Õppekava: Tai massaaž

Tai massaaži kursus

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Alar Krautmani Terviseakadeemia OÜ

Haridustase: Täiendusõpetus

Lõpetamisel väljastatav dokument: tõend kursuse läbimise kohta

Õppekava

 1. Õppekava nimetus: Tai massaaži kursus
 2. Õppekavarühm: Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
 3. Eesmärk: Õppija planeerib ja viib läbi Tai massaažiseansi, rakendades selleks vajalikke teadmisi ja oskusi, lähtudes kliendi vajadustest ja soovidest. Samuti järgib õppija kutse-eetikat, rakendab ergonoomilisi töövõtteid ning lähtub klienditeeninduse heast tavast. Õppe läbinud isik on valmis töötama massaažiteenuseid pakkuvates ettevõtetes või ettevõtjana (ning õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks)
  Õpiväljundid: Kursuse lõpuks õppija teeb Tai massaaži, rakendades vastavaid teadmisi ja oskusi; analüüsib tehtud massaaži tulemusi; täidab dokumentatsiooni tehtud tööst
 4. Sihtgrupp: Kõik Tai massaaži kursusest huvitatud isikud.

         Õppe alustamise tingimused:  Õppe alustamiseks peab olema soovijal keskharidus.

 1. Õppe maht ja ülesehitus: Kursuse kogumaht on 40 tundi, millest 6t. on teooria, 26t. on praktiline töö ja 8t. on isesisev töö.

           Õppevahendid: matid, katted, padjad, rätikud.

 1. Õppeprotsessi kirjeldus: Tai massaaž on iidne Siiami raviviis, mis on olnud kasutusel aastatuhandeid ja arenenud ajas. Massaaž on oma olemuselt jooga harjutuste sarnane, mida teostatakse aeglaselt, meditatiivsete liigutustega matil. Tai massaaži tehnika koosneb venitavatest harjutustest, akupressuurist ning tööst keha energeetiliste liinidega, mis vastavalt Hiina ja Tai meditsiinile läbivad kogu inimese keha. Keha energeetilistel liinidel asuvate punktide vajutamise metoodika lubab vabaneda teatud blokkidest ja tagab energia vaba voolu, keha energeetilistel liinidel (meridiaanidel). See lubab organismil vabaneda liigsest vedelikust, toksiinidest, normaliseerib vere- ja lümfiringlust. Selle efekti saavutamiseks kasutab Tai massaaži spetsialist oma küünarnukke ja küünarvarsi.

I tsükkel massaaž selili positsioonis

II tsükkel  massaaž külili ja kõhuli positsioonis

         Õppemeetodid: Loeng ja praktiline õpe.

         Materjalid: konspekt.

 1. Õppekeskkond: Õpe toimub Alar Krautmani Terviseakadeemias. Õppijatele on õppetöö läbiviimiseks vajalikud vahendid.
 2. Hindamine: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele.

         Hindamismeetod:  õppija  demonstreerib massaaži tegemist arvestades kliendi vajaduste ja                         soovidega.

         Hindamiskriteerium:  õppija omab teadmisi ja  räägib  kursusel läbitud teemadest; valmistab ette             töökoha massaaži tegemiseks vastavalt juhendile; massaaži tegemisel rakendab sobivaid tehnikaid,           arvestab näidustuste ja vastunäidustustega; võtab kliendi anamneesi vastavalt klienditeeninduse               heale tavale ning arvestab kliendi konfidentsiaalsusega;  kasutab massööri ergonoomikat ja keha-             asendeid;  valmistab ette ja korrastab töökoha.

 1. Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon: Massööri haridus, töökogemus Tai massaaži tegemisel ning täiskasvanute koolitamise kogemus.

Õppetöö maht kokku 40 tundi.

Kool jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.

Õppemaks: 200 eurot (ühekordse maksena) või osade kaupa 100 eurot/ nädalavahetus.

Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 5517157ja/või e-maili teel: info@krautman.ee

Õpetaja: Alar Krautman

 

Üles
Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs