Eesti massaaž ( Soonetasumine )

Eesti massaaž ( Soonetasumine )

Map Unavailable

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäev(ad) - 07/10/2023 - 04/04/2024
10:00 - 17:00


 


Eesti massaaž on teistest selgelt eristuv massaaž – sellel on omapärane regilaulu meenutav rütm ja väga tõhus kehakäsitlus, sest lisaks lihastele võetakse massaaži käigus läbi ka kõik olulisemad liigesed. Massaaž koosneb kergetest hällitavatest liigutustest, millele lisatakse keha raskusega vajutused ja kõike seda kergel rütmilisel viisil.
Eesti massaaž aitab hoida organismi korras ja tasakaalus, ravida nii füüsilisi, psüühilisi kui ka hingelisi probleeme. See on äärmiselt lõõgastav ja üldist toonus parandav massaaž. Eesti massaaži tehakse läbi kergete õhukeste riiete ja maas, matil. Selline masseerimine annab võimaluse teha loksutusi, venitusi, surumisi, võtta sisse erinevaid kehaasendeid, käsitleda keha terviklikult. Soovi korral saab seda massaaži teha ka õliga laual.

Soonetasumise alged ulatuvad tõenäoliselt juba aastatuhandete, võimalik, et enam kui 10 000 aasta taha. Seda massaaži tehti erinevates peredes erinevalt, veidi erineva tasemega ja erineva tehnikaga. Kuna teadmisi anti edasi perekondlikus liinis, siis ei olnud kindlat ühtset massaaži, vaid seda tegevust nimetati erinevates Eesti paikades erinevalt.
Sõna massaaž on tegelikult alles hiline laensõna. Maakeelsed sõnad olid mudimine, mutsimine, triikimine, katsumine, tasumine jms.
Kõige enam on vast tuntud Lõuna- Eesti soonetasumine (sooned= lihased ja tasuma= masseerima).

ÕPPEKAVARÜHM: Teraapia ja taastusravi


ÕPPE EESMÄRK: Kursusel osaleja saab põhiteadmised ja oskused massööriks olemiseks, kliendi keha puudutuseks ja selle tervislikuks mõjutuseks. Õpib vähemalt kahe tunni jagu massaaživõtteid ja tervikliku massaaži teostamist 1,5 tundi.


ÕPIVÄLJUNDID: Kursuse läbinu:

 • oskab teostada 1,5 tunnist massaaži;
 • teab massöörile vajalikke lihaseid nii skeletil, pildil kui inimesel;
 • tunneb massaaži eetikat, näidustusi ja vastunäidustusi.

SIHTGRUPP: Kõik tervisliku eluviisi ja kehatöö huvilised, massöörid, massööriks õppijad.

ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED: Kursus ei vaja eelnevaid baasteadmisi.


ÕPPE SISU:

Kursusel käsitletakse:

 • massaaži võtete ja tehnikate kirjeldus;
 • anamneesi lehe koostamine;
 • kliendi seisundi hindamine,
 • massaaži eetika ning massööri tööasendid ja ergonoomika;
 • massaaži näidustused ja vastunäidustused;
 • elulised näited iga piirkonna massaažis;
 • tutvumine massöörile vajalike lihastega nii skeletil, pildil kui inimesel;
 • kokkuvõtva analüüsi tegemine peale massaaži;

ÕPPEMAHT: 140 akadeemilist tundi, millest 112 t  on auditoorne ja praktiline ning 28 t iseseisev õpe. Kursus koosneb seitsmest moodulist, ühe mooduli maht 20 t (millest 16 t on auditoorne ja praktiline ning 4 t iseseisev õpe).


KURSUSE AJAKAVA:

I    07.-08.10.23

II   11.-12.11.23

III  16.-17.12.23

IV  13.-14.01.24

V    03.-04.02.24

VI   02.-03.03.24

VII   06.-07.04.24

10.00 – 17.00 (lõuna kell 13.00-14.00)


ÕPPEKEEL: Eesti keel

ÕPPEMEETOD: Teoreetiline ja praktiline õpe:

Loeng, kodutöö, vaatlus, seminar, praktiline õpe. Praktiline õppetöö toimub kohapeal paarides, mille käigus õpitakse nii massaaži tegema, kui ka saama.

ÕPPEMATERJALID: Eesti massaaži konspekt

ÕPPEVAHENDID: Massaažimatt, desinfitseerimisvahendid, kätepaberid.


ÕPPEKESKKOND: Vana-Kalamaja 9a, Tallinn. Õpperuumid vastavad tervisekaitse- ja ohutuse nõuetele.

ÕPPEKAVA saad vaadata siin.

 


ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 75% tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele. Hindamine toimub kursuse järgselt.

HINDAMISMEETOD: Õppija demonstreerib massaaži tegemist (praktiline eksam) ja sooritab iseseisva töö.

HINDAMISKRITEERIUM: Kursuse läbinu:

 • omab teadmisi ja räägib kursusel läbitud teemadest;
 • võtab anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ja tagab konfidentsiaalsuse;
 • massaaži tegemisel rakendab sobivaid tehnikaid;
 • arvestab näidustuste ja vastunäidustustega;
 • valmistab ette ja korrastab töökoha ning kasutab sobivaid töövahendeid;
 • järgib nõudeid massöörile, sh kasutab massööri ergonoomikat ja kehaasendeid
 • on viinud läbi massaaži seansid ja koostanud eneseanalüüsid nende kohta.

VÄLJASTATAV DOKUMENT:

 • Tunnistus, kui õppija on läbinud hindamise vastavalt hindamiskriteeriumitele ja saavutanud õpiväljundid.
 • Tõend, kui õppija ei saavutanud õpiväljundeid, kuid osales õppetöös.

 


HIND: 130 eurot/nädalavahetus. Korraga kogu kursuse eest tasudes rakendub soodushind 850 eurot. Kursus on tervik ja osade kaupa võtta ei saa.

 

Registreeru kursusele

   

  Üles
  Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
  Saturday 09:00 - 18:00 hrs
  Sunday 09:00 - 18:00 hrs