Spordimassaaži õppekava

Spordimassaaži õppekava

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
 • Version
 • Download 4
 • File Size 2.00 KB
 • File Count 1
 • Create Date 12.02.2018
 • Last Updated 16.10.2018

Spordimassaaži õppekava

Kursuse  nimetus: Spordimassaaž

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Alar Krautmani Terviseakadeemia OÜ

Haridustase: Täiendusõpetus

Lõpetamisel väljastatav dokument: tõend kursuse läbimise kohta

Õppekava

 1. Õppekava nimetus: Spordimassaaži kursus
 2. Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
 3. Eesmärk ja õpiväljundid: Õppija planeerib ja viib läbi spordimassaaž seansi, rakendades selleks vajalikke teadmisi ja oskusi, lähtudes kliendi vajadustest, ja soovidest. Samuti järgib õppija kutse-eetikat, rakendab ergonoomilis töövõtteid ning lähtub klienditeeninduse heast tavast. Õppe läbinu isik on valmis töötama massaažiteenuseid pakkuvates ettevõtetes või ettevõtjana (ning õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks).
  Õpiväljundid:  koolituse lõppedes oskab osaleja teha spordimassaaži arvestades spordiala ja kliendi seisundit; teab, kuidas ja millal kasutada erinevaid massaaži vorme (taastav-,

säilitav-, võistluspuhune massaaž); on võimeline tegema massaaži massaažilaual kui ka välitingimustes (võistlustel) läbi riiete.

 1. Sihtgrupp: Kõik spordimassaaži kursusest huvitatud isikud.

Õppe alustamise tingimused:  Õppe alustamiseks peab olema soovijal keskharidus, eelnev massööri kogemus või läbitud massööri baasõpe.

 1. Õppe maht ja ülesehitus: Kursuse kogumaht on 20 tundi, millest 4t on teooria, 12 t on praktika ja 4t iseseisev töö.

Õppevahendid: massaažilaud, matid, desinfitseerimisvahendid, kätepaberid.

 1. Õppeprotsessi kirjeldus: Õppekava koostamise aluseks on massaažiteraapia kutsestandard. Spordimassaažiteraapia tööosa nr. A.2.5.

Spordimassaaži kolm printsiipi: millal, mida ja miks ehk ajastus, tehnikad, eesmärk.

Massaaži toimed, näidustused ja vastunäidustused

Venitusteraapia, triggerpunktid

Vigastused, traumad. Millega sel juhul arvestada

Spordimassaaži erinevad vormid

Spordimassaaž erinevate spordialade korral

Massaaži praktilised võtted massaažilaual

Massaaži praktilised võtted matil

Õppemeetodid: Loeng ja praktiline õpe.

Materjalid: konspekt.

 1. Õppekeskkond: Õpe toimub Alar Krautmani Terviseakadeemias. Õppijatele on õppetöö läbiviimiseks vajalikud vahendid.
 2. Hindamine: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele.

Hindamismeetod: Õppija  demonstreerib massaaži tegemist arvestades kliendi vajaduste ja soovidega.

Hindamiskriteerium: Õppija omab teadmisi ja  räägib  kursusel läbitud teemadest;  valmistab ette töökoha massaaži tegemiseks vastavalt juhendile; massaaži tegemisel rakendab sobivaid tehnikaid, arvestab näidustuste ja vastunäidustustega; võtab kliendi anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ning arvestab kliendi konfidentsiaalsusega;  Kasutab massööri ergonoomikat ja keha-asendeid;  Valmistab ette ja korrastab töökoha.

 1. Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon: Massööri haridus, töökogemus spordimassaazi tegemisel ning täiskasvanute koolitamise kogemus.

Õppetöö maht kokku 20 tundi.

Kool jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.

Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 5517157ja/või e-maili teel: info@krautman.ee

Õpetaja: Andrei Kipper

 

 

 

 

Üles
Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs