Sidekoe massaaž

Sidekoe massaaž

Map Unavailable

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäev(ad) - 26/05/2022 - 29/05/2022
Terve päev


Sidekoe massaaž


 

Õppe eesmärk: 

 • Kursuse läbimise tulemusena tunneb õppija müofastiaalseid lihaslinge ning on omandanud oskuse neid teraapiliselt mõjutada.

Sihtgrupp:

 • Massöörid, meditsiinitöötajad, füsioterapeudid

Õpingute alustamise tingimused:

 • Baasteadmised massaažist

Õpiväljundid: Kursuse läbinu: 

 • Teab müofastiaalseid lihaslinge, nende asukohti ja seotust nii seotud lihastega. 
 • Oskab neid mõjutada teraapiliselt (eelkõige venitada).
 • Lisaks venitusele käsitletakse ka kergelt muid tehnikaid.

Õppe sisu:

 • Kursus on nii teoreetiline kui praktiline. 
 • Teoorias käsitleme müofastsiaalseid lihaslinge, nende asukohti ja seotust lihastega. Samuti lihaslingude omavahelist seost. 
 • Praktiliselt teostatakse venitusmassaž kõikidele müofastsiaalsetele lihaslingudele. 

Iseseisev töö:

 • Õppija viib läbi 4 massaaži seanssi ning koostab eneseanalüüsid tehtud massaažide kohta tuginedes teoreetilistele teadmistele ja praktilistele oskustele.
 • Iseseisev töö viiakse läbi 1 kuu jooksul kursuse lõppemise kuupäevast alates. 
 • Eneseanalüüsi koostamise ja esitamise kohta edastatakse informatsioon kursuse käigus.

Õppematerjalide loend:

 • Sidekoe massaaži konspekt

Kursuse lõpetamise tingimused:

 • Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 75% tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele. 

Hindamismeetod: Õppija demonstreerib massaaži tegemist ja analüüsib enda iseseisva töö tulemusi.

Hindamiskriteerium: 

Kursuse läbinu:

 • omab teadmisi ja räägib kursusel läbitud teemadest;
 • võtab anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ja tagab konfidentsiaalsuse;
 • massaaži tegemisel rakendab sobivaid tehnikaid, arvestab näidustuste ja vastunäidustustega;
 • valmistab ette ja korrastab töökoha ning kasutab sobivaid töövahendeid;
 • järgib nõudeid massöörile, sh kasutab massööri ergonoomikat ja kehaasendeid;  
 • viib läbi massaaži rakendades sobivaid tehnikaid.

Väljastatavad dokumendid

 • Tunnistus, kui õppija on läbinud hindamise vastavalt hindamiskriteeriumitele ja saavutanud õpiväljundid.
 • Tõend, kui õppija ei saavutanud õpiväljundeid, kuid osales õppetöös.

Aeg: 26.05-29.05.2022

Neljapäeval kuni pühapäeval 10.00 – 17.00 (lõuna kell 13.00-14.00)

Õppemaht: 40 akadeemilist tundi, sh 32 tundi auditoorset ja praktilist ning 8 tundi iseseisvat tööd.

Asukoht: Alutaguse Puhke- ja Spordikeskus (Alutaguse vald, Vasavere küla, Pannjärve). www.alutaguse.com

Samas on ka majutus ja toitlustus.

Koolitaja: Alar Krautman. Õpetajate kohta loe enam siit.

Hind: 500 EUR

Kohtade arv on piiratud.

Lisainfo: E-mail: info@krautman.ee või tel: 5517157

Lae alla õppekava.

Üles
Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs