Käsitöö – lilleseade

Lilleseade on Alar Krautmani Terviseakadeemia käsitöö suuna esimene eriala.

Eesti pärimuses on alati tähtsal kohal olnud käsitöö: vajaduspõhine, teraapiline, pärimust edasikandev. Inimesed on vajanud oma kätega loomist. 

Soovime õpetada lisaks massaažile ka pärimuse, esteetika ning loovusega seotud tegevusi. 

Armastus lillede vastu, soov ehtida ennast , vajadus kaunistada oma ümbrust pärineb inimkonna algusest. Lugupidavast suhtumisest lillede vastu jutustavad Egiptuse vaaraode hauakambritest leitud säilitataud lilled, lillemotiivid- ja mustrid rõivaste kangastel ning palju lillemaale erinevatest ajastutest.

Algul tegelesid lillede seadmisega Buddha mungad, kuid juba 10 saj pärit poeemides ja romaanides on juttu aristokraatidest, kelle meelisajaviiteks oli lillede vaasi seadmine ja nende imetlemine. Lilled, mis eelnevalt olid ohverdatud Buddhale, olid nüüd mõeldud kõigile inimestele imetlemiseks. Eestlased on loodust enda ümber tähtsaks pidanud ning märganud ja tunnetanud selle ilu ja väge. Sellest kõnelevad lillemustrid ja sümbolid meie käsitöös. Tähtpäevil on kasutatud lilli ja taimi pühitsemiseks. 

Lilli korjates ja sättides saab loodusega parema kontakti. Läbi ilu loomise pakume oma meeltele naudingut ning oleme tasakaalukamad. 

Me läheneme lilleseadele ka läbi teraapilise vaatenurga ja avardades loovust. Meie sooviks on õpetada lilleseadjal olla empaatiline vahendaja lillede ja inimese olulise elusündmuse vahel, pakkudes enamat kui vaid tehnilised oskused. Lilleseadja oma  kohalolu ja olemusega on lisaväärtuse looja inimese jaoks, kui ta teeb seda pühendumuse, armastuse ja rõõmuga.

Lilleseade algtaseme koolitus annab inimesele kõik vajalikud teadmised, et lillemaailmas osav ja teadlik olla, ja seda ilu teistele pakkuda ning jagada. Koolitusel õpitakse tundma erinevaid taimi ja valmistama mitmesuguseid lilleseadeid. Tutvutakse läbi loovate tegevuste kompositsiooni ja värvuste põhitõdedega. Täpsemalt saab lugeda õppekavast.

Koolitus kestab 12 nädalat, kahel päeval nädalas, kahes osas- kevadel ja sügisel, lisaks ühised teadmisi laiendavad väljasõidud suvel.

Koolituse periood: 20.04 – 09.06 ja 24.08 -13.10

Õppekava nimetusFlorist
ÕppekavarühmKäsitöö
ÜldsättedAlar Krautmani Terviseakadeemia floristi koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest, Florist kutsestandardist, tase 4.
Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst. Õpe sisaldab ka mõningaid väljasõite tutvumaks lillemaailmaga väljaspool kooli.
Eesmärk
Koolitus pakub võimaluse omandada lilleseadjale vajalikud oskused ja teadmised. Õpitakse teostama lilleseadetöid erinevates stiilides ja kasutama erinevaid tehnilisi võtteid.
Koolituse tulemusena on õppija suuteline iseseisvalt osutama floristi teenust ja omab vajalikke teadmisi, oskusi ja hoiakuid.
Õpiväljundid

Kursuse läbinu:

 • oskab valmistada erinevais stiilides lilleseadeid- ja kimpe
 • tunneb lõikelilli ja toataimi ning nende eripärasid
 • tunneb kompositsiooni, värvuste ja disaini põhimõtteid
 • oskab kujundada ja dekoreerida ruume
 • oksab teenindada kliente lähtuvalt teeninduse heast tavast
 • omab teadmisi aiakujundusest ning ilutaimedest
Õppe kogumahtÕppekava näeb ette 208 tundi auditoorset ja praktilist tööd + 48 tundi iseseisvat tööd.
Koolituse sisu
 • Vajalikud tööriistad ja nende kasutamine
 • Lõikelilled
 • Toataimed
 • Kompositsiooni peamised elemendid
 • Värviteooria
 • Spiraalkimp
 • Paralleelne kimp ja seade
 • Karkassikimp
 • Transparentne kimp
 • Vegetatiivne seade
 • Pudelikaunistus
 • Leinakimp, leinapärg, urni- ja kirstukaunistus
 • Rituaalne ilupärg
 • Klassikaline ümmargune pruudikimp
 • Tilgakujuline pruudikimp
 • Autokaunistus, erinevad pulmafloristika tööd
 • Pruudipärg
 • Ikebana
 • Klienditeenindus
 • Ruumikujunduse põhitõed
 • Aiakujundus ja ilutaimed
Õpingute alustamise tingimusedSoovituslikud tingimused on loomingulisus ja ilumeel ning põhihariduse olemasolu.
Õppe alustamise tingimusedÕppe alustamiseks peab olema soovijal keskharidus.
Mõjuval põhjusel on võimalik teha erandeid.
ÕppevormFloristi koolitus toimub päevases õppes, 2 korda nädalas. Õppekeel on eesti keel.
Üks õppepäev kestab 8 ak.tundi.
ÕppemeetodidÕppetöö viiakse läbi loengu, praktilise ja iseseisva töö vormis.
HindamismeetodTest ja praktiline lõputöö
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendidKoolituse lõpus sooritatakse praktiline töö.
Õppijale, kes on osalenud vähemalt 70% kontakttundides, läbinud testi ja esitanud praktilise töö, mis on saanud koolitaja poolt positiivse hinnangu, väljastatakse tunnistus.
Õppijale, kes osales vähemalt 70% kontakttundides, kuid ei esitanud praktilise tööd või ei saanud koolitajalt positiivset hinnangut, väljastatakse koolitusel osalemise kohta tõend.

Õppematerjalid

Loengu konspektid, lõikelilled ja tehniline materjal on hinna sees. Loodusliku taimematerjali korjab õpilane loodusest kaasa.
Õppekeskkonna kirjeldusKeskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.
Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga.
Vaheaegadel on võimalus puhkenurgas einestada ning vett keeta.
Koolitajad
 • Vaike Hannust- koolituse juht, pikaajalise kogemusega florist
 • Marju Avamere- pikaajalise kogemusega florist
 • Aire Reenumägi – professionaalne pulmaflorist
 • Anu Peri – professionaalne pulmaflorist
 • Arnold Hannust- meisteraednik, aianduskoolitaja
 • Marika Maramaa- kunstnik, värvusõpetuse õpetaja
 • Ivari Kandima – aednik, koolitaja

jpt.

Õppemaks

  2200 eurot ( 4x 550 )

Registreeru erialaõppesse

  Up
  Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
  Saturday 09:00 - 18:00 hrs
  Sunday 09:00 - 18:00 hrs