Klassikaline massaaži kursus TALLINNAS

Klassikaline massaaži kursus TALLINNAS

Map Unavailable

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäev(ad) - 01/10/2022 - 05/02/2023
00:00


Klassikaline massaaži kursus


Oktoobris algab klassikalise massaaži kursus Tallinnas.

Klassikaline massaaž on meie kultuuriruumis tuntuim ja kõige enam kasutatav massaažiliik, mida teostatakse üldreeglina massaažilaual paljale ihule õliga ja või ilma. Mujal maailmas tuntakse seda massaaži rootsi massaaži nime all, kuigi praeguseks on segunenud see erinevate massaaži koolkondade ja liikidega. Sellest on välja arenenud vene, soome, ameerika jpt massaažid. A. K. Terviseakadeemias on kasutusel eesti klassikaline massaaž. See on kombineeritus sümbioos rootsi massaažist, ja vana-eesti massaažist. Märksõnadeks on tõhus kehakäsitlus, immuunsüsteemi turgutamine, organismi vastupanuvõimet tugevdamine ja sügav lõõgastus. Massaaž vähendab valusid, ergutab ainevahetust ning aktiveerib vere- ja lümfiringet.


ÕPPEKAVARÜHM: Teraapia ja taastusravi.


ÕPPE EESMÄRK: Kursuse läbinu omab teadmisi ja oskusi klassikalise massaaži läbiviimiseks ja töötamiseks massöörina massaažiteenuseid pakkuvas ettevõttes või ettevõtjana.


ÕPIVÄLJUNDID: Kursuse läbinu:

 • oskab rakendada teoreetilisi ja praktilisi oskusi klassikalise massaaži tegemiseks;
 • kasutab oma teadmisi ja oskusi vastavalt klassikalise massaaži võtetele, massaaži kavale, kliendi seisundile, näidustustele ja vastunäidustustele;
 • oskab koostada anamneesi, analüüsida kliendi vajadusi ning tehtud massaaži tulemusi.

SIHTGRUPP: Kõik, kes soovivad omandada klassikalise massaaži baasoskused ja -teadmised.

ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED: Kursusel osalemiseks ei ole vajalik massaaži tegemise oskus.


ÕPPE SISU: Kursusel käsitletakse:

 • klassikalise massaaži olemus;
 • töövahendite ja ruumide valik ning ettevalmistus;
 • anamneesi lehe koostamine;
 • kliendi seisundi hindamine,
 • Teadmised enamlevinud haigustest;
 • massaaži näidustused ja vastunäidustused;
 • kokkuvõtva analüüsi tegemine peale massaaži;
 • massaaži võtete ja tehnikate kirjeldus;
 • massööri tööasendid ja ergonoomika.

ÕPPEMAHT: 120 akadeemilist tundi, millest 80 on auditoorne ja praktiline ning 40 iseseisev õpe. Kursus koosneb viiest moodulist, ühe mooduli maht 24 h (millest 16h on auditoorne ja praktiline ning 8 h iseseisev õpe).


KURSUSE AJAKAVA:

1-2.10 Klassikaline massaaž I
5-6.11 Klassikaline massaaž II
3-4.12 Klassikaline massaaž III
21-22.01 Klassikaline massaaž IV
4-5.02 Klassikaline massaaž V + eksam

Laupäeviti 10.00 – 17.00 (lõuna kell 13.00-14.00)
Pühapäeviti 10.00 – 17.00 (lõuna kell 13.00-14.00)


ÕPPEKEEL: Eesti keel

ÕPPEMEETOD: Teoreetiline ja praktiline õpe:

Loeng, kodutöö, vaatlus, seminar, praktiline õpe. Praktiline õppetöö toimub kohapeal paarides, mille käigus õpitakse nii massaaži tegema, kui ka saama.

ÕPPEMATERJALID: Klassikalise massaaži konspekt

ÕPPEVAHENDID: Massaažilaud, aluspaberid, desinfitseerimisvahendid, kätepaberid, massaažiõli.


ÕPPEKESKKOND: Vana-Kalamaja 9a, Tallinn. Õpperuumid vastavad tervisekaitse- ja ohutuse nõuetele.


KOOLITAJA: Anne-Ly Võlli, massöör ja BodyArt treener. Loe õpetaja kohta rohkem siit: https://krautman.ee/koolist/opetajad/


ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 75% tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele. Hindamine toimub kursuse järgselt.

HINDAMISMEETOD: Õppija demonstreerib massaaži tegemist (praktiline eksam) ja sooritab iseseisva töö.

HINDAMISKRITEERIUM: Kursuse läbinu:

 • omab teadmisi ja räägib kursusel läbitud teemadest;
 • võtab anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ja tagab kliendi konfidentsiaalsuse;
 • massaaži tegemisel rakendab sobivaid tehnikaid;
 • arvestab näidustuste ja vastunäidustustega;
 • valmistab ette ja korrastab töökoha ning kasutab sobivaid töövahendeid;
 • järgib nõudeid massöörile, sh kasutab massööri ergonoomikat ja kehaasendeid;
 • on viinud läbi massaaži seansid ja koostanud eneseanalüüsid nende kohta.

VÄLJASTATAV DOKUMENT:

 • Tunnistus, kui õppija on läbinud hindamise vastavalt hindamiskriteeriumitele ja saavutanud õpiväljundid.
 • Tõend, kui õppija ei saavutanud õpiväljundeid, kuid osales õppetöös.

ÕPPEKAVA saad vaadata siin.


HIND: 130 eurot/nädalavahetus. Korraga kogu kursuse eest tasudes rakendub soodushind 555 eurot.
Hind ei sisalda lõunasööke.


LISAINFO JA REGISTREERIMINE: E-mail: info@krautman.ee või tel: 5517157

Üles
Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs