Lümfimassaaž ( grupp on täitunud )

Lümfimassaaž ( grupp on täitunud )

Map Unavailable

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäev(ad) - 25/11/2023 - 24/03/2024
00:00


Lümfimassaaž on nahka ja nahaaluseid kudesid mõjutav pindmine massaaž, mis stimuleerib lümfivedeliku voolu ja ergutab jääkainete eemaldamist kehast, lõdvestab ja leevendab lihaspingeid, mõjub hästi tursete, vereringehäirete ja ainevahetushaiguste puhul.

Lümfimassaaži kasutatakse näiteks alajäsemete veenilaiendite, lümfiteede ahenemisest tingitud tursete, rasedusaegsete tursete leevendamiseks, samuti ulatuslike operatsioonide (sh kasvajate) ja traumajärgsel perioodil.

Lümfi pumbatakse kätega selle liikumise suunas. Pumpamist alustatakse alati kaelapiirkonnast. Võtted on kerged, spiraalsed, ringjad, pumpavad. Võte on nõrgalt suruv. Lümfimassaaž ei tohi tekitada valu ega nahapunetust. Liiga tugevad võtted võivad takistada lümfivoolu.

Lümfiringe aeglustub inimesel magades, samuti liikumisvaeguse, ülekurnatuse ja ühekülgse füüsilise töö puhul. Seda soodustavad mehhaanilised takistused lümfiteedes, põletikulised protsessid ja organismi jahtumine. Lümfiringe aeglustumisel kuhjuvad šlakid – vedelik, mis rõhub kudesid ja närvilõpmeid. Massaaži kaudu mõjustatakse nii rakke kui rakuvaheainet – vere ja lümfi ning sidekoe vedelikke. Samal ajal lükatakse jääkained veresoonte seinte juurde ja nii eemalduvad ka teised ained kiiremini. Toimub organismi puhastumine.


Kursus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast, mille käigus antakse edasi teadmised ja oskused lümfimassaaži protseduuri teostamiseks.


ÕPPEKAVARÜHM: Teraapia ja taastusravi


ÕPPE EESMÄRK:

Omandada teadmisi:

  • inimese vereringe- ja lümfisüsteemi anatoomiast ja füsioloogiast, iseärasustest, talitlusest;
  • lümfisüsteemi patoloogilistest nähtudest, ödeemide tekkepõhjustest, hindamismehhanismidest;
  • töökeskkonna tingimustest ja ümbritseva keskkonna üldistest mõjudest inimorganismile;
  • lümfiringe manuaalse mõjutamise võimalustest, näidustustest ja vastunäidustustest, mõjust erinevatele organsüsteemidele, anamneesi kogumisest ning ohtudest, mis võivad kaasneda manuaalse lümfidrenaažiga;
  • enamlevinud lümfisüsteemi haigusseisunditest, millega lümfiteraapia baasosa lõpetanud võivad töötada,  samuti haigusseisundite iseärasustest ja ohtudest ja vastunäidustustest;
  • lümfisüsteemi häirete ja tursetega klientide rehabilitatsiooni ja  füsioteraapia võimalustest ja iseärasustest, abivahenditest, vesiravist ning kompressioonriiete kasutamise tähtsusest tursega kliendil.

ÕPIVÄLJUNDID:

Kursuse läbinu:

 1. Teab ja tunneb:
 • Vereringe- ja lümfisüsteemi anatoomilisi ja füsioloogilisi iseärasusi;
 • Lümfisüsteemi patofüsioloogiat ning tursete tekkepõhjusi;
 • MLD näidustusi ja vastunäidustusi, ohtusid;
 • Enamlevinud lümfisüsteemi haigusseisundeid;
 • Erinevaid füsioterapeutilisi võimalusi tursetega patsientidel
 • Töökeskkonna nõudeid ning ümbritseva keskkonna mõjusid inimorganismile;

2. Oskab:

 • Turste hindamist ja dokumenteerimist, anamneesi kogumist;
 • Iseseisvalt koostada vastavalt kliendile raviskeemi ning teostada MLD vastavalt näidustustele ja kliendile;
 • Soovitada kliendile füsioterapeutilisi meetodeid, mida kombineerida MLD-ga.

SIHTGRUPP: Massöörid, õppivad massöörid ja terapeudid, füsioterapeudid, med. õed jt tervishoiutöötajad.

ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED: Kursusel osalemise eelduseks on anatoomia tundmine ja massööri kogemus, läbitud massööri baaskoolitus või meditsiiniline haridus.


