Lastemassaaži kursus Tallinnas

Lastemassaaži kursus Tallinnas

Map Unavailable

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäev(ad) - 09/04/2022 - 10/04/2022
10:00 - 17:00


Lastemassaaži kursus Tallinnas

Lastemassaaž aitab lapsel lõõgastuda ja vähendab haigestumisi ning ergutab lümfi- ja immuunsüsteemi  infektsioonide vastu võitlemiseks.  Soodustab südame ja veresoonkonna ning hingamisorganite tööd ja arengut.  Esimestel elukuudel parandab ja lõõgastab lihaseid, mil laps hoiab end veel nn looteasendis. Parandab seedimisprotsesse ning aitab kaasa jääkainete ja gaaside väljutamisele. Lisaks parandab naha seisundit ning tundlikkust ja toetab lapse füüsilist arengut. Arendab lapse tajusid: liigutused, pilgukontakt, puudutus, hääl, lõhn. Soodustab sügavamat und. Parim, mida lapsevanem saab oma lapsele ka ise anda on armastav puudutus ja paitus ning kohalolu massaaži tehes.


Täienduskoolitusasutuse nimetus Alar Krautmani Terviseakadeemia
Õppekava nimetus   Lastemassaaži kursus
Õppekavarühm  Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht 20 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd (sh sh teoreetiline ja praktiline õpe) ja 4 tundi iseseisvat tööd
Koolitaja Marika Must
(lastemassaažiterapeut, tase 6)https://krautman.ee/koolist/opetajad/ 
Kontaktandmed info@krautman.ee 
Sihtgrupp* Isikud, kes soovivad omandada lastemassaaži baasoskused ja -teadmised.

Eelkõige on kursus mõeldud nii massööridele kui terapeutidele täiendõppeks, aga sobib ka praegustele ja tulevastele lapsevanematele.

Õpingute alustamise tingimused  Kursusel osalemiseks ei pea omama massaaži tegemise oskust.
Õppe eesmärk* Kursuse läbimise tulemusena omab õppija baasoskusi lastemassaaži läbiviimiseks.

Kursuse käigus antakse edasi teadmised ja oskused lastemassaaži läbiviimiseks, et tugevdada lapse immuunsust ning ergutada seedesüsteemi ning toetada lapse arengut.

Õpiväljundid  Kursuse läbinu:

1) omab teoreetilisi teadmisi laste anatoomiast ja füsioloogiast sh immuunsuse-, lümfisüsteemi ja seedeprotsesside toimimisest;

2)  teab massaaži mõjudest lastele, massaaži vastunäidustusi ja näidustusi;

3) omab praktilisi oskusi laste lümfi- ja immuunsüsteemi ergutamiseks, seedeprotsesside stimuleerimiseks ning gaaside väljutamiseks;

4) omab praktilisi oskusi lastemassaaži läbiviimiseks, osates lastemassaaži põhivõtteid.

Õppe sisu 1. Imiku tingimatud refleksid ja nende testimine

2. Imiku motoorsete oskuste areng 

3. Imiku massaažiprotseduuri ülesehitus 

4. Imikumassaaži näidustused ja massaaživõtted 

Õppemeetodid* Teoreetiline ja praktiline õpe
Iseseisev töö* Õppija viib läbi 2 lastemassaaži seanssi vastaval koostab eneseanalüüsid tehtud massaažide kohta tuginedes teoreetilistele teadmistele ja praktilistele oskustele.

Iseseisev töö viiakse läbi 1 jooksul kursuse lõppemise kuupäevast alates. 

Eneseanalüüsi koostamise ja esitamise kohta edastatakse informatsioon kursuse käigus.

Õppematerjalide loend Lastemassaaži konspekt
Kursuse lõpetamise tingimused  Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 100% tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele. Hindamine toimub kursuse järgselt.

Hindamismeetod: Õppija demonstreerib lastemassaaži tegemist ja analüüsib enda iseseisva töö tulemusi.

Hindamiskriteerium: 

Kursuse läbinu:

  • võtab anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ja tagab konfidentsiaalsuse;
  • planeerib massaaži vastavalt näidustustele ja vastunäidustustele;
  • valmistab ette ja korrastab töökoha ning kasutab sobivaid töövahendeid;
  • järgib nõudeid massöörile, sh kasutab massööri ergonoomikat ja kehaasendeid;  
  • viib läbi massaaži rakendades sobivaid tehnikaid;
  • on viinud läbi ja koostanud eneseanalüüsi kahe massaaži seansi kohta.
Väljastatavad dokumendid Tunnistus, kui õppija on läbinud hindamise vastavalt hindamiskriteeriumitele ja saavutanud õpiväljundid.

Tõend, kui õppija ei saavutanud õpiväljundeid, kuid osales õppetöös.

Õppekeskkonna kirjeldus Õpe toimub Vana-Kalamaja 9a, Tallinn, milles on loodud tingimused antud õppe läbiviimiseks koos kõigi vajalike vahenditega. Õpperuumid vastavad tervisekaitse ja -ohutusnõuetele.
Õppevahendid* Massaažilaud. Osalejal tuleb kaasa võtta nukk, mille peal massaaživõtteid harjutada. 
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus Massööri haridus, töökogemus lastemassaaži tegemisel ning täiskasvanute koolitamise kogemus.

Täienduskoolitus toimub, kui registreerub vähemalt 8 inimest. Gruppi ei võeta enam kui 20 inimest.


Kursuse toimumise aeg: 09.-10.04.22 kl 10.00-17.00, lõunapaus 13.00-14.00.

Hind: 150 EUR

Lisainfo: E-mail: info@krautman.ee või tel: 5517157

Lae alla lastemassaaži kursuse õppekava.

Üles
Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs