.00)

Õppemaht: 48 akadeemilist tundi, sh 32 tundi auditoorset ja praktilist ning 16 tundi iseseisvat tööd.

Tutvu õppekavaga siin.

Asukoht: Alar Krautmani Terviseakadeemia

Koolitaja: Alar Krautman. Õpetajate kohta loe enam siit.

Lisainfo: info@krautman.ee või 5517157

Hind: 320 EUR, sh KM

Kohtade arv on piiratud.

Registreeru kursusele

  Üles
  Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
  Saturday 09:00 - 18:00 hrs
  Sunday 09:00 - 18:00 hrs