Kursus “Massaaž jalgadega”

Kursus “Massaaž jalgadega”

Map Unavailable

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäev(ad) - 11/03/2023 - 12/03/2023
10:00 - 17:00


Massaaž jalgadega


Enamus loodusrahvaid on teinud jalgadega massaaži. See pole sugugui vaid sellepärast, et jalaga saab tugevamini vajutada. Ühest küljest on see jalgade arendamise kunst, kus tegija aju ja keha areneb täiuslikult. Me saame parema kontakti oma kehaga. Teisest küljest jalgade tehnika, energia, vajutuspind jms on niivõrd erinev, et tal on kindlasti oma koht massaažiteraapias. See aitab teha teistmoodi massaaži, ühtlasi kasutada ökonoomsemalt ja ergonoomiliselt oma keha.


Õppekava nimetus   Massaaž jalgadega
Õppekavarühm  Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht 24 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset ja praktilist tööd ja 8 tundi iseseisvat tööd
Koolitaja Alar Krautmanhttps://krautman.ee/koolist/opetajad/
Kontaktandmed info@krautman.ee
Sihtgrupp* Massööridele ja terapeutidele täiendõppeks ning kõigile inimestele, keda huvitab matil jalgadega massaaži pakkumine.
Õpingute alustamise tingimused  Soovitatav on Vana-Eesti massaaži, Tai massaaži, Yumi teraapia või Shiatsu varasem läbimine.
Õppe eesmärk* Kursuse läbimise tulemusena omab õppija teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi  üldmassaaži läbiviimiseks jalgadega. Seda saab kasutada matil läbiviidavatel massaažidel tugevamate klientide töötlemiseks lisavõttena, et sügavamale minna.
Õpiväljundid  Kursuse läbinu:

1) Planeerib massaaži kava vastavalt näidustustele ja vastunäidustusele.

2) viib läbi massaaži, kasutades jalgadega massaaži tehnikat.

3) nõustab ja juhendab klienti edasisteks tegevusteks ning analüüsib tehtud massaaži tulemusi ja enda sooritust massöörina.

Õppe sisu Õpe koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast:

 • Jalgadega massaaži näidustused, vastunäidustused;
 • massaaži tehnikad;
 • jalgadega massaaži eripärad.
Õppemeetodid* Teoreetiline ja praktiline õpe
Iseseisev töö* Õppija viib läbi 2 jalgadega massaaži seanssi ning koostab eneseanalüüsi tehtud massaaži kohta tuginedes teoreetilistele teadmistele ja praktilistele oskustele.Iseseisev töö viiakse läbi 1 jooksul kursuse lõppemise kuupäevast alates.

Eneseanalüüsi koostamise ja esitamise kohta edastatakse informatsioon kursuse käigus.

Õppematerjalide loend Jalgadega massaaži konspekt
Kursuse lõpetamise tingimused  Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 100% tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele. Hindamine toimub kursuse järgselt.

Hindamismeetod: Õppija demonstreerib õpetajale jalgadega massaaži tegemist ja analüüsib enda iseseisva töö tulemusi.

Hindamiskriteerium: 

Kursuse läbinu:

 • võtab kliendi anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ja tagab konfidentsiaalsuse;
 • viib läbi jalgadega massaaži rakendades sobivaid tehnikaid;
 • nõustab ja juhendab klienti edasisteks tegevusteks
 • on viinud läbi massaaži seansid ja koostanud eneseanalüüsid nende kohta.
Väljastatavad dokumendid Tunnistus, kui õppija on läbinud hindamise vastavalt hindamiskriteeriumitele ja saavutanud õpiväljundid.

Tõend, kui õppija ei saavutanud õpiväljundeid, kuid osales õppetöös.

Õppekeskkonna kirjeldus Vana-Kalamaja 9a, Tallinn. Õpperuumid vastavad tervisekaitse ja -ohutusnõuetele.
Õppevahendid* Matid

 


Aeg: 11.-12.03.2023

Laupäeval ja pühapäeval kl 10.00 – 17.00 (lõuna kell 13.00-14.00)

Hind: 150 EUR, sh KM

Lisainfo: E-mail: info@krautman.ee või tel: 5517157

Registreeru kursusele

  Üles
  Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
  Saturday 09:00 - 18:00 hrs
  Sunday 09:00 - 18:00 hrs