Anatoomia ja füsioloogia kursus

Anatoomia ja füsioloogia kursus

Map Unavailable

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäev(ad) - 25/02/2023 - 02/04/2023
10:00 - 17:00


Anatoomia ja füsioloogia kursus

Täienduskoolitusasutuse nimetus Alar Krautmani Terviseakadeemia
Õppekava nimetus   Anatoomia ja füsioloogia täiendkursus
Õppekavarühm  Teraapia ja taastusravi
Õppe kogumaht 72 akadeemilist tundi, millest 48 tundi auditoorset tööd ja 24 tundi iseseisvat tööd
Koolitaja Jane Kallion
https://krautman.ee/koolist/opetajad/
Kontaktandmed info@krautman.ee
Sihtgrupp* Kõigile, kes soovivad täiendada oma teadmisi inimese anatoomiast ja füsioloogiast.
Õpingute alustamise tingimused  .Puuduvad
Õppe eesmärk* Kursusel käsitletakse inimese anatoomiat ja füsioloogiat organite ja elundkondade kaupa, mille tulemusena omab õppija süvateadmised inimese anatoomiast ja füsioloogiast eesmärgiga, olla valmis erinevates keha piirkondades teraapilist massaaži tegema.Õppija omandab teadmised inimkeha kui terviku funktsioneerimisest (inimese  füüsilise ja vaimse suutlikkuse taastamiseks, tervise häirete ennetamiseks, organismi üldise vastupanuvõime tugevdamiseks, hea enesetunde saavutamisele kaasa aitamiseks).
Õpiväljundid  Õppija omandatud teadmised:

 • Tunneb elundite ja elundkondade ehitust, funktsiooni ja paiknemist;
 • Tunneb lihaste süsteemi ja funktsiooni tervikuna;
 • Mõistab inimkeha kui terviku toimimist – funktsionaalne anatoomia;
 • Mõistab füüsilise ja vaimse tervise taastamise olemust;
 • Tunneb peamisi füsioloogilisi protsesse ja nende normaalse toimimise vajalikkust terves organismis;
 • Mõistab tervise häirete ennetamise võimalusi;
 • Mõistab organismi üldise vastupanuvõime tugevdamiseks ja hea enesetunde saavutamiseks vajalikke mehhanisme.
Õppe sisu
 • Sissejuhatus ainesse. Eralane terminoloogia. Ülevaade inimkehast. Koed;
 • Katteelundkond;
 • Seedeelundkond;
 • Südame-veresoonkond;
 • Lümfisüsteem;
 • Kuse- ja suguelundkond;
 • Hingamis elundkond;
 • Sisesekretsioonielundkond;
 • Närvisüsteem;
 • Meeleelundid;
 • Skeletisüsteem;
 • Luud ja luude ühendid;
 • Lihaste süsteem. Selja ja kõhu lihased. Rinna ja kaela lihased. Õlavöötme ja õlavarre lihased. Küünarvarre lihased. Käelihased. Reie lihased. Sääre ja jala lihased;
 • Funktsionaalne anatoomia.
Õppemeetodid*
 • Teoreetiline õpe;
 • Praktiline õpe;
 • Virtuaalne õpe (õppemängud);
 • Arutelu ja analüüs (elulised näited);
 • Õppefilmid.
Iseseisev töö*
 • Loengus õpitu kinnistamine (õppefilmid, töölehed, õppemängud);
 • Täiendavate materjalide lugemine (lektori poolt ette antud);
 • Praktiline töö.
Õppematerjalide loend
 • Konspekt;
 • Õppekaardid ja tabelid;
 • Õppefilmid ja mängud;
 • Enesekontrolli testid;
 • Töölehed.
Kursuse lõpetamise tingimused  Õpiväljundite saavutamist hinnatakase kirjaliku testi sooritamisega ja praktilise demonstratsiooniga, vastavalt hindamiskriteeriumitele.

Hindamismeetod:

 • Kirjalik test (anatoomia ja füsioloogia, lihastik, organid, inimkeha kui tervik);
 • Praktiline demonstratsioon (skelett ja luude nimetused, lihased (algus ja kinnituskoht skeletil) ja lihase funktsioon.

Hindamiskriteerium: 

 • Testi sooritamine vähemalt 85%;
 • Praktiline demonstratsioon 100%.
Väljastatavad dokumendid Tunnistus, kui õppija on läbinud hindamise vastavalt hindamiskriteeriumitele ja saavutanud õpiväljundid.

Tõend, kui õppija ei saavutanud õpiväljundeid, kuid osales õppetöös.

Õppekeskkonna kirjeldus Õpe toimub AKTA õppeklassis, milles on loodud tingimused antud õppe läbiviimiseks koos kõigi vajalike vahenditega.
Õppevahendid* Skelett, inimkeha joonised.

Kursuse toimumise aeg:

I osa 25.-26.02.23
II osa 18.-19.03.23
III osa 01.-02.04.23

Laupäeval 10.00 – 17.00 (lõuna kell 13.00-14.00)
* Hind ei sisalda lõunasööke.

Kursuse toimumise koht: Vana-Kalamaja 9a, Tallinn
Hind: 390 eurot, sh KM

Lisainfo: E-mail: info@krautman.ee või tel: 5517157

Lae alla anatoomia ja füsioloogia täiendkursus õppekava.

Registreeru kursusele

  Üles
  Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
  Saturday 09:00 - 18:00 hrs
  Sunday 09:00 - 18:00 hrs