Referaatide ja lõputööde soovitatavad teemad

Klassikalise massaaži ajalugu.

Massaažide  ajalugu maailmas. Nende klassifikatsioon, sarnasused, erisused.

Mõne õpitud massaažiliigi vm aine (nt lihastestimine, ravimtaimed, naise tervis, hiina meridiaanid vms) põhjalikum analüüs (või ka konspekti täiustamine/parendamine). Siia alla võib kuuluda õpetajaga kooskõlastatud video, täiustatud pildid vms.

Kupumassaaž. Erinevad kupu kasutuse viisid. Eriti põhjalikult on võimalik uurida magnetkuppe e akupressuurikuppe.

Veesooned, vits, pendel (eesti pärimus).

Vaik, tõrv, tökat (eesti) ravivahenditena.

Savi, ravimuda, turvas jm mähised.

Mesi ja mesilassaadused (nendele, kes meemassaaži kursuse läbinud).

Üles
Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs