III energiakeskus ja Chi Nei Tsang kõhumassaaž

III energiakeskus ja Chi Nei Tsang kõhumassaaž

Map Unavailable

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäev(ad) - 19/01/2023 - 22/01/2023
00:00


Chi Nei Tsang kõhumassaaž baseerub Tai ja Hiina meditsiini käsitlusel siseorganitest. Tehakse soojenduseks pehmeid, ja aeglaseid võtteid. Hiljem kasutatakse ka kliendi hingamist ja kindlate organite hääle väljendusi. Massaaži tehakse nii kuivalt kui õliga. 

Täienduskoolitusasutuse nimetus Alar Krautmani Terviseakadeemia
Õppekava nimetus   Chi Nei Tsang kõhumassaaž
Õppekavarühm  Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht 42 akadeemilist tundi, millest 28 tundi auditoorset tööd (sh sh teoreetiline ja praktiline õpe) ja 14 tundi iseseisvat tööd
Koolitaja Alar Krautman

https://krautman.ee/koolist/opetajad/ 

Kontaktandmed info@krautman.ee 
Sihtgrupp* Isikud, kes soovivad omandada baasoskused ja -teadmised Chi Nei Tsang kõhumassaaži läbiviimiseks.
Õpingute alustamise tingimused  Kasuks tuleb Tai massaaži kursuse eelnev läbimine.
Õppe eesmärk* Kursuse läbimise tulemusena omab õppija oskust teha Chi Nei Tsang kõhumassaaži ja tunneb nabakeskuse toimimise printsiipe.
Õpiväljundid  Kursuse läbinu:

 • teab nabakeskuse toimimise printsiipe, näidustusi ja vastunäidustusi;
 • oskab teostada Chi Nei Tsang kõhumassaaži, kasutades selleks õpitud teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ning oskusi;
 • oskab valmistada ette töökeskkonna ja luua lõdvestust soodustava õhkkonna;
 • oskab arvestada näidustustega ja  vastunäidustustega, püstitades nendest lähtuvalt massaažiseansi eesmärgi ja kava, mis vastaks  kliendi vajadustele ja ootustele;
 • kõike eelnevat tehes toetab inimese enda võimet ennetada haigestumisi ja stressi ning suudab nõustada elustiili küsimustes.
Õppe sisu Kursusel käsitletakse:

 • nabakeskus, selle omadused, blokeeringud;
 • tegevused, mis soodustavad nabakeskuse korrasolekut;
 • praktilised harjutused nabakeskusele;
 • näidustused ja vastunäidustused;
 • massaaži praktilised võtted matil;
 • soovitused pärast massaaži.
Õppemeetodid* Teoreetiline ja praktiline õpe
Iseseisev töö* Õppija viib läbi 4 Chi Nei Tsang kõhumassaaži seanssi vastavalt enda poolt koostatud kavale ja kliendi seisundile ning koostab eneseanalüüsi tehtud massaaži kohta tuginedes teoreetilistele teadmistele ja praktilistele oskustele.
Õppematerjalide loend Konspekt
Kursuse lõpetamise tingimused  Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 100% tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele. Hindamine toimub kursuse järgselt.

Hindamismeetod: Õppija demonstreerib Tai refleksoloogilise jalamassaaži tegemist (praktiline eksam).

Hindamiskriteerium: Kursuse läbinu:

 • planeerib Chi Nei Tsang kõhumassaaži kava vastavalt näidustustele, vastunäidustustele ja kliendi soovidele;
 • valmistab ette ja korrastab töökoha ning kasutab sobivaid töövahendeid;
 • järgib nõudeid massöörile, sh kasutab massööri ergonoomikat ja kehaasendeid;  
 • viib läbi Chi Nei Tsang kõhumassaaži vastavalt koostatud kavale ja rakendades sobivaid tehnikaid;
 • nõustab ja juhendab klienti nabakeskuse korrastamiseks ja edasisteks tegevusteks.
 • on viinud läbi ja koostanud eneseanalüüsi 4 Chi Nei Tsang kõhumassaaži seansi kohta.
Väljastatavad dokumendid Tunnistus, kui õppija on läbinud hindamise vastavalt hindamiskriteeriumitele ja saavutanud õpiväljundid.

Tõend, kui õppija ei saavutanud õpiväljundeid, kuid osales õppetöös.

Õppekeskkonna kirjeldus Õpe toimub AKTA õppeklassis, milles on loodud tingimused antud õppe läbiviimiseks koos kõigi vajalike vahenditega.
Õppevahendid* Massaažimatt, pleed, padi,  desinfitseerimisvahendid, kätepaberid ja õlid.

KOHT: Vana-Kalamaja 9a, Tallinn

KURSUSE AJAKAVA: 19.-22.01.2023
Neljapäev 18:00-21:00
Reede 10:00-17:00
Laupäev: 10:00-17:00
Pühapäev: 10:00-17:00


HIND: 190 EUR

ÕPPEKAVA lae alla SIIT.

LISAINFO: E-mail: info@krautman.ee või tel: 5517157
Üles
Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs