Klassikalise massaaži kursus Tartus

Klassikalise massaaži kursus Tartus

Map Unavailable

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäev(ad) - 18/09/2021 - 30/01/2022
10:00 - 17:00


Klassikalise massaaži kursus Tartus


Klassikaline massaaž on meie kultuuriruumis kõige enam kasutatav massaaž, mida teostatakse üldreeglina õliga ja massaažilaual. Mujal maailmas tuntakse seda massaaži Rootsi massaaži nime all, kuigi praeguseks on segunenud see erinevate massaaži koolkondade ja liikidega. Sellest on välja arenenud vene, soome, ameerika jpt massaažid. A. K. Terviseakadeemias on kasutusel eesti klassikaline massaaž. See on kombineeritus sümbioos rootsi massaažist, ja Vana-Eesti massaažist. Märksõnadeks on tõhus kehakäsitlus ja sügav lõõgastus.


Õppekava nimetus   Klassikaline massaaž
Õppekavarühm  Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht 100 akadeemilist tundi, millest 80 tundi auditoorset tööd (sh sh teoreetiline ja praktiline õpe) ja 20 tundi iseseisvat tööd
Koolitaja Anne-Ly Võlli
https://krautman.ee/koolist/opetajad/ 
Kontaktandmed info@krautman.ee 
Sihtgrupp* Kõik, kes soovivad omandada klassikalise massaaži baasoskused ja -teadmised.
Õpingute alustamise tingimused  Kursusel osalemiseks ei ole vajalik massaaži tegemise oskus.
Õppe eesmärk* Kursuse läbinu omab teadmisi ja oskusi klassikalise massaaži läbiviimiseks ja töötamiseks massöörina massaažiteenuseid pakkuvas ettevõttes või ettevõtjana. 
Õpiväljundid  Kursuse läbinu:

 • oskab rakendada teoreetilisi ja praktilisi oskusi klassikalise massaaži tegemiseks;
 • kasutab oma teadmisi ja oskusi vastavalt klassikalise massaaži võtetele, massaaži kavale, kliendi seisundile, näidustustele ja vastunäidustustele;
 • oskab koostada anamneesi, analüüsida kliendi vajadusi ning tehtud massaaži tulemusi.
Õppe sisu Kursusel käsitletakse:

 • klassikalise massaaži olemust;
 • töövahendite ja ruumide valikut ning ettevalmistust;
 • anamneesilehe koostamist;
 • kliendi seisundi hindamist,
 • Teadmisi enamlevinud haigustest;
 • massaaži näidustusi ja avstunäidustusi;
 • kokkuvõtva analüüsi tegemist peale massaaži;
 • massaaži võtete ja tehnikate kirjeldust;
 • massööri tööasendeid ja ergonoomikat. 
Õppemeetodid* Teoreetiline ja praktiline õpe
Iseseisev töö* Õppija viib läbi 10 massaaži seanssi ning koostab eneseanalüüsid tehtud massaažide kohta tuginedes teoreetilistele teadmistele ja praktilistele oskustele kursuse vältel.

Iseseisev töö viiakse läbi 3 kuu jooksul kursuse lõppemise kuupäevast alates. 

Iseseisev kirjalik töö kliendiseisundi hindamise kohta (8 tundi).

Eneseanalüüsi koostamise ja esitamise kohta edastatakse informatsioon kursuse käigus (2 tundi).

Õppematerjalide loend Klassikalise massaaži konspekt
Kursuse lõpetamise tingimused  Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 75% tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele. 

Hindamismeetod: Õppija demonstreerib massaaži tegemist ja analüüsib enda iseseisva töö tulemusi.

Hindamiskriteerium: 

Kursuse läbinu:

 • omab teadmisi ja räägib kursusel läbitud teemadest;
 • võtab anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ja tagab konfidentsiaalsuse;
 • massaaži tegemisel rakendab sobivaid tehnikaid;
 • arvestab näidustuste ja vastunäidustustega;
 • valmistab ette ja korrastab töökoha ning kasutab sobivaid töövahendeid;
 • järgib nõudeid massöörile, sh kasutab massööri ergonoomikat ja kehaasendeid.
Väljastatavad dokumendid Tunnistus, kui õppija on läbinud hindamise vastavalt hindamiskriteeriumitele ja saavutanud õpiväljundid.

Tõend, kui õppija ei saavutanud õpiväljundeid, kuid osales õppetöös.

Õppekeskkonna kirjeldus Õpe toimub AKTA õppeklassis, milles on loodud tingimused antud õppe läbiviimiseks koos kõigi vajalike vahenditega.
Õppevahendid* Massaažilaud, aluspaberid, desinfitseerimisvahendid, kätepaberid, Massaažiõli.

KURSUSE AJAKAVA:

I 18.-19.09.21
II 30.-31.10.21
III 20.-21.11.21
IV 18.-19.12.21
V 29-30.01.22

Laupäeval 10.00 – 17.00 (lõuna kell 13.00-14.00)
Pühapäeval 10.00 – 17.00 (lõuna kell 13.00-14.00)
* Hind ei sisalda lõunasööke.

HIND: 120 eurot/nädalavahetus. Korraga kogu kursuse eest tasudes rakendub soodushind 500 eurot.

LISAINFO: E-mail: info@krautman.ee või tel: 5517157

Lae alla õppekava.

Üles
Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs