Intensiiõpe – massööri baaskursus

Eesti pärimusmeditsiin on eestlaste (maarahva) pärimusel baseeruv looduslik raviviis, mis on ajaproovile vastu pidanud ja kohandatud tänapäeva oludele. Eesti loodusterapeut nõustab pärimusliku elulaadi ja eluviiside osas ja kasutab oma töös mitmesuguseid loodusravi viise: taimeravi, saunaravi, soonetasumist (Vana-Eesti massaaž), kupuravi, kaaniravi, heli- ja sõnaravi (regilaul, loits), ravi tervistavate harjutustega jms.

Õppeasutuse nimetus: Alar Krautmani Terviseakadeemia OÜ
Haridustase: täiendusõpe
Õppekava koostamise alus: massöör, tase 5 kutsestandard
Õppekavarühm: teraapia ja taastusravi
Õppekava nimetus: Massööri baaskursus
Õppeaeg: 1 aasta
Õppekava kogumaht: 1100 akadeemilist tundi, sh 600 t auditoorne töö ja 400 t iseseisev töö. Lisaks 100 t praktika.
Õppekeel: eesti keel
Õppetöö toimumise koht: Tallinn või Tartu
Õppemaks: 2500 eurot
Õppetöö toimub: kaugõppe vormis, 3-4 x kuus nädalavahetustel vastavalt tunniplaanile ja õppelaagritena
Õppelepingute sõlmimine: enne õppetöö algust
Lõpetamisel väljastatav dokument: tunnistus või tõend (lisainfo õppekavas)

Õpe hõlmab:

  • Aastane erialane väljaõpe, mis sisaldab nii teooreetilist ja kui praktilist väljaõpet
  • Praktiseerimine kohe pärast esimest massaažialast eriala tundi (esialgu õppijate vahel, hiljem kolmandatele isikutele) – iseseisva praktika maht 100 tundi
  • Osalemine praktikalaagris (augustis)
  • Võimalus osaleda soodushinnaga teiste õpetatavate erialade tundides
  • Osalemine kooli poolt korraldatud väljasõitudel / õppelaagrites
  • Osalemine Loodusravipäevadel (juulis)
  • Vajadusel individuaalne õppekava ja/või maksegraafik
  • Võimalus võtta õppepuhkust

Lõpetamisel väljastatakse lõputunnistus ning hinneteleht.

Õpetajad: Alar Krautman,  Anne-Ly Võlli, Andrei Kipper, Jane Kallion, Raili Raik, Tiina Läänsoo, Žanna Miku, Marika Must, Elery Tammemägi jt

Koolijuht, moderaator ja põhiõpetaja Alar Krautman on töötanud 30 a massöörina, sh 2 a Eesti murdmasuusakoondise massöörina, õpetanud massaaži üle 20 aasta, kokku pannud ja välja töötanud unikaalse vana-eesti soonetasumise massaaži ja teraapia. Kogunud maarahva pärimust, taaselustanud ja välja töötanud mitmeid raviviise ja tehnikaid, on tunnustatud massaažiõpetaja paljudes Euroopa riikides. Alar on Eesti loodusravi kutsestandardi algataja ja väljatöötaja, kuulub Maavalla Kotta ning on on Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Kutsekojas kutsenõukogu esimees.

Vaata meie õpetajate kvalifikatsiooni SIIT.

Täpsema info õpiväljundite, õppe sisu ja lõpetamise tingimuste kohta leiate õppekavast ja õppemahtude tabelist.


Vastuvõtt kestab juuni algusest augusti lõpuni. Õpingute alustamiseks tutvu vastuvõtu infoga SIIN.

Kool jätab endale õiguse teha muudatusi õppekava ja tunniplaani osas.

Üles
Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs