BIOSENSOORNE KONTAKTNE- JA MITTEKONTAKTNE MASSAAZ

BIOSENSOORNE KONTAKTNE- JA MITTEKONTAKTNE MASSAAZ

Loading Map....

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäev(ad) - 29/10/2018 - 22/04/2019
17:30 - 20:30

Koolituse koht
Alar Krautmani Terviseakadeemia (Tallinna osakond)


BIOSENSOORNE KONTAKTNE-  JA MITTEKONTAKTNE MASSAAŽ

BIOSENSOORNE MASSAAZ – see on võimalus avaldada mõju nii inimese pindmistele peenväljalistele osistele kui ka sisemistele väljalistele struktuuridele, kandes need mõjud üle organitele, kudedele, vedelike ning gaaside tasanditele jt tasanditele eesmärgiga:

 • taastada inimese üldine enesetunne ja psüühiline potensiaal;
 • taastada muutunud ja degradeerunud koed haiguslikkuse tasemelt kuni normaliseerumise seisundini;
 • reguleerida ning õppida muutma ja juhtima psüühikat ning psüühilisi reaktsioone läbi energeetiliste aktivatsiooniseisundite.

Kursus on mõeldud kõigile, kes soovivad omandada efektiivseid meetodeid enda ja enda lähedaste aitamiseks, samuti proffessionaalsetele massööridele, osteopaatidele ja terapeutidele enda töö efektiivsuse tõstmiseks ning enesetaastamisvõime omandamiseks enda töö järgselt.

Kursuse teemad ja ajakava:

BAASBLOKK: INIMESE ENERGEETILINE ANATOOMIA. ENESEREGULATSIOONI- JA ENESETERVENDAMISE ALUSED. TERVENDAMISE ALUSED.

 1. Osa. 29.10.2018 Kontaktne ja mittekontaktne biosensoorne massaaž.

Klassikaline massaaž biosensoorse vastasmõju aspektist. Kontaktse klassikalise massaaži mõju inimesele. Teema ulatus ja põhjendatus. Kontaktne ja mittekontaktne biosensoorne massaaž. Eriliigid. Eelised. Taastamise ja tervendamise printsiibid massaažipraktikates. Sensoloogia ja biosensoorika. Tervendamine, kui sensoloogia rakenduslik valdkond. Sensoloogiliste ja biosensoorsete teadmiste alused. Psüühika ja psüühilised protsessid. Psüühika materiaalne olemus. Psüühika kui inimese tervikliku psühhofüsioloogilise organismi mittefüüsiline ilming. Psüühika määratlemine inimese materiaalsuse osana. Psüühika kui kihiliselt jaotunud mitmetasandiline nähtus. Mittekontaktse mõju avaldamise alused. Efekt, mis tõestab inimese võimet mittekontaktselt ja ka suure vahemaa tagant mõjutada nii inimest kui ka füüsilisi objekte, samas neid võimeid ka edasi arendades ja andes ka kinnitust endale nende võimete olemasolust.

2. Osa. 05.11.2018 Energia- ja informatsioonivahetuslike protsesside teooria ja praktika.

Energia ja informatsioon. Mateeria kui eri tiheduslik ainelisus – peenmateriaalsus ja substantsid: sublimatsioon ja kristalliseerumine – nende protsesside pöörduvuse põhimõtted. Energiakandja mõiste, selle muutumise ja ümberpaiknemise printsiibid. Materiaalsuse aspektid, peenmateriaalne, muumateriaalne.

3. Osa. 12.11.2018 Inimene kui erinevatest tihedustest olend.

Kihiliselt-jaotunud mateeria olemus. Teadvuse kihiliselt-läbiv iseloom. Organismi bio-energo-informatsiooniline olemus. Meridiaanide süsteem. Energiaümberjagamistsoonide ehk energiakeskuste süsteem. Kõrge intensiivsusega energia kanalid. Väljalised struktuurid, karkassväljad, kestad, kihid, helendused ja muud ilmingud. Eeterlikud ja muud peenmaterjaalsed osised.

4. Osa. 19.11.2018 Enesetunde reguleerimise ja enesetervendamise alused.

Psühho-füüsilise enesetaastamise oskused.  Psüühika reguleerimise bioenergeetilised, psüühilised, kehale-orjenteeritud ja hingamisega teostatavad tehnikad. Psüühiline häälestus – kui enesereguleerimise ja protsesside juhtimise faktor. Enesevaatlemisse süüvimine ja biosensoorsete praktikatega tegelemise organiseerimine. Teadvuse muutunud seisundid ja võimalused nende reguleerimiseks. Eriliste peenmateriaalsete energiakandjate ligitõmbamise võimalused. Täitumine nendest, omistamine, ringijaotamine ja nende rakendamine. Meridiaanidesüsteemi, energiakeskuste, kanalite, väljade ja teiste organismi osade osalemine bioenergiavahetuslikes protsessides.

5. Osa. 26.11.2018 Meridiaanid.

Inimese meridiaanid. Meridiaanide võrgustikud. Meridiaanide tihedused. Meridiaanide projektsioonid. Meridiaanide aktiveerimine. Teooria ja praktika.

6. Osa. 03.12.2018 Meridiaanide kihilisus ja karkassväljad.

Helendumiste ja kiirgumiseffektide allikad. Energiakandjate levimise avatud printsiip ja ringikujulise ülekandumise printsiip. Peenmaterjaalse energiakandja moodustumise, ligitõmbamise ja omandamise ning kasutamise viisid. Energeetilised täitumisprotsessid.

7. Osa. 10.12.2018 Meridiaanide kihilisus ja inimese bioväli.

Helendumised. Biovälja puhastamise, taastamise ja arendamise süvendatud praktikad.

8. Osa. 17.12.2018 Erinevad meridiaanide aktiveerimise viisid.

Hingamisega aktiveerimine. Plastikaga aktiveerimine. Helimoodustamisega aktiveerimine. Teema olulisus protsessides.

9. Osa. 07.01.2019 Kanalid.

Inimese põhilised energiakanalid. Kanalite aktiveerimine. Keskne energiavoog, selle seisukorra olulisus inimese eluks. Teooria ja praktika.

10. Osa. 14.01.2019 Teisesed energiakanalid. Kanalite aktiveerimine meridiaanidega.

Kanalite aktiveerimine hingamisega. Kanalite aktiveerimine liikumise plastikaga.

11. Osa. 21.01.2019 Energiakeskused

Inimese põhilised energiakeskused. Tegelikkus ja müüdid seoses chakratega. Teooria ja praktika.

12. Osa. 28.01.2019 Teisesed energiakeskused. Organite keskused, keskuste funktsioonid.

Enesetervendamine keskustega. Energiakeskuste erinevad aktiveerimisviisid. Aktiveerimine hingamisega. Aktiveerimine helimoodustamisega.

 

PÕHIBLOKK: BIOSENSOORNE  KONTAKTNE- JA MITTEKONTAKTNE MASSAAZ

 1. Osa. 04.02.2019 Kontaktne- ja mittekontaktne bioenergeetiline massaaz.

Energiatööks ettevalmistumine. Energeetilise massaazi põhilised näidustused ja vastunäidustused. Häälestumise praktikad. Kliendi enesekontrollimehanismide maha võtmine.

2. Osa. 11.02.2019 Biosensoorsed meetodid meridiaansüsteemi, sõrmekanalite ning

bioväljade aktiveerimiseks, töö peenmateeria tompudega, voogudega, projektsioonidega.

3. Osa. 18.02.2019 Kontaktne- ja mittekontaktne bioenergeetiline massaaz. Lihaste tasand.

Lihaste toonuse ümberjaotamine.

4. Osa. 25.02.2019 Kontaktsed võtted. Bioaktiivsete punktide mõjutamise põhimõtted.

5. Osa. 04.03.2019 Mittekontaktsed meetodid organismi sisemiste struktuuride ja organite

mõjutamiseks.

6. Osa. 11.03.2019 Spetsiaalsed meetodid psüühika aktiveerimiseks ja koormusvõimsuse

kasvatamiseks.

7. Osa. 18.03.2019 Tervendamine kanalitega. Teise tervendamine energiakanalitega.

Kanalitega tervendamise erinevad meetodid. Reiki, Kvantpuudutuse  jt. meetodite erinevused biosensoorsetest meetoditest. Teooria ja praktika.

8. Osa. 25.03.2019 Hiileripraktikad. Kudede ja rakkude taastamine.

9. Osa. 01.04.2019 Bioeeterkeskkond. Bioeeterkeskkonna aktiveerimine.

Tervendamine bioeeterkeskkonna kaudu.Teooria ja praktika.

10. Osa. 08.04.2019 Väljumised bioeeterkeskkonda. Teisikud. Teise tervendamine

bioeeterkeskkonna kaudu.

11. Osa. 15.04.2019 Patsientide biosensoorse diagnoosimise meetodid.

12. Osa. 22.04.2019 Energiaravi spetsiaalsed meetodid. Seansi korrektne lõpetamine. Muud

valdkonnaga seotud teemad.

Läbiviija:

Mati Kiisler, Biosensoorse Psühholoogia Instituudi asutaja, biosensoorse psühholoogia spetsialist, tervendaja. Alates 1995 aastast tegelenud energiapraktikatega, õppinud Kung Fu’d ja võitluskunstide maagiat. Biosensoorse Psühholoogia Instituudis St Peterburgis omandanud parapsühholoogiaalase hariduse, läbinud praktilised süvakursused biosensoorses psühholoogias, biosensoorikas, inimsuhete bioenergeetikas, ettevõtluse ja raha bioenergeetikas, toitumise bioenergeetikas, biosensoorses tervendamises, müstikas, hääle ja heli bioenergoinformaatikas, tehnoloogia energoinformaatikas, hingamise psühhotehnikates, biosensoorses kontaktses ja mittekontaktses massaazis, energoplastikas ja Aquarelaxis, teadlikus unenägemises ja kehastväljumise praktikates. Venemaa 2008 aasta Rekordite ja Saavutuste Raamatu laureaat innovaatiliste peenmateeria juhtimise meetodite õpetamisel, telekineesi fenomeni praktik. Alates 2008st aastast õpetanud bioenergeetikat ja inimese loomulikke võimeid Eestis.

Praktilised oskused mis omandatakse:

 • Energiatööks ettevalmistumine.
 • Massaazi põhilised näidustused ja vastunäidustused.
 • Häälestumise praktikad.
 • Biosensoorsed meetodid meridiaansüsteemi, sõrmekanalite ning bioväljade aktiveerimiseks, töö peenmateeria tompudega.
 • Mittekontaktsed meetodid organismi sisemiste struktuuride ja organite mõjutamiseks.
 • Spetsiaalsed meetodid psüühika aktiveerimiseks ja koormusvõimsuse kasvatamiseks.
 • Kontaktne- ja mittekontaktne biosensoorne massaaz.
 • Tervendamispraktikad.
 • Kudede ja rakkude taastamine.
 • Patsientide biosensoorse diagnoosimise meetodid.
 • Energiaravi spetsiaalsed meetodid.
 • Seansi korrektne lõpetamine.
 • Muud valdkonnaga seotud teemad.

Kursuse kestvus: Esmaspäeviti kell 17.30-20.30 24 osa (72 ainetundi) Alates 29.oktoobrist 2018.


Hind
: Kursuse maksumus on 400 eurot Baasblokk ja 400 eurot Põhiblokk (Põhiblokil saab osaleda vaid Baasbloki läbides). Kuutasu 150 eurot/kuu (4 korda kuus).


Toimumine:
 Tallinnas, Krautmani Terviseakadeemias.

Kursuse toimumiseks on vajalik grupi suurus 15 inimest.

Registreerumised

Registreerumine on lõppenud.

Üles
Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs