Meemassaaži õppekava

Meemassaaži kursus

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Alar Krautmani Terviseakadeemia OÜ

Haridustase: Täiendusõpetus

Lõpetamisel väljastatav dokument: tõend kursuse läbimise kohta

Õppekava       

  1. Õppekava nimetus: Meemassaaži kursus
  2. Õppekavarühm: Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
  3. Eesmärk: Õppija planeerib ja viib läbi meemassaažiseansi, rakendades selleks vajalikke teadmisi ja oskusi, lähtudes kliendi vajadustest, ja soovidest. Samuti järgib õppija kutse-eetikat, rakendab ergonoomilis töövõtteid ning lähtub klienditeeninduse heast tavast. Õppe läbinu isik on valmis töötama massaažiteenuseid pakkuvates ettevõtetes või ettevõtjana (ning õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks)
    Õpiväljundid: Kursuse lõpuks õppija teeb meemassaaži, rakendades vastavaid teadmisi ja oskusi; analüüsib tehtud massaaži tulemusi; täidab dokumentatsiooni tehtud tööst

4.Sihtgrupp: Kõik meemassaaži kursusest huvitatud isikud.

Õppe alustamise tingimused:  Õppe alustamiseks peab olema soovijal keskharidus.

  1. Õppe maht ja ülesehitus: Kursuse kogumaht on 24 tundi, millest 6t teooria, 13t praktilist tööd, 5t iseseisvat tööd.

Õppevahendid: massaažilaud, desinfitseerimisvahendid, kätepaberid, mesi jm.

  1. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja materjalid

Meemassaaž on iidne massaažiliik, mille juured pärinevad teadaolevalt Tiibetist, kuid seda on kasutanud paljud erinevad rahvad. Mesi on tuntud kui efektiivne naha noorendaja ja pehmendaja, koos massaažiga mõjub mesi kehale verevarustuse parandaja, lihaspingete maandaja ning jääkainete väljutajana. Massaaž stimuleerib naha aluskoe ja verevarustuse tööd, mesi kleepainena seob mürke ja aitab organismist eemaldada “saastunud” energiat, puhastades energiakanalid. Meemassaaž aitab vähendada kaalu, võidelda tselluliidiga, puhastada nahapoore ja toniseerida ning trimmida vananevat ja lõtvuvat nahka.

Meemassaažis kaetakse kliendi keha meega ja hakatakse kätega manipulatsioone tehes jääkaineid väljutama. Mesi on nakkeaineks. Protseduuri lõppjärgus laseb mesi ennast keha küljest lahti. Seejärel asetatakse peale märg kuum käterätt ja eemaldatakse ülejäänud meejäägid. Kuum omakorda rahustab ja leevendab massaažist tekkinud valulikkuse.

Esimene meemassaaži seanss  võib olla pisut valulik sõltuvalt inimese valutundlikkusest, kuid see on ainult hea, sest niiviisi jõuame jälile keha probleemsetele kohtadele. Massaaž ei pea olema valus, kuid kokkuleppel kliendiga võib õrnematesse ja probleemsematesse piirkondadesse tekitada raviotstarbel väikeseid hematoome, mis kaovad mõne päeva jooksul. Valulikkus peaks vähenema iga järgmise seansiga. Soovitame pärast massaaži tarbida rohkelt vett ning mitte kohe duši alla minna – naha sisse jääv mesi mõjub veel mõnda aega pärast massaaži.

Protseduur kestab vastavalt kliendi soovile, aga mitte rohkem kui 60 minutit ning rohkem kui kord nädalas me seda ei soovita.

Vastunäidustused: mee allergia, pahaloomuline kasvaja, mädanikud, suhkru-, naha- või südamehaigus, põletikulised veenilaiendid, madal valulävi, kõrge vererõhk, rasedus, ägedad põletikud.

Õppemeetodid: Loeng ja praktiline õpe.

Materjalid: konspekt.

  1. Õppekeskkond: Õpe toimub Alar Krautmani Terviseakadeemias. Õppijatele on õppetöö läbiviimiseks vajalikud vahendid.
  2. Hindamine: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele.

Hindamismeetod:  õppija  demonstreerib massaaži tegemist arvestades kliendi vajaduste ja soovidega.

Hindamiskriteerium: õppija omab teadmisi ja  räägib  kursusel läbitud teemadest; · valmistab ette töökoha massaaži tegemiseks vastavalt juhendile; massaaži tegemisel rakendab sobivaid tehnikaid, arvestab näidustuste ja vastunäidustustega; võtab kliendi anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ning arvestab kliendi konfidentsiaalsusega;  Kasutab massööri ergonoomikat ja keha-asendeid;  Valmistab ette ja korrastab töökoha.

  1. Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon: Massööri haridus, töökogemus meemassaaži tegemisel ning täiskasvanute koolitamise kogemus.

Õppetöö maht kokku 30  tundi.

Kool jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.

Õppemaks 120 eurot

Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 5517157ja/või e-maili teel: info@krautman.ee

Õpetaja: Alar Krautman

 

Üles
Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs