Eesti pärimusmeditsiini 1-aastane intensiivõpe

Eesti pärimusmeditsiin on eestlaste (maarahva) pärimusel baseeruv looduslik raviviis, mis on ajaproovile vastu pidanud ja kohandatud tänapäeva oludele. Eesti loodusterapeut nõustab pärimusliku elulaadi ja eluviiside osas ja kasutab oma töös mitmesuguseid loodusravi viise: taimeravi, saunaravi, soonetasumist (Vana-Eesti massaaž), kupuravi, kaaniravi, heli- ja sõnaravi (regilaul, loits), ravi tervistavate harjutustega jms.

Õppeasutuse nimetus: Alar Krautmani Terviseakadeemia OÜ
Haridustase: täiendusõpe
Õppekava nimetus:
Massööri baaskursus spetsialiseerumisega Eesti pärimusmeditsiinis
Eesti pärimusmeditsiin
Õppekava koostamise alus: Eesti loodusterapeut, tase 5
Õppekava rühm: Teraapia ja taastusravi
Õppeaeg: 1 aasta – 11.02.2023-10.02.2024
Õppemaht: 1100 akadeemilist tundi, sh 600 t auditoorne töö ja 400 t iseseisev töö ning 100 t praktika.
Õppekeel: eesti keel
Õppetöö toimumise koht: Tallinnas või Tartus
Õppemaks: 12 x 250 eurot
Õppetöö toimub: kaugõppe vormis, nädalavahetustel vastavalt tunniplaanile ja õppelaagritena
Õppelepingute sõlmimine: toimub enne õppetöö algust
Lõpetamisel väljastatav dokument:   tunnistus või tõend (lisainfo on õppekavas)

Eesti pärimusmeditsiini 1-aastane hõlmab:

  • Aastane erialane väljaõpe, mis sisaldab nii teooreetilist ja kui praktilist väljaõpet
  • Praktiseerimine kohe pärast esimest massaažialast eriala tundi (esialgu õppijate vahel, hiljem kolmandatele isikutele) – iseseisva praktika maht 100 tundi
  • Osalemine praktikalaagris (augustis)
  • Võimalus osaleda soodushinnaga teiste õpetatavate erialade tundides (Klassikaline massaaž, Idamaade meditsiin)
  • Osalemine kooli poolt korraldatud väljasõitudel / õppelaagrites
  • Osalemine Loodusravipäevadel (juulis)
  • Vajadusel individuaalne õppekava ja/või maksegraafik
  • Võimalus võtta õppepuhkust

Kooli lõpetamisel väljastatakse lõputunnistus ning hinneteleht.

Õppe sisu: Haigus- ja terviseõpetus, Ravimiõpetus, Esmaabi, Inimese holistiline õpetus ja kehakäsitlus (sh anatoomia ja Vana-Eesti massaaž), Massaaž jalgadega, Aroomimassaaž, Kupp ja kaabits, Refleksoloogia alused, Sissejuhatus Eesti pärimusmeditsiini, Taimeravi kursus jt

Eesti pärimusmeditsiini eriala õpetajad on Alar Krautman, Ahto Kaasik, Elery Tammemägi, Ene Lukka-Jegikjan, Helle Kullerkupp, Jane Kallion, Žanna Miku, Indrek ja Anna Vainu, Tiina Läänsoo jt

Moderaator ja põhiõpetaja Alar Krautman on töötanud 30 a massöörina, sh 2 a Eesti murdmasuusakoondise massöörina, õpetanud massaaži üle 20 aasta, kokku pannud ja välja töötanud unikaalse Vana-Eesti soonetasumise massaaži ja teraapia. Kogunud maarahva pärimust, taaselustanud ja välja töötanud mitmeid raviviise ja tehnikaid, on tunnustatud massaažiõpetaja paljudes Euroopa riikides. Alar on Eesti loodusravi kutsestandardi algataja ja väljatöötaja, kuulub Maavalla Kotta ning on on Täiend- ja Alternatiivmeditsiini Kutsekojas kutsenõukogu esimees.

Vaata meie õpetajate kvalifikatsiooni SIIT.


Täpsema info õpiväljundite, õppe sisu ja lõpetamise tingimuste kohta leiate õppekavast ja õppemahtude tabelist.

Kooli lõpetamisel väljastatakse lõputunnistus ning hinneteleht.

Vastuvõtu info.

Õpingute alustamiseks tutvu vastuvõtu infoga SIIN.

Erialaained Auditoorne Iseseisev Kokku
Inimese holistiline õpetus ja kehakäsitlus (sh Vana-Eesti massaaž) 80 40 120
Massaaž jalgadega 16 8 24
Aroomimassaaž 32 16 48
Kupp ja kaabits 16 8 24
Refleksoloogia alused 16 8 24
Sissejuhatus pärimusmeditsiini 16 8 24
Taimeravi kursus 80 40 120
Regilaul, loits, sõna vägi 8 4 12
Maarahva pühapaigad ja pühad 16 8 24
Maarahva tavad ja kombed 16 8 24
Sauna teraapia 24 12 36
Meemassaaž 24 12 36
Verikupp 16 8 24
Paast 40 20 60
Akadeemiline meditsiin
Haigus- ja terviseõpetus 16 8 24
Ravimiõpetus 16 8 24
Esmaabi 16 8 24
Üldained 0
Ettevõtluse alused, juriidilised alused 4 2 6
Psühholoogia, suhtlemine ja klienditeenindus, kutse-eetika 16 8 24
Erialane inglise keel 4 2 6
Valikaine idamaade või klassika õppekavast 16 8 24
Praktika, eksamid ja lõputöö
Eksamid, kaitsmised 16 156 172
Loodusravipäevad 48 0 48
Praktikalaager 48 0 48
KOKKU 600 400 1000
Iseseisev praktika (100 t) 0 0 100
KÕIK KOKKU 600 400 1100

Kool jätab endale õiguse teha muudatusi õppekava ja tunniplaani osas.
Üles
Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs