'

Klassikalise massaaži kursus Tallinnas

Map Unavailable

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäev(ad) - 25/09/2021 - 09/01/2022
10:00 - 17:00


Klassikaline massaaž on meie kultuuriruumis kõige enam kasutatav massaaž, mida teostatakse üldreeglina õliga ja massaažilaual. Mujal maailmas tuntakse seda massaaži Rootsi massaaži nime all, kuigi praeguseks on segunenud see erinevate massaaži koolkondade ja liikidega. Sellest on välja arenenud vene, soome, ameerika jpt massaažid. A. K. Terviseakadeemias on kasutusel eesti klassikaline massaaž. See on kombineeritus sümbioos rootsi massaažist, ja Vana-Eesti massaažist. Märksõnadeks on tõhus kehakäsitlus ja sügav lõõgastus.

ÕPPEKAVARÜHM:Teraapia ja taastusravi

ÕPPE EESMÄRK: õppija omandab klassikalise massaaži tegemiseks põhilised baasoskused, lähtub tööd tehes kliendi vajadustest ja näidustustest, massööri kutse-eetikast ning klienditeeninduse heast tavast.

ÕPIVÄLJUNDID: Kursuse läbinu omab ja oskab rakendada teoreetilisi ja praktilisi baasteadmisi klassikalise massaaži tegemiseks, kasutab oma teadmisi ja oskusi vastavalt klassikalise massaaži võtetele, massaaži kavale ja kliendi seisundile.

Kursuse lõpetanud oskab koostada anamneesi, analüüsida kliendi vajadusi ja oskab analüüsida tehtud massaaži tulemusi.

SIHTGRUPP:  Õppijad, kes soovivad omandada klassikalise massaaži baasoskused ja -teadmised.

ÕPPE SISU: Kursusel käsitletakse klassikalise massaaži olemust, töövahendite ja ruumide valikut ning ettevalmistust, anamneesilehe koostamist ja kokkuvõtva analüüsi tegemist peale massaaži, massaaži võtete ja tehnikate kirjeldust, massööri tööasendeid ja ergonoomikat.  

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: kursus ei vaja eelnevaid baasteadmisi.

ÕPPEMAHT: 100 akadeemilist tundi, millest 80 on auditoorne ja praktiline ning 20 iseseisev õpe. Kursus koosneb viiest moodulist, ühe mooduli maht 20h (millest 16h on auditoorne ja praktiline ning 4h iseseisev õpe).

KURSUSE AJAKAVA:

I 25.-26.09.21
II 2-3.10.21
III 6-7.11.21
IV 11.-12.12.21
V 8-9.01.22

Laupäeval 10.00 – 17.00 (lõuna kell 13.00-14.00)
Pühapäeval 10.00 – 17.00 (lõuna kell 13.00-14.00)
* Hind ei sisalda lõunasööke.

ÕPPEVAHENDID: Kursusel vajaminevad vahendid väljastatakse kohapeal konspektina.

ÕPPEMEETOD: Loeng, kodutöö, vaatlus, seminar, praktiline õpe.

ÕPPEMATERJALID: Konspekt.

ÕPPEKESKKOND:Perioodil 25.10.21.-10.01.22 on õppetöö korraldus muudatud (hübriidõpe). Vt täpsemalt siit.

ÕPPEKEEL: Eesti keel

KOOLITAJA: Anne-Ly Võlli, massöör ja BodyArt treener. Tutvu meie koolitajate põhjaliku kvalifikatsiooniga SIIN.

ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED: Registreerumine kursusele alloleva vormi kaudu või e-maili teel info@krautman.ee ning ettemaksu tasumine (ühe mooduli ulatuses). 

ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED: Kursus loetakse lõpetanuks, kui õppija on osalenud kõikidel moodulitel, esitanud kodutöö ja läbinud arvestuse.

HINDAMISMEETOD: Õppija demonstreerib massaaži tegemist arvestades kliendi vajaduste ja soovidega.

HINDAMISKRITEERIUM: Õppija omab teadmisi ja räägib kursusel läbitud teemadest; valmistab ette töökoha massaaži tegemiseks vastavalt juhendile; massaaži tegemisel rakendab sobivaid tehnikaid, arvestab näidustuste ja vastunäidustustega; võtab kliendi anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ning arvestab kliendi konfidentsiaalsusega; kasutab massööri ergonoomikat ja keha-asendeid; valmistab ette ja korrastab töökoha.

VÄLJASTATAV DOKUMENT: Kursusel osalejatele väljastatakse tõend.

HIND: 120 eurot/nädalavahetus. Korraga kogu kursuse eest tasudes rakendub soodushind 500 eurot.

ÕPPERÜHMA MINIMAALNE OSALEJATE ARV: 8 inimest

LISAINFO JA REGISTREERIMINE: E-mail: info@krautman.ee või tel: 5517157