Vastuvõtt

Vastuvõtt 2022/2023 õppeaastaks


Uued erialaõppe kursused algavad septembris 2022. Dokumentide vastuvõtt toimub 01.06.2022 – 30.09.2022.

Avaldusi ja dokumente saab esitada järgmistele erialadele:


Samuti saab õppima asuda 1-aastasel massööri baaskursusel spetsialiseerumisega järgmistes suundades:

Sisseastumise eeldused:

 • vanus vähemalt 18 aastat
 • keskhariduse olemasolu (riigieksamite tulemused ei ole vajalikud)

Õpingute alustamiseks:

 1. Täitke avaldus ja lisage muud vajalikud dokumendid (vt allpool)
 2. Saatke dokumendid elektroonselt aadressile info@krautman.ee
 3. Võtame Teiega ühendust ja teavitame vastuvõtutulemustest
 4. Vajadusel viime läbi vestluse kutsesobivuse väljaselgitamiseks
 5. Vajadusel rakendame varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise ehk VÕTA põhimõtteid
 6. Sõlmime koolituslepingu ja palume tasuda ettemaksu (ühe kuutasu ulatuses)

Sisseastumise dokumendid:

 1. Vormikohane avaldus
 2. CV (lühiformaadis)
 3. foto
 4. isikut tõendava dokumendi koopia
 5. haridustaset tõendava dokumendi koopia
 6. tõendusmaterjal (nt tunnistuse koopiad) varem läbitud õppekavasse kuuluvate ainete kohta (VÕTA)*

*Akadeemia võib arvestada teistes õppe- ja koolitusasutustes läbitud taseme- ja täiendusõpet ning varasemat töökogemust õppekava täitmise osana. Varem läbitud õppekavasse kuuluvad õppeained / töökogemus on teemade ja mahu sobivuse korral võimalik üle kanda.  Ülekandmise kohta tehakse otsus sisseastumisel ning hilisemaid taotlusi arvesse ei võeta.

Lisainfo telefonil 5517157 E- R 9-17, v.a riiklikud pühad või e-posti teel info@krautman.ee.