Referaatide ja lõputööde soovitatavad teemad

  • Klassikalise massaaži ajalugu.
  • Massaažide  ajalugu maailmas. Nende klassifikatsioon, sarnasused, erisused.
  • Mõne õpitud massaažiliigi vm aine (nt lihastestimine, ravimtaimed, naise tervis, hiina meridiaanid vms) põhjalikum analüüs (või ka konspekti täiustamine/parendamine). Siia alla võib kuuluda õpetajaga kooskõlastatud video, täiustatud pildid vms.
  • Kupumassaaž. Erinevad kupu kasutuse viisid. Eriti põhjalikult on võimalik uurida magnetkuppe e akupressuurikuppe.
  • Veesooned, vits, pendel (eesti pärimus).
  • Vaik, tõrv, tökat (eesti) ravivahenditena.
  • Savi, ravimuda, turvas jm mähised.
  • Mesi ja mesilassaadused (nendele, kes meemassaaži kursuse läbinud).
Üles
Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs