'

Maarahva tavad ja kombed (maarahva aastaring)

Map Unavailable

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäev(ad) - 12/12/2021 - 30/01/2022
10:00 - 17:00


Kursus “Maarahva tavad ja kombed” 

Õpetaja: Ene Lukka-Jegikjan
Ajakava: 12.12.21, 30.01.22
Koht: Vana-Kalamaja 9a
Hind: 65 euro/kord või soodushind 115 eurot 2 korra kohta

1) ÕPPEKAVA NIMETUS:Maarahva tavad ja kombed

2) ÕPPEKAVARÜHM:Teraapia ja taastusravi

3) ÕPIVÄLJUNDID:Õppija väärtustab isiklikku ja kogukondlikku pärimust ning oskab tähtpäevade tähistamist kohaliku pärimusega rikastada.

4) ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED:Puuduvad

5) ÕPPE KOGUMAHT:20 akadeemilist tundi, sh 16 tundi auditoorset ja praktilist ning 4 tundi iseseisvat tööd.

6) ÕPPE SISU:Aastaringi tähtpäevade ja pühade sisu ning tähendus;
Kombestiku muutumine ja kasutamine tänapäeval;
Seosed endateadmise, suhete ja igavikuliste väärtustega.

7) ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS:Õpe toimub Alar Krautmani Terviseakadeemia õppeklassis, milles on loodud tingimused antud õppe läbiviimiseks koos kõigi vajalike vahenditega.

8) ÕPPEMATERJALIDE LOEND:Eesti rahvakalender (raamatud ja internet);
Videod tähtpäevadest.

9) LÕPETAMISE TINGIMUSED JA DOKUMENDID:Hindamismeetod: teoreetiline eksam.
Hindamiskriteeriumid: eksami sooritamine vähemalt 75%.
Kursuse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus – kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d, tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid.

10) KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON: Koolitajal on erialane töökogemus ja/või haridus ning täiskasvanute koolitamise kogemus.

11) ÕPPE EESMÄRK:Õppija omandab oskuse ja julguse oma pere ja kogukonna tähtpäevi ja igapäevaelu pärimusega rikastada.

12) SIHTGRUPP:Eesti pärimusmeditsiini huvilised.

13) ÕPPEMEETODID: Teoreetiline ja praktiline õpe, aktiivne loeng, diskussioon.

14)  ISESEISEV TÖÖ:Praktiline tegevus: valitud pärimusliku kommete tegemine valitud tähtpäevadel.

15) ÕPPEVAHENDID:Data filmide vaatamise võimalus.

 

Lisainfo: e-mail: info@krautman.ee või tel: 5517157