ÕPPE SISU: 

 1. VERERINGESÜSTEEM. Veri, vereloome, vererakud, verevalgud. Ainevahetus. Vereringe struktuur – arterid, veenid, kapillaarid jne. Vereplasma. Südame ja kopsu vereringe süsteem.
 2. LÜMFISÜSTEEM. Lümf, rakud, lümfivedelik, chylus, Cisterna Chyli, Appendix, interstiitsium, Starlingi tasakaal. Sidekude. Lümfisüsteemi talitlus, lümfiteede ja –sõlmede ehitus, topograafia.  Lümfoidkoed, -organid.
 3. HOMÖOSTAAS. Vereringed. Aktiivne transport, lümfisüsteemi tähtsus. Molekulid, osmoos, diffusioon, filtratsioon.
 4. LÜMFISÜSTEEMI PATOFÜSIOLOOGIA. Lümfaatiline immuunpuudulikkus. Organismi reaktsioon lümfostaasile, tekkepõhjused. Primaarsed ja sekundaarsed lümfödeemid. Lümfodünaamilised ja lümfostaatilised ödeemid.
 5. ÖDEEMIDE PATOFÜSIOLOOGIA. Ödeemide jaotus, tekkepõhjused, hindamine, mõõtmine, dokumentatsioon. Anamneesi kogumine. Krooniline venoosne puudulikkus. Staadiumid.
 6. TÖÖKESKKOND. Hügieen. Üldised nõuded. Töövahendid. Tööruum ja nõuded ruumile. Ergonoomika.
 7. KESKKOND. Füüsilise, sotsiaalse, majandusliku jne keskkonna mõjud tervisele ja heaolule. Arvutid, mobiiltelefonid, töödeldud toit, õhu saastatus, stress, unetus, ajavahe, päikesevalguse vähesus, finantsprobleemid, kehaline inaktiivsus, puhkus, hobid, kemikaalid, reostus, korduvad vigastused jne.
 8. SISSEJUHATUS. Ajalugu. Võtete spetsiifika, toime, eripära. Protseduuriks vajalikud vahendid ja nõuded. MLD näidustused ja vastunäidustused. Valu. Mõju erinevatele organsüsteemidele.

ÕPPEMAHT: 120 akadeemilist tundi, millest 80 on auditoorne ja praktiline ning 40 iseseisev õpe.


KURSUSE AJAKAVA:

25.-26.11 Lümfimassaaž I
9.-10.12 Lümfimassaaž II
20.-21.01 Lümfimassaaž III
10.-11.02 Lümfimassaaž IV
23.-24.03 Lümfimassaaž V + eksam

L, P 10.00 – 17.00 (lõuna kell 13.00-14.00)


ÕPPEKEEL: Eesti keel

ÕPPEMEETOD: Loeng, rühmatöö, aktiivõpe, harjutused, iseseisev töö, probleemipõhine õpe, ülesannete lahendamine, juhtumi analüüs, diskussioon, praktilised harjutused.

ÕPPEMATERJALID: Lümfimassaaži konspekt

ÕPPEVAHENDID: Massaažilaud, aluspaberid, desinfitseerimisvahendid, kätepaberid, massaažiõli.


ÕPPEKESKKOND: Vana-Kalamaja 9a, Tallinn. Õpperuumid vastavad tervisekaitse- ja ohutuse nõuetele.


KOOLITAJA: Raili Raik. Raili on lümfiterapeut ja -õpetaja, kellel on üle 20-aastane kogemus lümfiteraapia valdkonnas. Ta on koolitanud arste, füsioterapeute ja massööre nii kodumaal kui rahvusvaheliselt. Raili Raik on avaldanud erialaseid publikatsioone ning esinenud valdkonda puudutavatel konverentsidel.  Loe õpetaja kohta rohkem siit: https://krautman.ee/koolist/opetajad/


ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 75% tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele. Hindamine toimub kursuse järgselt.

HINDAMISMEETOD:

Õppija demonstreerib massaaži tegemist (praktiline eksam),  sooritab teooria testi, praktilise töö ja iseseisva töö.

TEOREETILINE TEST:

 • Vereringe- ja lümfisüsteemi anatoomia ja füsioloogia;
 • Lümfisüsteemi patofüsioloogia;
 • Ödeemide patofüsioloogia;
 • Keskkond;
 • Enamlevinud lümfisüsteemi haigusseisundid;Manuaalne lümfidrenaaž;
 • Rehabilitatsiooni alused;
 • Füsioteraapia võimalused;
 • Kompressioonriided.

PRAKTILINE ÜLESANNE:
Konkreetse situatsioonülesande lahendamine või üldise MLD teostamine.

HINDAMISKRITEERIUM: 

Hinnatakse:

 •  õppesisuga fikseeritud teoreetiliste teadmiste teadmist ja tundmist (kirjaliku testi vormis maksimaalselt 60% ulatuses),
 • praktilise situatsiooniülesande sooritamise ja analüüsi oskust (60% ulatuses).

Iseseisvad tööd (kirjalikud):

 • Koostada infoleht kliendile teemal: Mis on lümfimassaaž?
 • Referaat teemal: valida üks haigusseisund, mis on seotud tursetega ja kirjeldada.
 • Koostada lümfimassaaži anamneesileht kliendile-patsiendile.

VÄLJASTATAV DOKUMENT:

 • Tunnistus, kui õppija on läbinud hindamise vastavalt hindamiskriteeriumitele ja saavutanud õpiväljundid.
 • Tõend, kui õppija ei saavutanud õpiväljundeid, kuid osales õppetöös.

ÕPPEKAVA saad vaadata siin.


HIND: 130 eurot/nädalavahetus. Korraga kogu kursuse eest tasudes rakendub soodushind 600 eurot.

Registreeru kursusele

   

  Üles
  Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
  Saturday 09:00 - 18:00 hrs
  Sunday 09:00 - 18:00 hrs