Lümfimassaaži õppekava

Lümfimassaaži õppekava

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
 • Version
 • Download 7
 • File Size 499.77 KB
 • File Count 1
 • Create Date 12.02.2018
 • Last Updated 12.02.2018

Lümfimassaaži õppekava

Kursuse  nimetus: Manuaalse lümfidrenaaži (MLD) kursus  (Lümfimassaaž)

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Alar Krautmani Terviseakadeemia OÜ

Haridustase: Täiendusõpetus

Lõpetamisel väljastatav dokument: tõend kursuse läbimise kohta

Õppekava

 1. Õppekava nimetus: Manuaalse lümfidrenaaži (MLD) kursus ehk Lümfimassaaž
 2. Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
 3. Eesmärk ja õpiväljundid: Anda õpilasele teadmisi inimese lümfisüsteemist, seda mõjutavatest teguritest ja lümfiringe manuaalse mõjutamise võimalustest. Õpetada manuaalse lümfidrenaaži abil kiirendama ja parandama lümfiringet s.t teostama profülaktilist lümfidrenaaži.

Õpiväljund: Õppija planeerib ja viib läbi lümfimassaažiseansi, rakendades selleks vajalikke teadmisi ja oskusi,  lähtudes kliendi vajadustest, ja soovidest. Samuti järgib õppija kutse-eetikat, rakendab ergonoomilisi töövõtteid ning lähtub klienditeeninduse heast tavast. Õppe läbinu isik on valmis töötama massaažiteenuseid pakkuvates ettevõtetes või ettevõtjana (ning õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. Õpilane suudab iseseivalt teostada üldist lümfimassaaži. Oskab alandada lümfodünaamilisi turseid. Teab lümfimassaaži näidustusi, vastunäidustusi, tunneb lümfisüsteemi.

 1. Sihtgrupp: Kõik lümfimassaaži kursusest huvitatud isikud: massöörid, õppivad massöörid, füsioterapeutdid, med.õed jt. tervishoiutöötajad.

Õppe alustamise tingimused:  Õppe alustamiseks peab olema soovijal keskharidus, massööri kogemus või läbitud massööri baaskoolitus või meditsiiniline haridus.

 1. Õppe maht ja ülesehitus: Kursuse kogumaht on 80 tundi, millest 48t on teooriat ja praktikat, 26t on praktiline töö ja 32t iseseisvat tööd ja harjutamist.

Õppevahendid: massaažilauad, katted, rätikud, padjad.

 1. Õppeprotsessi kirjeldus:
 • Teooria: Sissejuhatus lümfidrenaaži, lümfidrenaaži eripära. Video vaatamine, võtete spetsiifika, võtete toime, lümfidrenaaži eripära . Protseduuriks vajalikud vahendid ja nõuded. Lümfidrenaaži näidustused ja vastunäidustused. Lümfiteede ja lümfisõlmede ehitus ja topograafia . Lümfisüsteemi talitlus. Ödeemid ja tekkepõhjused. Primaarsed ja sekundaarsed lümfödeemid nende tekkepõhjused, väline diagnoosimine ja ravi. Lümfodünaamilised ja lümfostaatilised ödeemid.CVI tekkepõhjused, MLD massaažiskeem.

Ulcus cruris ja MLD. Kroonilised haavandid ja tekkepõhjused.

Lipödeemid ja MLD

Posttraumaatiline ja postoperatiivne MLD.

Sudecki sündroomi tekkepõhjused ja MLD vajadus.

 • Praktika: Lümfimassaaž (MLD) kaelale ja jalgadele.
 • Iseseisev töö: Koostada referaat teemal ,, Ödeemid ja tekkepõhjused,, või valida üks näidustus MLD le; Koostada anamneesileht lümfidrenaažile; Kirjutada teemal ,,Mis on lümfidrenaaž,, patsiendile tutvustuseks. Iseseisvalt kodus harjutada võtteid.

Õppemeetodid: Loeng ja praktiline õpe.

Materjalid: konspekt.

 1. Õppekeskkond: Õpe toimub Alar Krautmani Terviseakadeemias. Õppijatele on õppetöö läbiviimiseks vajalikud vahendid.
 2. Hindamine:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75%  tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele.

Hindamismeetod: teooria test ja praktiline kaela ja jalgade osa lümfimassaaž

Hindamiskriteerium: õppija omab teadmisi kursusel läbitud teemadest;  valmistab ette töökoha massaaži tegemiseks vastavalt juhendile; massaaži tegemisel rakendab sobivaid tehnikaid, arvestab näidustuste ja vastunäidustustega; võtab kliendi anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ning arvestab kliendi konfidentsiaalsusega;  kasutab massööri ergonoomikat ja keha-asendeid;  valmistab ette ja korrastab töökoha.

 1. Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon: Lümfiterapeudi haridus ja töökogemus ning täiskasvanute koolitamise kogemus.

Õppetöö maht kokku 80 tundi.

Kool jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.

Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 5517157ja/või e-maili teel: info@krautman.ee

Õpetaja: Raili Raik

 

 

Üles
Monday to Friday 09:00 - 20:00 hrs
Saturday 09:00 - 18:00 hrs
Sunday 09:00 - 18:00 hrs