Massažikursuse Tantsiv Meister õppekava

Massažikursuse Tantsiv Meister õppekava

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
 • Version
 • Download 5
 • File Size 498.46 KB
 • File Count 1
 • Create Date 12.02.2018
 • Last Updated 13.03.2018

Massažikursuse Tantsiv Meister õppekava

Kursuse  nimetus: Tantsiv Meister

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Alar Krautmani Terviseakadeemia OÜ

Haridustase: Täiendusõpetus

Lõpetamisel väljastatav dokument: tõend kursuse läbimise kohta

Õppekava

 1. Õppekava nimetus: Massaažikursus Tantsiv Meister
 2. Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
 3. Eesmärk: Õppija planeerib ja viib läbi massaažiseansi, rakendades selleks vajalikke teadmisi ja oskusi, lähtudes kliendi vajadustest, ja soovidest. Samuti järgib õppija kutse-eetikat, rakendab ergonoomilis töövõtteid ning lähtub klienditeeninduse heast tavast. Õppe läbinud isik on valmis töötama massaažiteenuseid pakkuvates ettevõtetes või ettevõtjana (ning õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks)
  Õpiväljundid: Õpiväljundid: Kursuse lõpuks õppija teeb Hawaii Lomi Lomi massaaži, rakendades vastavaid teadmisi ja oskusi; analüüsib tehtud massaaži tulemusi; täidab dokumentatsiooni tehtud tööst
 4. Sihtgrupp: Kõik massaažist, tantsust ja joogast huvitatud inimesed .

Õppe alustamise tingimused:  Õppe alustamiseks peab olema soovijal keskharidus.

 1. Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Õppe maht ja ülesehitus:  Kursuse kogumaht on 40 tundi, millest 6t on teooria, 26t on praktiline töö ja 8t iseseisev töö

Õppevahendid: matid, padjad, rätikud, õlid jm.

 1. Õppeprotsessi kirjeldus: Tantsiv Meister on massaažiliik, mis võimaldab läbi füüsilise ja energeetilise keha vabastamise  olla teejuhiks emotsioonide avamisele. Massaaž koosneb joogaharjutustest, juhendatud tantsulisest liikumisest, hingamistehnikast ja muidugi massažist. Meie emotsioonid ja sisemised traumad on kinnitunud kindlatesse paikadesse, nii lihastesse, siseorganitesse, aju erinevatesse osadesse, kui kogu keha holistilisse olemusse. Meditatiivne massaaž koos teiste tehnikatega aitab kiht kihilt jõuda meie varjatumatesse paikadesse kehas ja meeltes.

Õppemeetodid: Loeng ja praktiline õpe.

Materjalid: konspekt.

 1. Õppekeskkond: Õpe toimub Alar Krautmani Terviseakadeemias. Õppijatele on õppetöö läbiviimiseks vajalikud vahendid.
 2. Hindamine: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele.

Hindamismeetod:  õppija  demonstreerib massaaži tegemist arvestades kliendi vajaduste ja soovidega.

Hindamiskriteerium: õppija omab teadmisi ja  räägib  kursusel läbitud teemadest; · valmistab ette töökoha massaaži tegemiseks vastavalt juhendile; massaaži tegemisel rakendab sobivaid tehnikaid, arvestab näidustuste ja vastunäidustustega; võtab kliendi anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ning arvestab kliendi konfidentsiaalsusega;  Kasutab massööri ergonoomikat ja keha-asendeid;  Valmistab ette ja korrastab töökoha.

 1. Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon: Massööri haridus ja töökogemus massaaži tegemisel ning täiskasvanute koolitamise kogemus.

Õppettöö maht kokku 40  tundi.

Kool jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.

Õppemaks 200 eurot

Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 5517157ja/või e-maili teel: info@krautman.ee

Õpetaja: Alar Krautman

 

 

 

 

Üles
Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs