Kupumassaaž

Kupumassaaž

Map Unavailable

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäev(ad) - 14/10/2023 - 15/10/2023
10:00 - 17:00


Kupumassaaži spetsiifika:  Ravimetoodika, mis rajaneb  mürkide väljaviimisele ja organismi korrastamisele, on haiguste ennetuse ja ravi tõhus metoodika. Kuppude kinnituskohtadel kiireneb vere- ja lümfiringe nii kudedes, nahal kui ka organites ning toimub kudede aktiivne varustamine toitainetega. Selle tulemusena kaovad tursed, väljutatakse toksiinid, kiireneb ainevahetus, taastuvad naha toonus ja elastsus ja nahk muutub pringimaks. Kursusel käsitletakse erinevaid kuppe ja tehnikaid.

Lisaks õpetatakse ka kaabitsa tehnikat, mis aitab verevarustust parandada ja on tõhus krooniliste põletike leevendamisel.


Õppekava nimetus   Kupumassaaž
Õppekavarühm  Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht 24 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd (sh sh teoreetiline ja praktiline õpe) ja 8 tundi iseseisvat tööd
Koolitaja Alar Krautman, https://krautman.ee/koolist/opetajad/
Kontaktandmed info@krautman.ee
Sihtgrupp* Isikud, kes soovivad omandada kupumassaaži läbiviimise oskused ja -teadmised.
Õpingute alustamise tingimused  Kursusel osalemiseks ei pea omama massaaži tegemise oskust.Kasuks tulevad klassikalise massaaži läbiviimise oskused.
Õppe eesmärk* Kursuse läbimise tulemusena omab õppija oskusi kupumassaaži läbiviimiseks. Massaaži tehes lähtub õppija kliendi eesmärgist, näidustustest, vastunäidustustest, massööri kutse-eetikast, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.
Õpiväljundid  Kursuse lõpuks teeb õppija kupumassaaži rakendades õpitud teadmisi ja oskusi.

Kursuse läbinu:

 • omab teadmisi kliendi anamneesilehe täitmiseks vastavalt klienditeeninduse heale tavale ning oskab arvestada kliendi konfidentsiaalsusega;
 • oskab viia läbi kupumassaaži seanssi, rakendades selleks vajalikke teadmisi ja oskusi ja lähtudes kliendi vajadustest ja soovidest;
 • teab kuidas valmistada ette ja korrastada töökohata massaaži tegemiseks;
 • massaaži tegemisel oskab rakendab sobivaid tehnikaid, arvestades näidustustusi ja vastunäidustusi;
 • teab tegutseda lähtuvalt kutse-eetikast ja klienditeeninduse heast tavast;
 • oskab rakendada ergonoomilisi töövõtteid;
 • oskab analüüsida tehtud massaaži tulemusi.
Õppe sisu
 • Kupu omadused ja toimed;
 • näidustused ja vastunäidustused;
 • erinevad kupuliigid;
 • kupumassaaži tehnikad;
 • kupumassaaži tegemine;
 • kupumassaaž nii iseseisva teraapiana kui tugiteraapiana klassikalises massaažis;
 • töökoht ja töövahendid;
 • kutse-eetika ja hea tava;
 • tööohutus.
Õppemeetodid* Teoreetiline ja praktiline õpe
Iseseisev töö* Õppija viib läbi 2 kupumassaaži seanssi ning koostab eneseanalüüsid tehtud massaažide kohta tuginedes teoreetilistele teadmistele ja praktilistele oskustele. Iseseisev töö viiakse läbi 1 jooksul kursuse lõppemise kuupäevast alates.

Eneseanalüüsi koostamise ja esitamise kohta edastatakse informatsioon kursuse käigus.

Õppematerjalide loend Konspekt
Kursuse lõpetamise tingimused  Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 100% tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele.

Hindamismeetod: Õppija demonstreerib Kupumassaaži tegemist ja analüüsib enda iseseisva töö tulemusi.

Hindamiskriteerium: 

Kursuse läbinu:

 • võtab anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ja tagab konfidentsiaalsuse;
 • planeerib massaaži vastavalt näidustustele ja vastunäidustustele;
 • valmistab ette ja korrastab töökoha ning kasutab sobivaid töövahendeid;
 • järgib nõudeid massöörile, sh kasutab massööri ergonoomikat ja kehaasendeid;
 • viib läbi massaaži rakendades sobivaid tehnikaid;
 • on viinud läbi ja koostanud eneseanalüüsi kahe massaaži seansi kohta.
Väljastatavad dokumendid Tunnistus, kui õppija on läbinud hindamise vastavalt hindamiskriteeriumitele ja saavutanud õpiväljundid.

Tõend, kui õppija ei saavutanud õpiväljundeid, kuid osales õppetöös.

Õppekeskkonna kirjeldus Õpe toimub AKTA õppeklassis, milles on loodud tingimused antud õppe läbiviimiseks koos kõigi vajalike vahenditega.
Õppevahendid* Massaažilaud, desinfitseerimisvahendid, kätepaberid, kupud.

KOOLITUSE AJAKAVA: 14.-15.10.23

10.00 – 17.00 (lõuna kell 13.00-14.00)

KOHT: Vana-Kalamaja 9a, Tallinn

HIND: 150 EUR, sh KM

Lae alla õppekava.

LISAINFO: E-mail: info@krautman.ee või tel: 5517157

 

Registreeru kursusele

   

  Üles
  Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
  Saturday 09:00 - 18:00 hrs
  Sunday 09:00 - 18:00 hrs