Klassikalise massaaži ajalugu.

Massaažide  ajalugu maailmas. Nende klassifikatsioon, sarnasused, erisused.

Mõne õpitud massaažiliigi vm aine (nt lihastestimine, ravimtaimed, naise tervis, hiina meridiaanid vms) põhjalikum analüüs (või ka konspekti täiustamine/parendamine). Siia alla võib kuuluda õpetajaga kooskõlastatud video, täiustatud pildid vms.

Kupumassaaž. Erinevad kupu kasutuse viisid. Eriti põhjalikult on võimalik uurida magnetkuppe e akupressuurikuppe.

Veesooned, vits, pendel (eesti pärimus).

Vaik, tõrv, tökat (eesti) ravivahenditena.

Savi, ravimuda, turvas jm mähised.

Mesi ja mesilassaadused (nendele, kes meemassaaži kursuse läbinud).