Eesti pärimusmeditsiini intensiivõpe

EESTI PÄRIMUSMEDITSIINI INTENSIIVÕPE

Eesti pärimusmeditsiin on eestlaste (maarahva) pärimusel baseeruv looduslik raviviis, mis on ajaproovile vastu pidanud ja kohandatud tänapäeva oludele. Eesti loodusterapeut nõustab pärimusliku elulaadi ja eluviiside osas ja kasutab oma töös mitmesuguseid loodusravi viise: taimeravi, saunaravi, soonetasumist (massaaž), kupuravi, heli- ja sõnaravi (regilaul, loits),  ravi tervistavate harjutustega jms.

 

Õppeasutuse nimetus: Alar Krautmani Terviseakadeemia OÜ
Haridustase: täiendusõpe
Õppekava nimetus: Eesti Pärimusmeditsiini intensiivõpe
Õppekava koostamise alus: Eesti pärimusmeditsiini ja loodusravi terapeut, tase 5
Õppekava rühm: Teraapia ja taastusravi
Õppeaeg: 1 aasta – 11.02.2023-10.02.2024
Õppekava kogumaht: täpsustamisel
Õppekeel: eesti keel
Õppetöö toimumise koht: Tallinnas või Tartus
Õppemaks: 12 x 250 EUR
Õppetöö toimub: kaugõppe vormis, nädalavahetustel vastavalt tunniplaanile
Õppelepingute sõlmimine: toimub enne õppetöö algust
Lõpetamisel väljastatav dokument:   tunnistus või tõend (lisainfo on õppekavas)

 

  • Aasta intensiivset erialast väljaõpet, mis sisaldab nii teooreetilist ja kui praktilist väljaõpet
  • Massaažialane praktika (esialgu õppijate vahel, hiljem kolmandatele isikutele)
  • Osalemine praktikalaagris (augustis)
  • Anatoomia ja füsioloogia ja teised inimkeha ehituse- ja talitlusega seotud õppeained
  • Võimalus osaleda soodushinnaga teiste õpetatavate erialade tundides (Idamaade meditsiin, Klassikaline massaaž) ja laagrites (näiteks klassikalise massaaži eriala holistilise sidekoe venituse laager, idamaade meditsiini eriala joogalaager)
  • Osalemine kooli poolt korraldatud taimeravi õppreisidel  
  • Osalemine Loodusravipäevadel (juulis)
  • Vajadusel individuaalne maksegraafik
  • Võimalus võtta õppepuhkust

Kooli lõpetamisel väljastatakse lõputunnistus ning hinneteleht.

Eesti pärimusmeditsiini intensiivõppe õpetajad on Alar Krautman, Angelika Somelar, Ahto Kaasik, Ene Lukka-Jegikjan, Jane Kallion, Indrek ja Anna Vainu / Triinu Taul

Moderaator ja põhiõpetaja Alar Krautman on töötanud 30 a massöörina, sh 2 a Eesti murdmasuusakoondise massöörina, õpetanud massaaži 18 aastat, kokku pannud ja välja töötanud unikaalse Vana-Eesti soonetasumise massaaži ja teraapia. Kogunud maarahva pärimust, taaselustanud ja välja töötanud mitmeid raviviise ja tehnikaid, on tunnustatud massaažiõpetaja paljudes Euroopa riikides. Alar on Eesti loodusravi kutsestandardi algataja ja väljatöötaja, kuulub Maavalla Kotta ning on on Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Kutsekojas kutsenõukogu esimees.

Vaata meie õpetajate kvalifikatsiooni SIIT.

Vastuvõtu info.

Õpingute alustamiseks tutvu vastuvõtu infoga SIIN.

Õpiväljundid, lõpetamise tingimused ja õppe sisu leiate õppemahtude tabelist ja õppekavast.

Õppemahtude tabel:

I Erialaained
1 Taimeravi sh salvid ja tinktuurid 90
2 Sauna teraapia (laager) 20
3 Vana-Eesti massaaž ehk soonetasumine 70
4 Ravimassaaž ehk teraapiline massaaž 60
5 Kupu- ja kaabitsaravi 20
6 Regilaul, loits, sõna vägi 10
7 Maarahva pühapaigad ja pühad 20
8 Maarahva tavad ja kombed 20
9 Paast (laager) 50
10 Sissejuhatus pärimusmeditsiini 30
11 Massaaž jalgadega 20
II Valikained
1 Valikained 50
III Akadeemiline meditsiin
1 Inimese holistiline õpetus ja kehakäsitlus 70
2 Haigusõpetus 20
3 Anatoomia ja füsioloogia 60
IV Üldained
1 Ettevõtluse alused, juriidilised alused 10
2 Psühholoogia, suhtlemine ja klienditeenindus, kutse-eetika 10
3 Erialane inglise keel 5
V Kirjalikud tööd ja praktika
1 Lõputöö kaitsmine ja teiste tööde kuulamine 16
2 Massaažialane praktika 50
3 Praktikalaager 40
4 Väliüritused (Loodusravipäevad) 60
5 Kirjalikud ja praktilised eksamid 48
Auditoorseid tunde kokku 632
Praktika (200 dokumenteeritud seanssi) 200
Iseseisev töö 368
Õppekava maht kokku 1000
Kool jätab endale õiguse teha muudatusi õppekava ja tunniplaani osas.
Üles
Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs