'

Saunateraapia LAAGER

Map Unavailable

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäev(ad) - 10/06/2022 - 12/06/2022
10:00 - 17:00


Saunateraapia LAAGER


Saun on meile kõigile väga tuttav koht, kuid on hämmastav, kui palju tarkusi on meie esiisad saunakombestikus kasutanud ja kui vähe me seda tavaliselt mõistame ja kasutame. Saunateraapia kursusel räägime lahti saunaskäigu pärimusliku poole ja arutleme, millega tasub edasi minna ja mida uut võiks tänapäeval juurde lisada. Räägime vihtade tegemisest, erinevatest taimedest saunas, leili mõjust ja kasutamisest, niiskusest, temperatuurist jpm. Õpetame vihtlemist, kehakoorimisi ja massaaži nii soola, mee kui ravimuda ja -saviga. Kehakoorimise materjalid on kursuse hinna sees.

I osa: Saunarituaal. Saunateraapia spetsiifika
Saunateraapia näidustused ja vastunäidustused

II osa: Vihtlemistehnikad, Mikrokliima saunas, jms
Protseduuriks vajalikud vahendid, vihad.

III osa: Kehakoorimised, massaaž

Õppekavarühm: teraapia ja taastusravi 

Sihtgrupp: Kõik saunateraapia kursusest huvitatud isikud.

Eesmärk: õppija planeerib ja viib läbi saunateraapiaseansi, rakendades selleks vajalikke teadmisi ja oskusi, lähtudes kliendi vajadustest ja soovidest. Samuti järgib õppija kutse-eetikat, rakendab ergonoomilisi töövõtteid ning lähtub klienditeeninduse heast tavast. 

Õpiväljundid: kursuse lõpuks õppija viib läbi saunateraapiaseansi, rakendades vastavaid teadmisi ja oskusi; analüüsib teraapia tulemusi; täidab dokumentatsiooni tehtud tööst.

Lõpetamisel väljastatav dokument: tõend kursuse läbimise kohta

Õppe alustamise tingimused: kursus ei vaja eelnevaid baasteadmisi.

Õppe maht ja ülesehitus: kursuse kogumaht on 30 akadeemilist tundi, millest 8h on teooria, 16h on praktiline õpe ja 6h isesisev töö. Kursuse I päev on pühendatud taimeravile ning 2. ja 3. päeva saunateraapiale.

Õppevahendid: massaažilaud, desinfitseerimisvahendid, kätepaberid, mesi, vihad, ravimuda, sool jm kooli poolt

Õppemeetodid: loeng ja praktiline õpe. 

Õppe keel: eest keel

Materjalid: konspekt

Koolitaja: Alar Krautman (saunateraapia) ja Angelika Somelar (taimeravi). Tutvu meie koolitajate põhjaliku kvalifikatsiooniga SIIN.

Õppekeskkond: õpe toimub Alar Krautmani Terviseakadeemia koostööpartneri juures saunaga ruumis – ühes kaunis Eestimaa paigas.

Hindamine: õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75 % tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele. 

Hindamismeetod: õppija demonstreerib vihtlemist ja massaaži tegemist saunalaval,  arvestades kliendi vajaduste ja soovidega. 

Hindamiskriteerium: õppija omab teadmisi ja räägib kursusel läbitud teemadest; valmistab ette töökoha saunateraapia tegemiseks vastavalt juhendile; rakendab sobivaid tehnikaid, arvestab näidustuste ja vastunäidustustega; võtab kliendi anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ning arvestab kliendi konfidentsiaalsusega; kasutab ergonoomiliselt õigeid keha-asendeid; valmistab ette ja korrastab töökoha. 

Hind: 250 eurot. Hind ei sisalda transporti, majutust ja toitlustust.

ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED: registreerumine kursusele alloleva vormi kaudu või e-maili teel info@krautman.ee ning ettemaksu tasumine.

LISAINFO JA REGISTREERIMINE: E-mail: info@krautman.ee või tel: 5517157