Kursus “Tai Liinid ja Tok Sen” Tallinnas ja Tartus

Kursus “Tai Liinid ja Tok Sen” Tallinnas ja Tartus

Map Unavailable

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäev(ad) - 19/03/2022 - 01/05/2022
10:00 - 17:00


Kursus “Tai Liinid ja Tok Sen” Tallinnas ja Tartus


Iidne Siiami ravikultuur pakub unikaalseid energeetili kehatöötlemise võimalusi. Tai Nuad Bo-Rarn massaažis on peamine töö energialiinidega ja energialiinide avamine. Nuad Bo- Rarn massaažis kasutatakse piirkonnaga seotud liine ja kümmet Sen liini. Kursusel õpime  Sen liinide toimeid ja ravimeetodeid ning liinide töötluse tehnikaid. Üheks võimaluseks liine väga tõhusalt töödelda on Tok Sen. Tok Sen tehnika kasutab spetsiaalseid puust abivahendeid liinide töötlemisel, millel on kindel rütm ja heli.


Õppekava nimetus   Tai Liinid ja Tok Sen
Õppekavarühm  Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht 40 akadeemilist tundi, millest 32 tundi auditoorset tööd (sh sh teoreetiline ja praktiline õpe) ja 8 tundi iseseisvat tööd
Koolitaja Alar Krautman ja Marko Põder

https://krautman.ee/koolist/opetajad/ 

Kontaktandmed info@krautman.ee 
Sihtgrupp* Isikud, kes soovivad omandada baasoskused ja -teadmised Tai Liinide ja Tok Sen’i kohta
Õpingute alustamise tingimused  Eelnevalt läbitud Tai massaaži kursus
Õppe eesmärk* Kursuse läbimisel tunneb õppija Tai Sen liine nende näidustusi ja vastunäidustusi ning oskab liinide töötlemise tehnikaid. Samuti oskab kasutada Tok Sen tehnikat.
Õpiväljundid  Kursuse läbinu:

1) Planeerib massaaži kava vastavalt näidustustele ja vastunäidustusele.

2) viib läbi massaaži, kasutades Sen liininide töötamise põhimõtteid ja kasutab vajadusel Tok Sen massaaži tehnikat.

3) nõustab ja juhendab klienti edasisteks tegevusteks ning analüüsib tehtud massaaži tulemusi ja enda sooritust massöörina.

Õppe sisu
  • Sen Liinid, nende paiknemine;
  • Näidustused ja vastunäidustused;
  • Sen Liinide töötlemise tehnikad;
  • Tok Sen massaaži praktilised võtted matil.
Õppemeetodid* Teoreetiline ja praktiline õpe
Iseseisev töö* Õppija viib läbi 2 seanssi, töötades kokku kõikide Sen Liinidega ning kasutades ka Tok Sen massaaži tehnikat. 
Õppematerjalide loend Kursuse konspekt
Kursuse lõpetamise tingimused  Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 100% tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele. Hindamine toimub kursuse järgselt.

Hindamismeetod: Õppija demonstreerib Sen Liinide ja Tok Sen meetodi tegemist ja analüüsib enda iseseisva töö tulemusi.

Hindamiskriteerium: 

Kursuse läbinu:

  • võtab kliendi anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ja tagab konfidentsiaalsuse;
  • planeerib Sen Liinide töötamise kava vastavalt näidustustele, vastunäidustustele ja kliendi soovidele;
  • Teostab Sen Liinide ja Tok Sen massaaži lähtudes massööri ergonoomikast ja massööride heast tavast.
Väljastatavad dokumendid Tunnistus, kui õppija on läbinud hindamise vastavalt hindamiskriteeriumitele ja saavutanud õpiväljundid.

Tõend, kui õppija ei saavutanud õpiväljundeid, kuid osales õppetöös.

Õppekeskkonna kirjeldus Vana-Kalamaja 9a Tallinnas ja Rüütli tn 4 Tartus. Õpperuumid vastavad tervisekaitse ja -ohutusnõuetele.
Õppevahendid* Massaažimatt, Tok Sen vahendid, desinfitseerimisvahendid, rätik.

Aeg: 
Tallinnas: 26.-27.03 ja 02.-03.04.2022
Tartus: 19.-20.03 ja 30.04-01.05.2022

Laupäeval ja pühapäeval kl 10.00 – 17.00 (lõuna kell 13.00-14.00)

Hind: 250 EUR

Kohtade arv on piiratud.

Lae alla õppekava.

Lisainfo ja registreerimine: E-mail: info@krautman.ee või tel: 5517157

Üles
Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs