Haigusõpetus

Haigusõpetus

Map Unavailable

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäev(ad) - 23/04/2022 - 24/04/2022
10:00 - 17:00


Õppekava nimetus   Haigusõpetus
Õppekavarühm  Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht 20 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd ja 4 tundi iseseisvat tööd
Koolitaja Jane Kallion
https://krautman.ee/koolist/opetajad/ 
Kontaktandmed info@krautman.ee 
Sihtgrupp* Isikud, kes soovivad omandada teadmised haigusõpetusest.
Õpingute alustamise tingimused  Õpilane on eelnevalt läbinud anatoomia ja füsioloogia kursuse või omab vastavaid teadmisi ja kompetentse.
Õppe eesmärk* Haigusõpetuse koolituse eesmärk on anda teadmised ja praktilised oskused inimese organismi füsioloogiast, erinevate haiguste olemusest ja haiguste sümptomitest ning millised haigusseisundid on massaaži peamiseks näidustuseks/vastunäidustuseks.
Õpiväljundid  Kursuse läbinu:

 • Teab kirjeldada erinevate haiguste olemust ja sümptomeid
 • Teab kirjeldada haiguse tekkimist soodustavaid tegureid ja haiguse põhjuseid ning kuidas toimib inimese organism kui tervik
 • Oskab kirjeldada inimese organismi füsioloogilist toimimist
 • Teab kirjeldada, kuidas hinnata kliendi seisundit ja mida tähele panna
 • Teab millised haigusseisundid on massaaži peamiseks näidustuseks/vastunäidustuseks
 • Oskad tähele panna tekkinud terviseseisundid massaaži ajal või peale massaaži ning oskad anda esmaabi
Õppe sisu Teemad:

 • Haiguse olemus, haigust soodustavad tegurid ja põhjused
 • Inimene kui tervik ja inimese organismi füsioloogia
 • Inimese põhivajadused
 • Kuidas toimib inimese organism kriitilises olukorras ühtse tervikuna
 • Erinevate elundkondade haigused, sümptomid ja patoloogia
 • Haigused, mille korral on massaaž vastunäidustatud
 • Üldine ehk täielik massaaži vastunäidustus
 • Kroonilised haigused ja massaaži vastunäidustused
 • Lokaalne ehk osaline massaaži vastunäidustus
 • Massaaži peamised näidustused
 • Erinevad haigusseisundid ja traumad (ka sporditraumad)
 • Inimese seisundi hindamine (kehahoiak, hingamine, nahk, anamneesi võtmine, ravimite tarvitamine jne.) 
 • Võimalikud terviseseisundid, mis võivad tekkida massaaži ajal või peale massaaži ning esmaabi andmine
Õppemeetodid* Loeng, õppefilmid, situatsioonide lahendamine, arutelu ja analüüs, videoanaüüs, rühmatöö, praktilisi näiteid elust enesest
Iseseisev töö* Anamneesi võtmine kliendilt (suuline)
Õppematerjalide loend Konspekt, e-keskkond, õppevideod
Kursuse lõpetamise tingimused  Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 100% tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele. 

Hindamismeetod: 

 • Kirjalik test

Hindamiskriteerium: 

 • Testi sooritamine 100%
Väljastatavad dokumendid Tunnistus, kui õppija on läbinud hindamise vastavalt hindamiskriteeriumitele ja saavutanud õpiväljundid.

Tõend, kui õppija ei saavutanud õpiväljundeid, kuid osales õppetöös.

Õppekeskkonna kirjeldus Õpe toimub AKTA õppeklassis, milles on loodud tingimused antud õppe läbiviimiseks koos kõigi vajalike vahenditega.
Õppevahendid* Erinevate haigusseisundite ja traumade pildid

Lae alla õppekava.

Kursuse toimumise aeg: 23.-24.04.2022

Kursuse hind: 120 eurot, sh KM

Koht: Vana-Kalamaja 9a.

Võimalik osaleda ka Zoomi vahendusel.

Üles
Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs