Vastuvõtt

Alar Krautmani Terviseakadeemias õppimine on tasuline.

Sisseastumise eelduseks:

  • kandideerida saab keskhariduse baasil
  • vajadusel kutsutakse erialase kutsesobivuse vestlusele
  • riigieksamite tulemused ei ole vajalikud

Sisseastumiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

  • avaldus
  • CV
  • isikut tõendav dokument (ja koopia)
  • haridust tõendav dokument (ja koopia)
  • 1 foto

Sisseastumiseks vajalikud dokumendid palume saata elektrooniliselt meilile: info@www.krautman.ee.

Foto ja dokumentide originaalid on vajalik esitada esimesel õppepäeval sekretärile.
Samuti esitage tunnistused varem läbitud õppekavasse kuuluvate ainete kohta (kui neid on).
Teemade ja mahu sobivuse korral on võimalik õppeaine üle kanda. Ülekandmised otsustatakse ära sisseastumisel.

Dokumendid vaadatakse läbi jooksvalt nädala aja jooksul dokumentide kättesaamise hetkest ja teavitatakse kandidaati vastuvõtutulemustest. Kui Te pole koolilt vastust saanud, siis palun võtke uuesti ühendust, et olla kindel, et dokumendid jõudsid kooli.

Kui kandidaat on saanud koolilt positiivse vastuse, saadame ka sissemaksu arve. Sissemaksu tasumisega kinnitab kandidaat oma õppimatulekut ja ta lisatakse õpilaste nimekirja. Sissemaksu suurus on 130 eurot. Sissemaks moodustab ühe osa kogu õppemaksust ja seda ei tagastata õppimisest loobumisel.

Õppeinfo ja küsimused info@www.krautman.ee või telefonil 55 17 157.